Skip to content
Juuriharja & Green Carbon kokonaisvastuullista liiketoiminnan kehittämistä
Green Carbon Oy & Juuriharja16.3.2023 7:352 min read

Vastuullisuuden regulaatiotsunami haastaa ja hämmentää

Regulaatiotsunami haastaa yrityksiä tarttumaan vastuullisuustyöhön. Lisääntyvä regulaatio, taksonomian myötä muuttuva rahoituksen hinta, sekä sidosryhmien paine on tuonut uusia asioita ratkottavaksi yritysten pöydälle, sekä tarpeen asiantuntemukselle ja resurssille asioiden eteenpäin viemiseksi.

JH blogi Green Carbon 1200x628

Vastuullisuus vilisee lyhenteitä, mutta onko se monimutkaista?

Yritys- tai yhteiskuntavastuusta on puhuttu jo pitkään ja moni yritys on tehnyt paljon työtä sillä saralla. Kun puhutaan vastuullisuudesta yleisesti, voidaan käyttää lyhenteitä CSR (corporate social responsibility) eli yhteiskuntavastuu tai nykyään yhä useammin ESG kattaen vastuullisuuden eri teemakokonaisuudet, jotka ovat ympäristövastuu (E=environment), sosiaalinen vastuu (S=social), sekä hallinto- ja taloudellinen vastuu (G=governance).

Puheessa vilisevät erilaiset lyhenteet ja asiaan perehtymättömän onkin vaikea erottaa, mikä on iso asia ja mikä pieni. Milloin viitataan lakiin ja milloin puhutaan jostakin yleisestä viitekehyksestä. Lakimies ja yritysvastuuasiantuntijamme Jenna Nordman korostaa, että vastuullisuus, kestävyys ja ESG ovat konsepteina helpommin hahmotettavissa, kun aloitetaan niiden ydinsisällöistä ja teemoista. Lukuisat kehykset ja säädökset saavat vastuullisuuden näyttämään paljon monimutkaisemmalta asialta, kuin se todellisuudessa on.

EU:n uudet vaatimukset kannustavat toimimaan

EU:sta tulee kiihtyvällä tahdilla uusia vaatimuksia:

  • Whistleblowing eli ilmoittajansuojeluun liittyvä työ ja ilmoituskanavan käyttöönotto ovat nyt jo työn alla. Osa organisaatioista kokee asian hyvänä lisänä keinoihin saada paremmin tietoa, onko organisaatioon pesiytynyt epäterveitä käytäntöjä, joita kukaan ei uskalla nostaa johdon tietoon. Osa taas on harmissaan lisääntyvästä työstä, sekä kanavan hankintaan liittyvistä kustannuksista.

  • Tulossa on myös nk. EU-taksonomia, joka vaikuttaa rahoituksen hintaan. Taksonomiauudistuksen avulla valjastetaan yritysten liiketoiminnan rahoitus vauhdittamaan päästövähennystavoitteiden toimeenpanoa. Tämä voi käytännön tasolla osoittautua haastavaksi, vaikka monet yritykset jo raportoivatkin vastuullisuudestaan.

    "Päästöt ja muut vaikutukset pitäisi pystyä suhteuttamaan toiminnan kokoon ja toimialaan, jotta voidaan saada käsitys suhteellisista päästöistä ja todellisesta suoriutumisesta vastuullisuudesta", kommentoi yhteistyökumppanimme Green Carbon Oy:n tuotepäällikkönä toimiva Arttu Lahti.

  • Raportointivelvollisuus laajenee: Porrastetusti vuodesta 2024 alkaen, EU:n Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) edellyttää kaikkia listattuja yrityksiä sekä kaikkia isoja yrityksiä raportoimaan vastuullisuudesta uuden EU-standardin mukaisesti. Lisäksi on toimialakohtaista sääntelyä, kuten finanssialaa säätelevä Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

Ympäristövastuun osalta ei myöskään jatkossa enää pelkän hiilijalanjäljen mittaaminen riitä, vaan vastuullisuusraporteilla tullaan edellyttämään laajempaa näkymää luontovaikutuksiin sekä niiden hallintaan.

"Hyvä uutinen on, että kestävyysraportoinnin vaatimusten laajentumisen lisäksi myös ohjekehikot lisääntyvät. Esimerkiksi laajasti hyödynnetty Science-based Target (SBT) for Climate -ilmasto-ohjelman rinnalle julkaistaan SBT for Nature -ohjeistus, jolla toimijat pääsevät vauhtiin tieteeseen perustuvien luontotavoitteiden asettamisen kanssa", kertoo Green Carbonin ympäristö- ja luonnonvaraekonomisti Tiina Paajanen.

 

Yhteistyöllä kokonaisvastuullista liiketoiminnan kehittämistä

Lisääntyvä regulaatio tuottaa työtä. On selvitettävä, mikä on yrityksen vastuullisuuden nykytila, mikä on olennaista, mitä pitäisi mitata ja miten.

Olemme Juuriharjassa yhdistäneet voimamme Green Carbon Oy:n asiantuntijoiden kanssa tarjotaksemme asiakkaillemme koko vastuullisuuskentän kattavan ESG-kartoituksen, olennaisten tekijöiden tunnistamisesta vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen. Yhteistyössä voimme tehdä kaikki hiili- ja luontojalanjäljen laskennasta, vastuullisuusstrategiaan ja Code of Conductin laatimiseen ja juurruttamiseen. Juuri asiakkaidemme toivomassa laajuudessa. Yritykset eivät yhdisty, mutta palvelut on tältä osin hitsattu yhteen.

"Olemme tunnistaneet, että asiakkaille tuottaa merkittävää päänvaivaa, kun asioita on paljon ja aika on rajallinen resurssi. Nyt pystymme yhä kokonaisvaltaisemmin ja ketterämmin olemaan asiakkaittemme apuna, partnerimme Erika Heiskanen toteaa.

"Haluamme olla edelläkävijöitä omalla alallamme ja edistää yhteistyöllä ja asiantuntijuudellamme yritysten kokonaisvastuullista liiketoimintaa. Olemme kaikki oman alamme huippuasiantuntijoita, ja meille Green Carbonillakin on erityisen tärkeä kehittää asiakkaittemme ympäristövastuullisuutta läpinäkyvästi ja vahvalla arvopohjalla, Green Carbonin toimitusjohtaja Matti Toivonen kommentoi yhteistyötä.

Ota yhteyttä ja kartoitetaan tilanteenne yhdessä. Autamme vastuullisuustyössä ketterästi eteenpäin!