Skip to content

Merja Kumpulainen

FM, markkinointi & viestintä
EMPAATTINEN JA KUUNTELEVA, STRATEGINEN VIESTIJÄ

Merja on pitkän linjan kansainvälisen markkinoinnin ja viestinnän ammattilainen: kokemusta näistä tehtävistä on kertynyt jo kahdenkymmenen vuoden ajalta.

Pääpaino Merjalla on ollut markkinoinnin ja viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa. Kiinnostavan sisällön tuottaminen eri alustoille ja kanaviin on lähellä Merjan sydäntä – ja pyrkimyksenä on aina tarjota paras mahdollinen asiakaskokemus asiakkaillemme ja yrityksestämme tietoa hakeville.

Humanistin koulutuksen saanut Merja kuuntelee ja auttaa aina mielellään. Hän on tiimipelaaja, jota ohjaa palo huippuosaamiseen.

Merja-Kumpulainen-smiling-low

TÄRKEIMMÄT OSAAMISALUEET

 • b2b-markkinointi
 • branding
 • ulkoinen ja sisäinen viestintä
 • sisällöntuotanto
 • markkinoinnin automaatio
 • digimarkkinointi
 • SEO & SEM
 • sosiaalinen media
 • verkkosivusto
 • videot
Changez vos opinions, gardez vos principes ; changez vos feuilles, gardez intactes vos racines.”

 

Victor Hugo

MERJAN TAUSTAA

Merja on Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun kasvatti ja on nauttinut jo pienestä pitäen kielten opiskelusta ja uusiin kulttuureihin tutustumisesta. Rakkaus ranskan kieleen sai Merjan jatkamaan ranskan kielen ja kääntämisen opintoja myös lukion jälkeen Helsingin yliopistossa.

Kääntäjälle tärkeää on myös suomen kielen oikeakielisyys, josta Merja suoritti sivuaineen. Merja innostui myös Teknillisen korkeakoulun International Business Linkage Program -opintokokonaisuudesta, joka tarjosi laajan sivuainekokonaisuuden markkinoinnista ja kansainvälisestä liiketoiminnasta.

Valmistumisen jälkeen Merja suuntautui nopeasti markkinointitehtäviin Vaisala Oyj:ssä, jossa vierähtikin lähes 10 vuotta ensin Ranskan, sitten Euroopan alueen ja lopuksi globaalista perspektiivistä markkinointia hoitaen. Sen jälkeen ura vei Pohjoismaiseen ja Baltian alueen viestintään ja markkinointiin Oy Linde Gas Ab:ssä.

Juuriharjassa Merja on ollut vuoden 2021 alusta. Pörssiyhtiöiden jälkeen Juuriharjassa Merjaa veti puoleensa tässä uravaiheessa erityisen merkitykselliseksi kokemansa liiketoiminnan lisäksi Juuriharjan arvomaailma ja upeat ihmiset.

KOULUTUS JA KURSSIT

 • Helsingin yliopisto, FM, romaaninen filologia, 1999
 • Teknillinen korkeakoulu, International Business Linkage Program
  (kansainvälinen liiketoiminta ja markkinointi), 1999
 • DigiPRO - diploma in digital communications, ProCom Viestinnän ammattilaiset
 • Change Management, People Centered Implementation, Change First
 • Mediakoulutus: Tekir
 • Mediakoulutus: ProCom/Unna Lehtipuu