Skip to content
Jari Salo23.4.2010 13:191 min read

Ai mikä eettinen johtaminen?

Eettinen johtaminen on taitolaji. Tätäkin jaloa taitoa voi – ja ehdottomasti kannattaa – opetella. Ensimmäinen askel on eettisten haasteiden tunnistaminen.

Tunnistaminen onkin yllättävän hankalaa. Vai mitä mieltä olette tutkimustuloksesta, jonka mukaan peräti 16 prosenttia suomalaisista johtajista EI OLE KOSKAAN kokenut työssään eettisesti haastavia tilanteita?

Eettiset silmälasit tarpeen

Onko niin, että näinkin suuri joukko suomalaisjohtajista saa työskennellä yrityksissä, joissa ei todellakaan ole eettisiä haasteita? Vai ovatko he kerrassaan niin loistavia eettisiä ongelmanratkaisijoita, etteivät haasteet tunnu missään?

Samaisen tutkimuksen perusteella yli puolet johtajista kokee työssään haastavia tilanteita useamman kerran vuodessa, seitsemän prosenttia jopa useamman kerran viikossa. Kenties kyse onkin eettisestä näkökyvystä tai sen puutteesta.

On todennäköistä, että johtaja, joka ei koskaan törmää eettisiin kysymyksiin tarvitsee vähintäänkin uudet silmälasit. Uusin silmin asioita katsoen kyky tunnistaa eettisiä haasteita kehittyy. Puhutaan havainnointiherkkyydestä ja eettisestä tietoisuudesta.

Miten lievittää yksinäisyyttä?

Kun harjaantuu näkemään eettisiä haasteita, joutuu myös käsittelemään niitä. Kyseinen tutkimus osoitti myös, että johtajat kokevat olevansa varsin yksin eettisten ongelmien kanssa ja kokevat sen psyykkisesti kuormittavaksi. Lieneekin niin, että eettinen kuormitus kasvaa, kun herkkyys havaita eettisiä kysymyksiä paranee?

Jos johtajat kokevat olevansa yksin eettisesti haastavissa tilanteissa, mitä tehdä? Kuten tutkimuksen tiedotteessa todetaan: ”Eettisen kuormituksen vähentämiseen tulee puuttua johtajien koulutuksen, työnohjauksen ja organisaatioiden kehittämisen keinoin.”

Tärkeä kysymys onkin, mitä ja minkälaista tukea johtajille on todellisuudessa tarjolla tai mitä pitäisi olla tarjolla yksinäisyyden lievittämiseksi ja hyvien päätösten tukemiseksi?

Mutta ensin: Mitä voidaan tehdä, jotta johtajat edes TUNNISTAISIVAT eettiset kysymykset?

- Jari

Pohdinnan taustalla on Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen kolmivuotinen tutkimushanke: ”Kuinka johtajat kokevat työnsä eettisesti haastavat tilanteet?”

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT