Skip to content

Riikka Kouhi

Toimitusjohtaja, Tekir

Koko työurani olen tarkastellut mediaa eri näkökulmista, ja sen myötä kasvanut johtamaan ja kehittämään liiketoimintaa ja sitä pyörittäviä ihmisiä. Tällä hetkellä olen viestintätoimisto Tekirin toimitusjohtaja, mikä käytännössä tarkoittaa niin aktiivista asiakas- ja myyntityötä kuin Tekirin ja tekirläisten kehittämistä yhdessä johtoryhmän kanssa. Perheellemme löytyi ulkomailla vietettyjen vuosien jälkeen koti Espoosta. Vapaa-aikana minut löytää useimmiten lähimaaston ulkoilureiteiltä, kuntosalilta tai kuorotreeneistä.

Johtajan tärkein tehtävä on varmistaa, että alaisilla on parhaat mahdollisuudet onnistua omassa työssään. Klisee, kyllä, mutta ajattelen, että tulevaisuudessa on yhä tärkeämpää, että yrityksen johto ymmärtää työntekijöiden arkea ja tarpeita - etenkin, kun edessä on epävarmuutta. Uskon (ja toivon), että ihmisiin liittyvät teemat korostuvat vielä nykyistä enemmän johtoryhmien agendalla. Yksisuuntaisen viestinnän sijaan tarvitaan dialogia, ja johtoryhmän on varmistettava, että sille on tilaa ja kanavia. Mitä isommasta yrityksestä on kyse, sitä suurempi on keskijohdon ja lähiesihenkilöstön merkitys, ja johtoryhmän on kaiken muun ohella huolehdittava siitä, että heillä on tarvittavat kyvykkyydet ja motivaatio toimia omassa tehtävässään.

Lisäksi johtoryhmän toiminnassa korostuu tulevaisuudessa entistä enemmän kyky nopeaan tilannekuvan hahmottamiseen ja sen pohjalta päätöksentekoon. Uskon, että jatkossa johtoryhmissä pohditaan paljon sitä, miten yhdistetään ketteryys pitkäjänteiseen tekemiseen niin, että koko porukka saadaan pysymään mukana.

Riikka Kouhi 600