Skip to content
Eettisten riskien hallinnasta
Erika Heiskanen12.8.2014 10:061 min read

Millaista eettisten riskien hallintaa olisi hyvä harjoittaa?

Millaista eettisten riskien hallintaa olisi hyvä harjoittaa? Mikä olisi tehokkainta? Ja mitä sinä teet suojellaksesi sekä ihmisiäsi että bottom-lineasi?

Eettisiksi riskeiksi voidaan tunnistaa hyvin monenlaisia asioita lain rikkomisesta moniin seikkoihin, joita lait eivät määrittele. Lait asettavat pakottavat rajat ja monenlaiset maineriskit asettavat omat rajansa. Kriittisen tärkää olisikin tunnistaa kaikki ne rajat, jotka yrityksen toiminnalle asetetaan sen ulkopuolelta.

juuriharja-arvot

Tämän pohjalta voi lähteä kysymään, millainen riskimarginaali minkäkin asian kohdalla halutaan määritellä, jolloin siihen kohtaan pitäisi itse määritellä raja, eettinen periaate, jonka yli ei haluta kenenkään organisaatiossa menevän.

Käytännön tasolla on keskeistä pohtia seuraavia kysymyksiä:

  • Millä tolalla organisaatiossasi on tällä hetkellä arkiseen liike-elämän etiikkaan liittyvä koulutus ja valmennus?
  • Jos valmennusta ei ole ollenkaan, mistä pitäisi aloittaa ja milloin? Ketkä valmennetaan ensin ja ketkä seuraavaksi?
  • Pitäisikö ensin määritellä organisaation eettiset periaatteet ja valmentaa vasta sitten? Vai toisin päin? Vai onko prosessit mahdollista viedä läpi samanaikaisesti?
  • Saadaanko aikaan riittävän laadukkaat eettiset periaatteet ilman koulutusta ja valmennusta?
  • Miten sinä johtajana näet etiikan roolin ja tehtävän organisaatiossasa, ennaltaehkäisevänä vai korjaavana? Mitä tämä kertoo prioriteeteistasi?
  • Entä, jos tapahtuu väärinkäytöksiä? Miten saat tietää asiasta?

Eettisiä riskejä voi ehkäistä systemaattisesti, vaikka täysin riskittömäksi ei mitään organisaatiota eikä sen toimintaympäristöä saa. On se kuitenkin parempi vaihtoehto, kun vain toivoa parasta. Vai pidetäänkö peukkuja?