Skip to content

Tuula Virkkula

Valmentaja, KTM
ROHKAISEVA JA VÄLITTÄVÄ MYÖTÄKULKIJA

Tuula on työyhteisöjen voimavarakeskeinen ja dialoginen prosessikonsultti ja työnohjaaja, ammatillinen pedagogi sekä toiminnallisen ryhmätyön ohjaaja, jolla on laaja-alainen ymmärrys organisaation tavoitteiden ja ihmisten yksilöllisten tarpeiden integroimisesta. Dynaamisissa oppimisprosesseissa yhdessä oppiminen, systeeminen uteliaisuus ja käytännön vaikuttavuus ovat keskeisiä elementtejä.  

Tuulan työote on vahvasti kokemukselliseen oppimiseen, osallistujien aktivoimiseen, itseoivallukseen ja keskinäisen vuorovaikutuksen hyödyntämiseen pohjautuvaa. Valmentajana Tuula on vahvasti kannustava ja empaattinen ja uskaltaa antaa myös kehittävää palautettaaina kuitenkin suhteessa valmennettavien ja organisaation tavoitteisiin.

Tuulaan kannattaa olla yhteydessä, kun organisaatiosi tai tiimisi suunnan ja toimintatapojen uudistuminen edellyttää yhteisen ymmärryksen ja vuoropuhelun vahvistamista, vastuiden ja pelisääntöjen päivittämistä ja selkeyttämistä, uusien toimintavaihtoehtojen ideointia ja moninäkökulmaista vuoropuhelua uuden oppimiseksi.

 

TÄRKEIMMÄT OSAAMISALUEET

 • Monialaisen ja poikkiorganisatorisen yhteistyön, luottamussuhteiden ja vuorovaikutuksen valmentaminen, esimerkiksi yhteistoiminnallisissa hankkeissa
 • Esimiestyön ja johtamisen kehittäminen
 • Yhdessäoppimisen ja muutoskyvykkään organisaation toimintatapojen fasilitointi
 • Ratkaisukeskeiset ja dialogiset ristiriitojen kääsittelyprosessit
 • Yksilölliset coaching-prosessit ja pienryhmäcoaching
 • Sertifioitu Peili-valmentaja ja WOPI-kehittämispalautteen antaja

TUULAN TAUSTAA

Pitkän HR- ja valmentajauransa aikana Tuula on auttanut johtoa ja esimiehiä monenlaisissa haastavissakin tilanteissa löytämään myönteisiä ja rohkeita ratkaisuja ihmisten johtamisen kysymyksiin. Tuula on uransa aikana valmentanut sekä yksilöitä, tiimejä että ammatillisia ryhmiä uudistamaan ajatteluaan, osaamistaan ja toimintatapojaan - usein osana laajempaa strategista muutosta.

Juuriharjassa Tuula on valmentanut rakennusalan allianssitiimejä harjaantumaan yhteistyötaidoissa monialaisen osaamisen integroimiseksi. Tiimityön rakentaminen ja tiimityötaitojen kehittäminen ovat olleet Tuulan valmennusten ytimessä koko hänen pitkän valmentajauransa ajan. Tuulalla on myös valmius auttaa työyhteisöjä tilanteissa, joissa ristiriitojen rohkea, rakentava ja ratkaisukeskeinen käsittely halutaan valjastaa osaksi uudistumisprosessia.

Esimerkkejä Tuulan viimeaikaisista toimeksiannoista:

Rakennusala:

 • Monialaprojektien johtaminen
 • Yhteistoiminnallisuus allianssihankkeessa
 • Hankkeen ristiriitojen ratkaisu yhteistyönä
 • Kannustava ja rohkaiseva työnjohto

Muut asiantuntijaorganisaatiot:

 • Esihenkilö oman ja työyhteisön hyvinvoinnin johtajana
 • Esihenkilö vuorovaikuttajana hybridityössä
 • Tiimit yhteistyössä

KOULUTUS JA SERTIFIOINNIT

 • KTM, HSE 1991, Liiketaloustiede: Organisaatiot ja johtaminen.
 • Toiminnallisen ryhmätyön ohjaaja, TRO, 2005, Tampereen yliopisto/Suomen Morenoinstituutti
 • Työyhteisöjen ja yksilöiden dialoginen ja voimavarakeskeinen työnohjaaja ja prosessikonsultti, 2008, Palmenia/Dialogic Partner
 • Lean johtamisen ja kehittämisen perusteet, Lahden AMK, 2011
 • Ammatillinen opettajakoulutus, Haaga-Helia/Helsingin yliopisto, 2013
 • Coach (ACSTH) MIF, 2017
 • Sertifioitu Peili-valmentaja ja WOPI-kehittämispalautteen antaja