Skip to content
Erika Heiskanen26.5.2010 12:081 min read

Eettinen johtaminen - mitä se on?

Eettinen johtaminen on lyhyesti sanottuna hyvää johtamista. Hyvä johtaja pitää huolta sekä ihmisistä että tuloksesta. Hyvä johtaja tekee siis työnsä hyvin!

Eettinen johtaja haluaa sekä hyvinvoivan henkilöstön että hyvän tuloksen, koska yhdistelmä on avain kestävään onnistumiseen. Hän haluaa myös rakentaa parempaa maailmaa sen sijaan, että tuhoaisi sitä.

Kuulostaa hyvältä, mutta eettisessä johtamisessa onnistuminen ei aina ole helppoa. Epäonnistumisissa ei yleensä ole kyse siitä, että johtaja olisi paha tai epäeettinen. Hän ei vain omaa riittävää osaamista.

Ihmeellisinkään johtaja ei saa asioita aikaan yksin

Jotta organisaatio onnistuisi eettisyydessä – sekä riskienhallinnan että kilpailuedun rakentamisessa – eettisyys on löydyttävä strategian ytimestä.

Strategisen kilpailuedun rakentaminen edellyttää järjestelmällistä työtä. Kilpailuetua haetaan usein tuotteista ja palveluista, mutta silloin lähdetään liikkeelle väärästä päästä. Strategia, johtaminen ja organisaatiokulttuuri tulevat ensin. Ne kertovat, mitä organisaatiossa arvostetaan, miten toimitaan ja mihin uskotaan.

Eettiset pelisäännötkään eivät yksin riitä. Tilannetta voi verrata vaikkapa kunnon kohottamiseen: on tiedettävä, mitkä asiat ja valinnat vaikuttavat toivottuun suuntaan. Tämän jälkeen on löydettävä motivaatio, into ja sinnikkyys uudenlaiseen toimintatapaan. Kuntokaan ei valitettavasti nouse pelkästä kirjallisesta perehtymisestä kuntoilun saloihin.

Eettiset edelläkävijät hakevat jatkuvasti uutta

Eettiset edelläkävijät uudistavat toimintaansa jatkuvasti ja hakevat uusia ratkaisuja kestävään kehitykseen. Organisaatio, jolla on vastuullinen toimintatapa, houkuttelee osaajia, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita.

Toimivissa organisaatioissa tärkeintä ei ole se, miten on totuttu tekemään vaan se, miten onnistutaan yhdessä. Eettisesti toimiva organisaatio on myös totuudellinen eikä siellä huijata asiakkaita sen enempää kuin henkilöstöä tai työntekijät toisiaan.

Menestyäksemme ja toimiaksemme tarvitaan eettinen asennemuutos ja jatkuva uusien ratkaisujen etsimisen nälkä. Onnistuminen ei ole suuri askel, joka otetaan joskus tulevaisuudessa. Se on monta pientä askelta, joista ensimmäinen otetaan nyt. Oletko valmis?

Ideoita omiin ja organisaation käytännön etenemiseen saat 28.9.2010 järjestettävässä seminaarissa. Ilmoittaudu jo nyt osoitteessa www.eettinenjohtaminen.fi

- Erika

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT