Skip to content

Juuso Mäkinen

DI, valmentaja
SITOUTUNUT ONGELMANRATKAISIJA, TASAPAINOISTEN VAIHTOEHTOJEN LÖYTÄJÄ

Juuso on työskennellyt rakentamistalouden parissa noin kaksikymmentä vuotta ja osallistunut suuriin infrahankkeisiin viidellä eri mantereella. Hänen ensikosketuksensa allianssiin urakkamallina oli Brisbanessa vuonna 2006.

Rakennusalan tuottavuuden parantaminen ja koheltamisen vähentäminen on Juusolle sydämen asia ja hän on päättänyt käyttää koko työuransa asian edistämiseen. Ratkaisun avaimet ovat osapuolten välisessä yhteistyössä, uuden teknologian hallitussa käyttöönotossa ja laadukkaassa päätöksenteossa.

Juuso Mäkinen valmentaja 2000 px

TÄRKEIMMÄT OSAAMISALUEET

  • Rakentamistalous, etenkin infrahankkeiden tuotannonohjaus ja optimointi
  • Monimutkaisten ongelmien selkiyttäminen
  • Haasteiden juurisyiden esiin kaivaminen
  • Tarjoustoiminta alliansseissa
  • Rakennusalan ohjelmistostrategiat ja tuotekehitys
  • Rakennusalan ohjelmistojen tuotejohtaminen
Juuriharja toimisto_2000px width
”Vaikeatkin asiat muuttuvat mahdollisiksi, kun kaikki osapuolet saadaan saman pöydän ääreen.”
Juuson motto

JUUSON TAUSTAA

Juuso toimi infrarakentamisen ohjelmistoyrityksen tuotepäällikkönä ja myöhemmin toimitusjohtajana kymmenisen vuotta ja teki exitin myymällä yrityksensä suurelle kansainväliselle toimijalle. Hän jäi yritykseen viideksi vuodeksi tuotejohtajaksi ja toimi samalla tiedolla johtamisen asiantuntijana suurissa infrahankkeissa ja ympäri maailman. Työn ohessa Juuso sai läpileikkauksen erilaista johtamismalleista ja parhaista käytännöistä erilaisissa urakkamuodoissa, joista parhaita Juuso nyt soveltaa on omassa työssään.

Vuonna 2016 Juuso innostui yhteistoiminnallisista hankkeista ja osallistui allianssitarjousten tekemiseen sekä työpajoissa että laatuaineiston kirjoittajana.

Juuso kokikin työpajatyyppisen työskentelyn, fasilitoinnin ja työpajojen valmistelun vahvasti omakseen. Hänen suunnittelemien työpajojen avulla on löydetty hyvin tasapainoisia ratkaisuja erittäin ristiriitaisista lähtökohdista.

Juuson erityisosaamista ovat allianssitarjousten työpajat ja laatuaineiston tuottamisen organisointi. Juuso auttaa myös haastavissa tilanteissa vaikeidenkin tilanteiden vertailussa ja tukee päätöksenteossa. Hän saa myös monimutkaiset haasteet muotoiltua ymmärrettävään muotoon.

KOULUTUS

  • DI, Aalto-yliopisto, Rakentamistalous, 2008