Skip to content

Sofia Nevala

Konsultti

KUUNTELEVA ONGELMANRATKAISIJA - AVULIAS ASIANTUNTIJA

Viestinnän, vastuullisuuden ja whistleblowingin teemat sekä laaja-alainen ymmärrys organisaation ja sidosryhmien keskinäisestä luottamuksesta ovat Sofian erityisosaamista.

Code of Conduct -prosesseissa Sofia auttaa kouluttamaan, päivittämään tai juurruttamaan asiakaskohtaisen ohjeiston. Eettinen ohjeisto tehdään luottamuksellisesti, lähtökohtana asiakasta kunnioittavaa, empaattinen ja avarakatseinen ongelmanratkaisu. Sofia rakentaa yhdessä asiakkaan kanssa laadukkaan, tarkoituksenmukaisen ja systemaattisen eettisen ohjelman. Näin voidaan määrätietoisesti vahvistaa organisaation eettistä kulttuuria ja sen vaikuttavuutta.

Sofia tunnistaa herkästi niin riskit kuin mahdollisuudetkin ja löytää perinteisten ratkaisujen lisäksi tarvittaessa myös innovatiivisia vaihtoehtoja. Näin asiakkaan uniikit haasteet, huolet ja hartaat toiveet saadaan ratkottua yhdessä.

Sofia Nevala original 400x400

TÄRKEIMMÄT OSAAMISALUEET

  • whistleblowing
  • Code of Conduct -prosessit
  • vastuullisuus
  • organisaation ja sen sidosryhmien luottamuksen rakentaminen
Juuriharja toimisto_2000px width
Luottamus ja integriteetti ovat kallisarvoisia resursseja, joiden vaaliminen on taito.
Sofian motto

SOFIAN TAUSTAA

Sofian tausta on organisaatioiden viestinnästä, sivuaineina johtaminen, markkinointi ja kansainväliset opinnot. Kiinnostus whistleblowing-aiheeseen lähti aiheeseen nojaavasta gradusta:

”Huomasin whistleblowingin olevan ajankohtainen niin viestinnän tutkimuksessa kuin käytännössäkin useassa organisaatiossa EU-direktiivin myötä. 

Organisaation ja siinä toimivien yksilöiden luottamus sekä myös johtajan ja aktiivisen seuraajan välinen vuorovaikutus kiehtoivat ja kiehtovat edelleen. Whistleblowingin kentällä on jännitteitä ja tutkittavaa sekä myös paljon käytännön työtä tehtävänä.”

KOULUTUS

  • Organisaatioiden viestintä, Vaasan yliopisto