Skip to content

Mikko Möttönen

Liiketoimintaryhmän johtaja, Väyläpalvelut, Destia

Pidän itseäni projektiorientoituneena tiimivalmentajana. Innostun erityisesti yhdessä tekemisestä, ideoinnista ja innovoinnista, valmentavasta johtamisesta sekä ihmisten inspiroinnista. Toimin tällä hetkellä Väyläpalveluiden liiketoimintaryhmän johtajana Destialla, minkä lisäksi vastaan Destian vastuullisuusstrategiasta ja sen toteuttamisesta. Asun Järvenpäässä perheeni kanssa. Harrastuksiani ovat mm. voimaharjoittelu, maantiepyöräily sekä musiikki.

Samalla kun maailma ja sen ilmiöiden ja seurannaisvaikutusten ennustaminen muuttuu jatkuvasti kompleksisemmaksi ja toimintaympäristön turbulenttisuus lisääntyy, myös johtoryhmän rooli ja merkitys ovat muuttumassa. Perinteisten pitkäaikaisten, staattisiin toimintaympäristöanayyseihin ja loogisen tiedon varaan rakennettujen strategioiden sijaan joudumme jatkossa yhä useammin tekemään merkittäviä suunnanmuutoksia ja jopa täyskäännöksiä lyhyellä varoitusajalla ja täysin odottamatta. Ketteryyden tarve korostuu, mutta samalla meillä on edelleen vaikeuksia implementoida selkeitä strukturoituja toimintamalleja uudentyyppiselle johtoryhmätyöskentelylle, jossa luotettavan mittaus- ja historiatiedon sijaan joudutaan pelaamaan erilaisten epävarmojen tulevaisuuden skenaarioiden varassa, ja tekemään niiden pohjalta nopeita valintoja, joilla kuitenkin on enenevissä määrin myös pitkäaikaisia seurauksia.

Mikko Möttönen 600