Skip to content
Erika Heiskanen25.6.2012 17:291 min read

Luottamuksen alamäki

Iso kansainvälinen organisaatio oli menettänyt markkinoiden luottamuksen ja palkkasi kansainvälinen konsultti- ja tutkijaryhmän (Australia, Singapore, UK, USA) rakentamaan ja toteuttamaan hankkeen, jonka tavoitteena oli palauttaa markkinoiden luottamus tähän monikansalliseen organisaatioon. Organisaatio oli pankki. Johto linjasi, että ylin johto ei ole kehittämisessä mukana, eikä toimintaperiaatteisiin, palveluihin tai johtamisjärjestelmään saa tehdä muutoksia.

Etukäteislinjauksesta huolimatta konsultti- ja tutkijaryhmä ehdotti linjauksesta poikkeavia toimenpiteitä useita kertoja hankkeen aikana. Ehdotuksiin ei suostuttu. Samoin ryhmä painotti, että koska useiden kansainvälisten tutkimusten pohjalta tiedetään, että
1) lähtökohtaisesti kaupallisten organisaatioiden omaan viestintään ei luoteta (tutkivan journalismin tuottamiin uutisiin luotetaan jonkin verran, kansalaisjärjestöjen raportteihin ja uutisiin yrityksistä luotetaan eniten) ja
2) epäluottamuksen vallitessa omat yritykset viestinnällisesti rakentaa luottamusta vahvistavat epäluottamusta,
on organisaation omassa viestinnässään vältettävä väittämää "olemme luotettavia" tai "luota meihin".

Luottamuksen rakentumista mitattiin ja keskijohdolle opetettiin, miten luottamusta rakennetaan ja miten se menetetään. Ylin johto oli tyytymätön, koska markkinoiden luottamus ei lähtenyt mittareiden mukaan nousuun. Johto päätti toteuttaa globaalin markkinointikamppanjan, jossa mainostettiin organisaation luotettavuutta.

Hankkeen edetessä keskijohdossa alkoi osaajakato. Lähtöhaastattelujen tuloksena selvisi, että keskijohdossa oli opittu, että ylimpään johtoon ei voi luottaa ja siksi moni päätti vaihtaa työnantajaa.

Luottamus organisaatioon jatkoi laskuaan.

Onko tarinassa jokin opetus? Jos jotakin, ehkä se, että haluttomuus kajota joihinkin asioihin tuloksentekemisen nimissä voi lopulta tuhota hyvänkin lypsylehmän. Maailma on täynnä upeita esimerkkejä, joissa on avoimin mielin katsottu pidemmälle ja rohjettu lähteä myös itse kasvamaan ja kehittymään. Matkitaan näitä hyviä malleja, kunnes opimme niin rohkeiksi, että teemme omaa tietämme.

Rohkeata kesää! Juuriharja palaa bloggailemaan taas elokuussa.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT