Skip to content
arvot_juuriharja
Mirka Tallus20.5.2020 15:322 min read

Arvojen harjaus osana strategiaprosessia auttoi THL:n esimiehiä kohti vastuullisesti rohkeaa johtajuutta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) edistää missionsa mukaisesti väestön hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta, ehkäisee sairauksia ja sosiaalisia ongelmia sekä kehittää hyvinvointiyhteiskuntaa.


Vuonna 2019 laitoksen uutena pääjohtajana aloitti Markku Tervahauta. Hänen johdollaan käynnistettiin strategiatyö, jonka osana toteutettiin THL:n arvojen päivitys. Henkilöstön kehittämispäällikkö Leena Kanerva valitsi arvoprosessin toteutuskumppaniksi Juuriharjan. Juuriharjan valmentaja Sari Puurtinen toteutti arvoprosessin yhdessä Leena Kanervan ja THL:n arvotyöryhmän asiantuntijoiden kanssa. Prosessiin kuului kolme johtoryhmän työpajaa (prosessin tavoitteet, arvoehdokkaiden vahvistaminen ja arvojen vahvistaminen) sekä henkilökunnan osallistava työskentely työpajoissa ja sähköisellä alustalla. – THL:n omat asiantuntijat vetivät suuren osan osallistavan työskentelyn työpajoista ja laativat keskustelujen koonnit.


Arvoprosessi etenee kuin hiekka tiimalasissa

Prosessi alkoi johtoryhmän työpajalla. Pajassa kirkastettiin prosessin tavoitteet. Tahtotilaksi määriteltiin se, että arvot

  • näkyisivät arjessa
  • ohjaisivat paremmin arjen toimintaa
  • toisivat energiaa ja suuntaa tekemiseen
  • helpottaisivat johtamiseen liittyviä valintatilanteita.


Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa koettiin tärkeäksi määritellä yhdessä laitoksen arvoperusta. Koska laitoksen asiantuntijoiden työ on vahvasti arvoihin perustuvaa, pidettiin tärkeänä, ettei arvokeskustelu jää liian yleiselle tasolle. Keskustelussa haluttiin paitsi konkretisoida arvoja arjen toiminnaksi myös kuulla innostavien visioiden rinnalla toiminnan kehittämistarpeista ja oppia lisää yhteisön toimintakulttuurista. Laitoksen yksiköissä käydyt keskustelut tuottivat huomioina 37 arvoehdokasta, jotka Leena Kanerva käänsi THL:n kielelle jatkotoimenpiteitä varten.


Johtoryhmän seuraava tehtävä oli asettaa arvoehdokkaat arvoympäristöön, ja tarkastella niitä liiketoiminnan, työyhteisön, ammattitaidon, etiikan ja yhteiskunnan näkökulmista. Tarkastelun kautta haluttiin selvittää eri näkökulmat huomioiden, millaiset arvot auttaisivat parhaiten johtamisessa ja toiminnan ohjaamisessa.


Arvoissa täytyy olla ”potkua” ja niiden tulee kuulostaa omilta. Hyvätkään arvot eivät toimi, ellei niitä juurruteta kunnolla. THL:ssä tätä työtä tehdään juuri nyt. Arvoista keskustellaan osana yksiköiden ja osastojen toiminnan suunnittelua ja meneillään olevaa kehittämistyötä. Arvot ovat mukana niin tulevaisuuden osaamisia määritellessä kuin arjen valintatilanteissa. - Arvojen merkitys korostuu etenkin silloin kun esteet ja epävarmuustekijät aiheuttavat häiriöitä.


Arvojen harjaus vaatii johdon osallistumista

Juuriharjan Sari Puurtisen mielestä prosessin onnistumisen kannalta on tärkeää, että sillä on organisaatiossa omistaja, jonka intressissä sen eteneminen on. Merkittävää on myös johdon osallistuminen ja läpinäkyvyys. Nopeus ja tehokkuus eivät sitä vastoin sovi arvojen prosessointiin. 

Arvopohjaisuus on ihmisille tärkeää

Henkilöstön kehittämispäällikkö Leena Kanerva jatkaa, että itse asiassa toimivia arvojakin tärkeämpää oli arvoprosessissa matka, eli osallistuminen. Se, että koko henkilökunnalle annettiin mahdollisuus keskustella siitä, mikä on omassa työssä luovuttamattoman tärkeää ja kokea sitä kautta sen merkityksellisyyden kasvu. Vaikka arvoehdokkaita oli listoilla monia, olivat THL:n henkilöstön ja johdon valinnat helppoja. Laitoksessa halutaan edistää rohkeita avauksia, hyvää yhteistyötä niin sisäisessä kuin ulkoisessa toiminnassa – ja laitoksen perustehtävän mukaisesti toimia yhdenvertaisuuden suunnannäyttäjänä.


Sari toivoo, että arvot tulevat osaksi arkea. Tällä hän tarkoittaa, että arvojen merkitykseen palataan arjen tienhaaroissa, tilanteissa, joissa pohditaan mitä tulisi tehdä, mikä on työn isompi tarkoitus ja merkitys, minkälaisina suunnannäyttäjinä halutaan toimia ja minkälaisia vaihtoehtoisia toimintatapoja yhdessä määritellyt arvot tarjoavat. Mitä vastuullisuus, rohkeus ja inhimillisyys tarkoittaa aivan käytännön tekoina ja mitä niiden mukaan toimiminen vaatii.


THL:ssa on vuonna 2020 meneillään strategian käytäntöön vientiä tukevia uudistuksia. Niiden keskellä on organisaationa hyvä/helppo reflektoida miten toimintasuunnitelmiin viedyt arvotoimenpiteet ovat toteutuneet ja auttaneet toteuttamaan visiota olla maailman vaikuttavin terveys- ja hyvinvointialan tutkimuslaitos, jonka työllä rakennetaan tasa-arvoista, yhdenvertaista ja kestävää yhteiskuntaa.

Arvotyöskentely vaikuttaa tuottavuuteen ja hyvinvointiin. Juuriharja auttaa luomaan aidot, uskottavat ja yhteiset arvot, joihin kaikki voivat jollakin tavalla sitoutua.

Arvoprosessi

Lisätietoja arvoprosessista oppaastamme: Miten luoda tuottavuutta ja hyvinvointia tukevat arvot?

Lisää aiheesta myös sivuiltamme - Arvot toiminnan perustana

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT