Skip to content
Erika Heiskanen17.10.2019 10:311 min read

Omistamisen etiikka - sitoutuuko omistaja?

Nyt puhuttaa eettinen omistaminen. Siis mikä? Miten eettisesti voi omistaa? Missä sitä tapahtuu? Perheyhtiöissä, pörssiyhtiöissä vai molemmissa?

Perinteisesti eettisen omistamisen on ajateltu määrittelevän lähinnä sen, missä ei haluta olla osallisena. Monelle tällaisia asioita ovat aseet, huumeet, tupakka tai alkoholi. Usein myös ajatellaan, etteivät eettinen toiminta ja sijoittaminen sovi lähtökohtaisesti yhteen. Onhan hektinen kvartaalitalous omiaan ruokkimaan ahneutta ja lyhyen aikavälin pikavoittoja.

Mutta. Toisinkin voi ajatella. Ja toisin voi myös toimia.

Tuottava eettinen sijoitussalkku on totta

Eettinen omistaminen on osallistumista yhtiön kehittämiseen eettisempään suuntaan sekä sitoutumista siihen, että organisaatio kehittyy aidosti. Eettinen omistaminen on myös sitoutuvaa omistamista.

Eettisesti ajattelevalla sijoittajalla on käsissään mainio työkalu, jolla ennustaa sijoituksen riskiä ja tuottavuutta: tutustu yrityksen toimintaperiaatteisiin. Onko eettinen toiminta tai yhteiskuntavastuullinen sijoittaminen yrityksessä arkea? Miten eettinen omistaminen yrityksessä toteutuu vai eikö toteudu?

Mittari toimii. Eettinen toiminta merkitsee pienempää skandaali- tai mokailuriskiä. Henkilöstö ja asiakkaat voivat luottaa ja sitoutua eettisiin periaatteisiin (code of conduct) nojaavaan ja niiden mukaan elävään organisaatioon.

Eettisyydestä strategiseksi kilpailueduksi

Nopeasti kasvavassa eettisessä sijoittamisessa otetaan huomioon niin ympäristöarvot, ihmisoikeudet kuin yritysten yhteiskunnallinen vastuu. Kyseessä ei kuitenkaan ole mikään uusi ismi, sillä ensimmäiset eettiset sijoitusrahastot perustettiin maailmalla jo 1960-luvulla.

Kokemusta ja tietoa on ehtinyt kertyä paljon. Tutkimusten valossa tiedämme jo, ettei eettinen sijoittaja joudu tyytymään pienempään sijoitustuottoon. Päinvastoin.

Organisaation korkea moraali korreloi taloudellisen tuoton kanssa positiivisesti. Kun esimerkiksi Governance Metrics International listasi pörssiyrityksiä niiden toiminnan vastuullisuuden perusteella, vastuullisuudessa menestyneet yritykset menestyivät poikkeuksetta myös markkinoilla. Samanlaisia tuloksia on saatu muualtakin.

 

- Erika

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT