Skip to content
Erika Heiskanen7.2.2013 17:131 min read

Eettisyydestä kilpailuetu

Vastuullisuudesta ja eettisyydestä kirjoitetaan ja puhutaan paljon. Yrityksiltä ja työnantajilta peräänkuulutetaan eettistä toimintaotetta ja erilaisiin epäeettisiksi tulkittuihin tai koettuihin tekemisiin puututaan hanakasti - sekä organisaation sisällä että sen ulkopuolelta.

Hyvä etiikka voidaan nähdä sekä osana organisaation riskienhallintaa että strategisia kilpailutekijöitä. Täyttämällä minimitaso toteutetaan riskienhallintaa ja hakemalla edelläkävijyyttä rakennetaan kilpailuetua.

etiikka 1200x628

Kilpailuetua voidaan rakentaa sekä sisäisen tuottavuuden, ulkoisten palvelujen että maineen kautta. Maailmassa, jossa on muotia hakea nopeita tuloksia, on suuri kiusaus unohtaa organisaation sisäiset tekijät ja keksiä jotakin, jota voidaan markkinoida esimerkiksi ympäristöystävällisenä ratkaisuna asiakkaille tai suurelle yleisölle.

Pikavoittojen hakijat ovat olleet mediassa ahkerasti esillä. Lehdistö on kipakkaan sävyyn kritisoinut sekä viherpesua että hyväntekeväisyyspanosten mainontaa. Aito hyöty edellyttää pitkäjänteistä ja systemaattista työtä sisältä ulos, ei toisin päin.

Organisaatio on niin hyvä, kuin mitä sen johtaminen mahdollistaa. Tämän vuoksi systemaattinen työskentely lähtee parhaiten liikkeelle johtamisen kehittämisestä, organisaation sisältä ulos asteittain, kohti prosessien kehittämistä, tuotteita ja palveluja sekä asiakasrajapintaa.

Näin rakennat eettisestä edelläkävijyydestä kilpailuetua: 

  • johtamisen kehittämistä uudelle tasolle
  • yrityskulttuurin tutkimista ja kehittämistä toivottuun suuntaan
  • sisäisten toimintatapojen tehostamista ja samalla henkilöstön hyvinvoinnin, motivaation ja sitoutumisen varmistamista filosofialla by-the-people, ei for-the-people
  • työnantajakokemuksen jalostamista
  • vastuullisuusosaamisen lisäämistä
  • asiakkaiden strategiseksi kumppaniksi pääsemistä

Aloita kehittämällä itseäsi

Eettinen johtaja tekee tuottavaa ja hyvinvointia lisäävää työtä sekä parempia ja kestävämpiä päätöksiä. Voit aloittaa eettisen johtajuuden polkusi lukemalla Juuriharjan ilmaisen pikaoppaan Miksi ja miten johtaa eettisesti ja rohkeasti?

 

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT