Skip to content
Erika blogi wide
Erika Heiskanen17.8.2017 8:101 min read

Arvopohjainen johtaminen — kovaa työtä

Enronin konkurssi oli ja on yksi Yhdysvaltain yrityshistorian suurimmista. Enronilla oli kuusi erilaista erinomaisuuden ja laadun sertifikaattia, silti organisaatio oli sisältä mätä ja lopulta se romahti.

Willian C. Powers Jr. johti Enronin romahduksen tutkimusta ja oli todistajana Yhdysvaltain kongressin edessä helmikuussa 2002. Powers totesi todistuksessaan, että suurin syy koko organisaation mätänemiseen oli perustavaa laatua olevat ylimmän ja ylemmän keskijohdon virheet, heidän antamansa esimerkki ja tapa johtaa.

 

florian-giorgio-1429389-unsplash

 

Ylimmän johdon arvot

Johtamisen etiikan tutkijat olivat jo kymmenisen vuotta väittäneet, että ylin johto määrittelee organisaatiokulttuuria ja sen eettisyyttä ja on siten merkittävä uhka tai mahdollisuus organisaatiolle (esim. Posner & Schmidt, 1992; Treviño, 1990). Enronin myötä Powers tiiminsä kanssa joutui ja pääsi todistamaan ylimmän johdon merkitystä jättiläisorganisaation romahduksessa. Enronin jälkeen esimerkkejä on tullut lisää loputtomalta tuntuva määrä.

Ylimmän johdon merkitys on suuri siitä syystä, että mahdollisuudet vaikuttaa toisten käyttäytymiseen ovat ylimmässä johdossa suurimmat. Johdon antama esimerkki kertoo siitä, mitä johdossa arvostetaan ja mikä on toivottua käyttäytymistä. Työssään onnistumisesta kiinnostuneet ihmiset pyrkivät toimimaan sekä sanattoman mallin että ääneenlausuttujen toiveiden mukaan.

 

Tulospaineet johtavat

Tulospaineet ylimmässä johdossa ovat kovat. Mitä isompi organisaatio, sitä useammat silmät seuraavat jatkuvasti johdon toimintaa alaisista omistajiin, median edustajiin sekä vertaisryhmän jäseniin.

Miten sinä onnistut?

Paine saada aikaan lisää tempoa ja kaventaa pohdintaa ja silloin riskit kasvavat.

Ei ole ollenkaan aina niin, että johdon esimerkki on huono siksi, että johto on jotenkin paha tai epäeettinen “sielultaan”. Vaatii poikkeuksellista osaamista ja jäntevää arvomaailmaa, että johtaja pysyy jatkuvasti kurssissa ja johtaa tinkimättömästi.

 

Yhteinen arvopohja kannattelee

Jotta päätöksenteko voi samanaikaisesti sekä nopeutua että syventyä, on omien arvojen oltava kristallin kirkkaita. Kun toimii sillä tavoin kun itselle on tärkeää, pysyy helpommin kurssissa ja vatulointi vähenee.

Kun näitä arvoja pystyy jakamaan ja juurruttamaan koko organisaatioon, laajenee kyky tehdä nopeasti kestäviä päätöksiä vähitellen läpi organisaation. Näin johtamisen eettisyys tulee yhteiseksi pääomaksi ja koko organisaation toimintakyky paranee.

Omistajakin nukkuu yönsä paremmin, kun tietää, että organisaatiota johdetaan eettisesti kestävällä tavalla. Yht’äkkisen romahduksen ja omaisuuden arvonmenetyksen sekä maineen menetyksenkin riski pienenee samalla, kun tuottavuus ja kyvykkyys kehittyvät positiivisesti.


Haluaisitko johtaa tietoisemmin?

Eettisen johtamisen huippuvalmennus Operaatio Juuriharja on tarkoitettu kunnianhimoisille ja rohkeille johtajille.


Haluaisitko ottaa koko organisaation mukaan?

Yhteiset arvot ohjaavat arjen työtä ja helpottavat elämää. Valitettavan usein ne kuitenkin jäävät vain kauniiksi korulauseiksi, jotka kumisevat tyhjyyttään yrityksen arjessa.

Kerromme Arvoprosessi-oppaassa, miten luoda aidot, uskottavat ja yhdessä luodut arvot, joihin kaikki voivat jollakin tavalla sitoutua.

Arvoprosessi

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT