Skip to content
meri_v1
Meri Vehkapera14.11.2011 22:121 min read

Vastuullinen liiketoiminta — Miksi, mitä ja miten?

Miksi?

Vastuullinen liiketoiminta – tai hieman rajatummin yrityksen yhteiskuntavastuu tai yritysvastuu – alkaa olla itsestäänselvyys monilla toimialoilla ja etenkin isoissa yrityksissä.

Mitä ”ympäristöherkemmästä” tai vastuullisuuden kannalta kriittisemmästä alasta puhutaan, sitä todennäköisemmin koko toimiala kehittää yhdessä vastuullisempia toimintatapoja ja esimerkiksi ympäristöystävällisempää teknologiaa.

 

david-clode-499196-unsplash

 

Vastuullisuus kilpailuetuna

Samaan aikaan on paljon aloja, joilla osa yrityksistä haluaa olla edelläkävijöitä ja on ryhtynyt kehittämään vastuullisempia toimintatapoja erottuakseen kilpailijoista joko asiakkaiden tai työntekijöiden silmissä mutta osa yrityksistä ei tee vielä mitään erityistä vastuullisen liiketoiminnan alueella.

Strategian kannalta tarkasteltuna kestävä kehitys on mainittu jokaisessa tulevaisuuden skenaariossa jo pitkän aikaa, joten ainakin ympäristönäkökulman pitäisi olla tuttu jo jokaiselle hiemankin strategisesti orientoituneelle yrittäjälle ja johtajalle. Viime vuosina yhä useammissa skenaarioissa on kiinnitetty huomiota myös sosiaalisiin muutoksiin ja trendeihin, joten eivät nekään voi olla kovin vieraita.

Sosiaalisilla muutoksilla ja trendeillä tarkoitan muiden muassa väestön ikääntymistä ja monimuotoistumista, edelleen jatkuvaa kaupungistumista, tuloerojen kasvamista, LOHAS-kuluttamista ja ah, sitä paljon puhuttua y-sukupolvea, jota vastuullisuus ja eettisyys kiinnostavat aivan erityisesti.

 

Mitä pitäisi tehdä?

Jos ja kun vastuullisuuden merkitys on tunnistettu ja asia nähdään tärkeäksi, ryhdytään pohtimaan kysymystä ”mitä pitäisi tehdä”? Eli mitä se vastuullisuus sitten on juuri tässä yrityksessä, tällä toimialalla ja tässä ympäristössä?

Vastausta mitä-kysymykseen lähdetään etsimään yleensä esimerkiksi laeista ja säädöksistä, toimialan yhteisistä ohjeista, erilaisista standardeista ja kansainvälisistä aloitteista, YK:n julistuksista ja sopimuksista sekä erityisesti sidosryhmien odotuksista ja vaatimuksista. Sidosryhmien tunnistamiseen ja analysoimiseen on olemassa monenlaisia malleja, mutta olennaista on muistaa tilanteen elävän jatkuvasti.

Myös yrityksen arvot ja strategia ohjaavat ihannetapauksessa vastuullisuuden sisällön määrittelyä, sillä ne auttavat vastaamaan kysymyksiin: Mikä on tärkeää meille yrityksenä? Kenen vaatimuksiin vastaamme ensimmäisenä? Missä meidän on välttämätöntä onnistua? Missä me emme saa epäonnistua, jotta pääsemme tavoitteisiimme?

 

Miten vastuullisuustrategia laaditaan ja toteutetaan?

Näyttäisi siltä, että monet yritykset ovat jo vastanneet miksi ja mitä -kysymyksiin, joten huomio on kiinnittynyt yhä enemmän siihen, miten vastuullisuutta toteutetaan käytännössä.

Jos useampi toimija alalla on valinnut hyvin samanlaisen vastuullisuusstrategian, tärkeää on onnistua kilpailijoita paremmin strategian toteuttamisessa. Vastuullisuutta on johdettava kuten mitä tahansa muutakin liiketoiminnan osa-aluetta asettamalla selkeitä ja mitattavia tavoitteita, luomalla yhteisiä toimintaperiaatteita ja käytäntöjä, keskustelemalla ja viestimällä edellisistä, motivoimalla ja palkitsemalla ihmisiä ja näyttämällä esimerkkiä.

Pitäisikö kysymyksen asettelua tarkistaa: eli ei pohtia niinkään sitä, miten me johdamme yrityksemme vastuullisuutta vaan enemmänkin sitä, miten me johdamme yritystämme vastuullisesti?

 

Juuriharjan opas: Miten luoda tuottavuutta ja hyvinvointia tukevat arvot?

Arvoprosessi

Miten määritellä organisaation Code of Conduct eli eettiset periaatteet?

Code of Conduct opas - lataa PDF

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT