Skip to content

Carola Hjelt

MBA, Business Coach
OIVALLUSTEN KATALYSAATTORI, AURINKOINEN YKSINKERTAISTAJA, NÄKYVÄKSI TEKIJÄ

Carolan tie business coachiksi, valmentajaksi ja fasilitaattoriksi on rakentunut tuhansien esihenkilö- ja asiantuntija -kohtaamisten kautta. Ymmärrys erinomaisen johtamisen merkityksestä, sen edistämisen keinoista ja käytäntöön viemisen tärkeydestä on lisääntynyt jokaisessa näistä kohtaamisista.

 

Valtava luottamus ihmisessä piileviin kykyihin ja potentiaaliin, sekä usko ihmisten hyviin tarkoitusperiin ohjaavat Carolaa työssään. Luottamuksen rakentaminen kahden ihmisen, tai isomman ryhmän kesken on Carolan erityisosaamista, joka mahdollistaa nopeamman syvemmälle menevän työskentelyn.

Carola-Hjelt-standing-2-low

TÄRKEIMMÄT OSAAMISALUEET

 • Business Coaching
 • Fasilitointi
 • Johtamisen ja esihenkilötyön kehittäminen
 • Tiimien ja tiimityön kehittäminen
 • Coaching ja -kulttuurin rakentaminen
 • Coaching Supervision

”I really appreciated Carola's warm approach where she created a safe environment for me to openly take advantage of the coaching process. Through her questions and guidance during the process I was able to tackle many different topics which I reflected on and then applied directly into my work.”

Palaute asiakkaalta

CAROLAN TAUSTAA

Carola on koko pitkän työuransa toiminut kansainvälisesti ja useampaan kertaan ulkomailla asuen. Kiinnostus ihmisen kasvuun ja kehittämiseen on johdattanut hänet esihenkilötehtävistä johtamisen kehittämisen pariin koukaten laaja-alaisesti henkilöstöasioiden kautta.

 

Suurissa organisaatioissa toimiminen on tuonut hänelle osaamista myös organisaatio-, erityisesti coaching-kulttuurin kehittämisestä. Vuodesta 2019 Carola on työskennellyt yrittäjänä toimien useilla toimialoilla, niin julkisella-, yksityisellä- kuin kolmannellakin sektorilla.

 

Coaching -polkua Carola on kulkenut vuodesta 2012. Hän on kansainvälisesti sertifioitu ammatticoach, ja toimii lisäksi mentor coachina sekä coaching supervisorin roolissa. Carola myös valmentaa coaching-taitoja uusille sertifioituville coacheille.

Carolan työtapa on ihmisläheinen ja kannustava. Hän auttaa hienovaraisella ja turvallisella tavalla riisumaan naamioita, sekä nostamaan kissoja pöydälle. Carolan työelämän missio on parantaa maailmaa edistämällä erinomaista johtamista sekä kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kaikkeen tekemiseensä hän tuo iloa, lämpöä, tasapainoa ja harmoniaa.

Esimerkkejä Carolan viimeaikaisista toimeksiannoista:

 • Energia-ala, Johtoryhmäläisen yksilöcoaching -prosessi
 • Julkinen sektori, ryhmäcoaching-prosessi kokeneille esihenkilöille
 • Rahoitusala, kansainvälisen esihenkilöryhmän johtamistaitojen valmennus
 • Julkinen sektori, ryhmäcoaching-prosessi yhteistyön ja tiimihengen lisäämiseksi
 • IT-ala, johtoryhmäläisen yksilöcoaching-prosessi
 • Kokeneen ammatticoachin supervision-prosessi

KOULUTUS JA SERTIFIOINNIT

 • MBA, Henley Business School, 2000
 • Certificate of Coaching Supervision course, Oxford Brookes, 2021
 • Professional Certified Coach (PCC), International Coaching Federation, 2020
 • Certified Business Coach Master, Business Coaching Institute, 2020
 • Neuro Linguistic Programming (NLP) Master, VM training, 2015
 • Certificate of Coaching Skills, Neuro Leadership Group, 2012
 • WorkPlace Big Five Certificate, WorkPlace Nordic, 2021
 • EMCC EIA (Coaching, Senior Practitioner), 2022