Skip to content
(c)Jari_Salo_2017OPHJ02
Erika Heiskanen20.10.2011 13:541 min read

Oppimista suorityskyvyn ylärajoilla - omasta tahdosta

Arvelen ymmärtäväni Operaatio Juuriharjaan osallistuneita sekä tulevia osallistujia nyt paljon paremmin. Vietin viikon omalla korkeanpaikan leirilläni eettisen johtajuuden maailman ykkösgurun Joanne B. Ciullan opissa Richmondin yliopistossa ja sain tsempata monella tapaa läpi viikon. Enkä antaisi hetkeäkään pois, vaikka raskasta olikin.

(c)Jari_Salo_2017OPHJ02

Mitä opin?

Se käsitys syveni, että eettinen johtajuus on todella kompleksinen ilmiö. Ja johtajan eettisyyttä voidaan lopulta arvioida aina vasta jälkikäteen, kun tarkastellaan hänen toimintaansa ja sen seurauksia pidemmällä aikavälillä. Samalla eettinen johtajuus on yksinkertaista: pidä huolta sekä tuloksesta että hyvinvoinnista samanaikaisesti ja pyri rakentamaan parempaa maailmaa.

Tartun tarkemmin näihin kahteen ajatukseen. Miten organisaation pitäisi toimia, jotta sen toimintaa johtaa joukko eettisiä johtajia, jos johtajuuden eettisyyden arviointi voidaan tehdä vasta jälkikäteen?

Eettisen johtamisen kompetenssien tunnistaminen ei ole helppoa

Ensimmäinen ja hyvin merkityksellinen kohta on rekrytointi. Tosin, vaatii syvällistä osaamista arvioida henkilön eettisen johtajuuden kompetenssia. Voi olla, että pisteitys Kohlbergin moraalisen kehittymisen vaiheiden mukaan ei vielä riitä. Kyky päätellä tietyllä tasolla ja ottaa huomioon erilaisia näkökulmia ja argumentteja ei vielä välttämättä takaa huippusuoritusta arjen monimutkaisissa ristipaineissa, kun kiirekin on.

Krittiset tekijät eettisyyden onnistumiselle

Rekrytoinnin jälkeen voidaan nimetä erilaisia kriittisiä tekijöitä: mikä on ylimmän johdon viesti, millaiset aukikirjatut eettiset periaatteet organisaatiossa on ja miten niistä pidetään kiinni, miten vahvasti arvot elävät arjessa, miten johtajia ja esihenkilöitä valmennetaan ja mihin. Sillekin on hyvä uhrata pari ajatusta, miten ja mistä palkitaan, mille asioille on mittarit. Ja mitä siitä seuraa, jos ei toimi sovittujen pelisääntöjen mukaan?

Aristoteles lisäisi vielä vettä myllyyn: on eettistä osata ja tehdä työnsä eli vastata siihen tarkoitukseen, jota varten on töissä.

Eettisen johtajan tulee hallita monta asiaa samanaikaisesti

Valmentautuminen eettiseen johtajuuteen ei ole nopeaa tai yksinkertaista. Tarvitaan henkistä kasvua vauhdittava prosessi, jossa yhdistyy monia elementtejä, jotta kyky toimia arjessa eettisesti kasvaa ja vahvistuu entisestään.

Miksi tämä kaikki tuntuu haastavalta ja monimutkaiselta, jos eettinen johtajuus on yksinkertaista, sen varmistamista, että sekä hyvinvointi että tulos syntyvät samanaikaisesti ja maailmakin vielä paranee? Haasteen ydin toteutuksen näkökulmasta on lukuisten vetämieni valmennusohjelmien jälkeen se, että pitää yhdistää sekä liiketoiminnallinen, eettinen että psykologinen osaaminen. Pitää osata johtaa sekä prosesseja ja tehdä valintoja keinovalikoimasta ja arvostuksista että saada ihmiset innostumaan ja onnistumaan. Ja kaikki tämä yhtä aikaa.

Usein tämä tarkoittanee sitä, mitä viikko Richmondin yliopistossa minulle ja osallistuminen Operaatio Juuriharjaan johtajuutensa kehittäjälle: toimimista oman osaamisen ylärajoilla omasta vapaasta tahdosta ja valinnasta.

Mikäli sinäkin tahdot ja valitset kehittyä eettisenä johtajana, voit aloittaa pikaoppaastamme Miten johtaa eettisesti ja rohkeasti.

Eettisen johtamisen pikaopas

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT