Skip to content
Meri Vehkapera10.10.2011 23:111 min read

Vastuullisuus ja kilpailuetu?

Tein vastikään tutkimusta hotelli- ja ravintola-alan johtajien käsityksistä vastuulliseen yritystoimintaan liittyen. Vastaajien mielestä tärkeimpiä vastuullisuuteen liittyviä asioita heidän yrityksensä näkökulmasta olivat kannattavuus pitkällä aikavälillä, turvalliset ja laadukkaat palvelut sekä seuraavana henkilöstöjohtamisen keskeiset osa-alueet, kuten henkilöstön terveys ja turvallisuus, hyvinvointi ja jaksaminen sekä osaamisen kehittäminen. Tämän jälkeen järjestyksessä seurasivat ympäristöön liittyvät seikat, kuten ympäristöhaittojen ehkäiseminen, jätteiden määrän vähentäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Ei mitään yllätystä tällä saralla siis.

Vastaajien mielestä edellä mainitut asiat olivat myös omassa yrityksessä erittäin hyvällä mallilla. Mielenkiintoista oli huomata etenkin vahva usko siihen, että henkilöstön osalta vastuullisuusasiat ovat kunnossa. Samaan aikaan mediassa ja kyselytutkimuksissa on huomattu, että nuoret pitävät erityisesti ravintola-alan johtamista ja työoloja muita aloja heikompina. Osalle nuorista jatkuva kiire ja raskaat työolot ovat varmasti yllätys, mutta on pakko kysyä, miten hyvä henkilöstöjohtaminen toteutuu kiireen keskellä? Onko henkilöstö sittenkin vain resurssi ja kustannus monissa yrityksissä?

Tutkimukseen vastanneista lähes 90 prosenttia uskoi, että vastuullisuudella voi saavuttaa kilpailuetua. Kilpailuetua voi syntyä vastaajien mukaan siitä, että vastuullisella yrityksellä on parempi maine ja mielikuva. Lisäksi tuotiin esiin, että asiakkaiden ja henkilöstön tietoisuus ja odotukset ovat lisääntyneet. Vastuullisuuden ajateltiin myös lisäävän luottamusta yritystä kohtaan. Reilu kymmenen prosenttia oli kriittisempiä kilpailuedun saavuttamisen suhteen: he mainitsivat, ettei vastuullisuus enää tuo erilaisuutta vaan on pikemminkin pakollinen juttu ja että kilpailijatkin tekevät kaikenlaista.

Luulen, että kilpailuetua on mahdollista edelleen saada vastuullisen toiminnan kautta. Enää ei kuitenkaan riitä se, että kirjataan nettisivulle kauniita lauseita vastuullisuudesta. Nyt tarvitaan tekoja ja edelläkävijäyritysten tehtävä onkin miettiä, miten vastuullisuus saadaan toteutumaan käytännössä paremmin meillä kuin kilpailijoilla. Melkein tekisi mieli ehdottaa, että henkilöstöstä huolehtiminen olisi ensimmäinen askel. Ja se miten henkilöstöstä huolehditaan, näkyy yleensä myös ulospäin.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT