Skip to content
Männyt-kasvu-ja-kehittyminen
Sirkku Heinonen ja Rea Klingberg10.12.2020 11:292 min read

Aika haastaa ajattelua - kuka laajentaa ja terävöittää sinun ajatteluasi?

 

Meillä kaikilla on oma johtamisympäristömme – joukko ihmisiä, joiden kanssa tekeminen on helppoa ja tuttua. Luottamus on jo syntynyt ja tapa toimia automatisoitunut. Kalenteritsekkikin paljastaa, että tapaamme usein samoja ihmisiä. Poikkeusolot ovat vain vahvistaneet tätä skriptiä, tuntuu työläältä muuttaa mitään juuri nyt.

 

männyt-kasvu


Työ on kyllä tehokasta, mutta liian usein saadaan aikaan samaa kuin ennenkin. Kun ei ehdi reflektoida tai etsiä uusia tulokulmia, päädytään usein tuttuihin ratkaisuihin. Vuorovaikutussysteemin muutos olisi yksi yksinkertainen keino saada aikaan jotakin uutta.

 

Pohdi omaa johtamisympäristöäsi:

  • Kuka haastaa ajatteluasi?
  • Kuka tukee vaikeina aikoina?
  • Keneltä saat energiaa?
  • Kenen kanssa voit olla täysin avoin?
  • Kenen kanssa olet sparraillut liian vähän viime aikoina?

Kasvua ja kehittämistä ei kannata laittaa tauolle

Uudet työn tekemisen välineet on otettu haltuun teknisesti ja arkirutiinit sujuvat niiden avulla hyvin. Mutta tapaamisista tulee helposti toisteisia, peräkkäisten puheenvuorojen maratoneja. Dialogille, ajattelulle ja etenkin yhdessä ajattelulle jää vähän, jos lainkaan aikaa.


Kasvua ja kehittämistä ei kuitenkaan voi laittaa tauolle. Vaikka olosuhteet olisivat hankalat juuri nyt, pitää pystyä ajattelemaan niiden yli. Edetä päätöksenteossa tulevaisuus edellä.


Executive Coaching toimii yhtenä ratkaisuna toivottavan tulevaisuuden hahmottamiseen ja kehittämiseen. Se auttaa kokeneita johtajia uudistamaan ajatteluaan tilanteen vaatimalla tavalla – pysähtymään, reflektoimaan esiin oleellisen ja tekemään tarvittavat päätökset. Tietoisuus lisääntyy, ajatteluun tulee lisää joustoa ja löytyy enemmän ratkaisuvaihtoehtoja.


Johtajan arki on työntäyteistä hyvässä ja pahassa. Ajattelun laajentamiselle ja tekemisen järkeistämiselle on tilausta, on kyse sitten operatiivisista, strategisista tai yrityskulttuurillisista asioista. Liiasta tai liian vähäisestä tekemisestä.

 

On muodostettava siltoja, eli löydettävä uutta tietoa, uusia mielenmaisemia ja sitä kautta uusia ratkaisumalleja. 

 

Viestintätutkija Brenda Dervinin sense-making -teorian mukaan tarvitaan toiminnan merkityksellistämistä ja toimijan roolin ottamista. Tietoisuus on tässäkin oleellista. Johtajan on tunnistettava ne kuilut, joita ei pysty vanhojen toimintamallien avulla ylittämään. On muodostettava siltoja, eli löydettävä uutta tietoa, uusia mielenmaisemia ja sitä kautta uusia ratkaisumalleja. Tässä ammatti-coach toimii hyvänä apuna.

 

Valmennamme pintaa syvemmältä

Juuriharja osaa ihmiset. Siksi valmennamme pintaa syvemmältä. Executive coaching tarjoaa innostavan ja yksilöllisen prosessin, jonka tavoitteet määritellään liiketoiminnan ja johtajan omien kehitystavoitteiden pohjalta. Coaching tarjoaa mahdollisuuden jakaa ja reflektoida omia keskeneräisiäkin ajatuksia vapaasti sekä tulla haastetuksi niiden asioiden suhteen, joita ei itse näe tai joiden ratkaisemiseksi on hyvä saada uusia vaihtoehtoja.

Coachingiin investointi ei ole panostus vain yksilöihin, vaan sen avulla tuetaan koko organisaation prosesseja ja kulloinkin haluttua muutosta. Juuriharjan kansainvälisesti sertifioidut coachit auttavat suodattamaan näkemysten tulvasta sen oleellisen, johon pitää keskittyä. Sen avulla johtamiseen tulee tarvittavaa järkeä ja herkkyyttä.

Lue lisää Executive coachingista

ja ota yhteyttä rea.klingberg@juuriharja.fi tai sirkku.heinonen@juuriharja.fi.

Nyt on juuri oikea aika aloittaa.

 

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT