Skip to content
jari-salo
Jari Salo1.6.2015 11:321 min read

"Ei meille tullut mieleenkään…"

Johtoryhmän kokouksessa sanottua:

"Tämähän on ihan selvä homma. Siis aivan itsestään selvä. Näinhän me ollaan aina näissä tapauksissa toimittu."

"Onpa kiusallinen juttu. No, ei me tässä voida kaikkia pitää tyytyväisinä. Mennään tällä vaan."

Tehokasta, napakkaa ja jämäkkää? Kenties.

Kapeakatseista, lyhytnäköistä ja riskialtista? Mahdollisesti.

Päätöksillä on seurauksensa

Joka kerta, kun johtoryhmä reagoi päätöksentekotilanteessa toteamalla ratkaisun olevan itsestään selvä tai että kaikkia on mahdotonta miellyttää, tulisi hälytyskellojen soida. Erityisesti silloin, kun käsillä olevaan päätökseen liittyy eettisiä ulottuvuuksia, on syytä pysähtyä miettimään vaihtoehtoisia ratkaisuja sekä niiden vaikutuksia. Tyypillisin lause, joka eettisen kämmin jälkeisessä johtoryhmän kriisikokouksessa kuullaan, on:

”Ei meille tullut mieleenkään, että joku voisi nähdä ratkaisumme tuolla tavoin…”

Moraalinen mielikuvitus johtoryhmätyöskentelyn apuna

Jotta päätöksenteon seurannaisvaikutukset ja tulkinnat eivät pääsisi yllättämään, on johtoryhmän hyvä kouliintua soveltamaan päätöksissään moraalista mielikuvitusta.

Moraalinen mielikuvitus toimii eräänlaisena mentaalisena työkaluna ja keskustelun välineenä, jonka avulla ongelmatilanne on mahdollista nähdä laajemmin, huomioiden tilanteeseen vaikuttavat systeemiset yhteydet sekä hahmottamalla erilaisten ratkaisujen vaikutuksia.

Moraalisen mielikuvituksen prosessi

Moraalisen mielikuvituksen prosessi etenee neljän vaiheen kautta:

  1. Pohtikaa, keitä kaikkia ihmisiä ja tahoja tehtävä päätös koskettaa.
  2. Irrottautukaa hetkeksi omasta roolistanne ja samaistukaa kunkin henkilön tai tahon asemaan: Mitä he toivovat, vaativat tai pelkäävät mahdollisen ratkaisun osalta?
  3. Kehitelkää erilaisia vaihtoehtoisia ratkaisuja. Niitä on aina useita! Irrottaudu mielikuvissasi tilanteesta ja omasta roolistasi, jotta näkisit tietoisemmin sekä omat että toisten tunteet ja niiden merkityksen.
  4. Arvioikaa vaihtoehtoisten ratkaisujen seurauksia sekä eettistä kestävyyttä eli toistettavuutta, yleistettävyyttä ja mielekkyyttä eri osapuolten näkökulmista.

Parempaa johtoryhmätyöskentelyä

Erinomainen johtoryhmä kykenee hyödyntämään moraalista mielikuvitusta ja siten löytämään luovia ja uudenlaisia ratkaisuja, joista hyötyvät kaikki osapuolet. Näin toimimalla vältetään myös eettiset sudenkuopat.

Lataa maksuton pikoppaamme "Miksi ja miten tehdä eettisiä päätöksiä?" johtoryhmätyöskentelyn kehittämiseksi ja päätöksenteon helpottamiseksi.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT