Skip to content

TIETOSUOJASELOSTE

Viimeksi päivitetty 18.3.2024

Rekisterinpitäjä

Juuriharja Consulting Group Oy
Runeberginkatu 61, 00260 Helsinki
info@juuriharja.fi


Yhteyshenkilö

Juuriharja Consulting Group Oy
Erika Heiskanen, CEO, partner
Runeberginkatu 61, 00260 Helsinki
+358 40 7466798
erika.heiskanen@juuriharja.fi

 

Rekisterin nimi

Juuriharja Consulting Group Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Juuriharja Consulting Group Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisterin ylläpitäminen. Tietoja voidaan käyttää Juuriharja Consulting Group Oy:n markkinointiin, asiakasviestintään, muuhun asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin sekä tilastointiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää käyttäjästä seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Yrityksen nimi
Arvo tai ammatti
Verkkosivujen käyttöön liittyviä tietoja (esimerkiksi lomakkeiden lähetystiedot)
Tiedot markkinointikielloista

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, verkkosivuston avulla kerätyistä tiedoista, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta Juuriharja Consulting Group Oy:n ulkopuolelle. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niistä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto ja tiedot säilytetään lukituissa tiloissa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tietoja säilytetään tietojärjestelmissä, jotka ovat teknisin keinoin suojattuja. Palvelimet sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.


Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.


Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi. Ota yhteyttä rekisterinpitäjään.