Skip to content
Yhteistyötaidot ovat projekteissa avainasemassa.jpg
Tuula Virkkula25.4.2022 11:452 min read

Projektijohtaja paljon vartijana

Suomessa tehtävästä työstä reilu kolmannes tehdään projekteissa, rakennusalalla peräti 80%. Projektin tulokset syntyvät usein poikkiorganisatorisen ja moniammatillisen yhteistyön kautta. Organisaatioiden ja osaamisen rajapinnoissa toteutuvat monet yritysten suurimmista innovaatioista ja riskeistä. Projektijohtamisen strategista merkitystä lisäävät sen tuntuvat ja näkyvät vaikutukset yrityksen asiakas- ja henkilöstökokemuksissa.

will-h-mcmahan-S3JdHNXSfnA-unsplash


Yhteistyön johtaminen projekteissa on vaativaa, mutta antoisaa vuorovaikuttamista ilman suoraa asemavaltaa johdettaviin ja yhteistyökumppaneihin. Koko oma persoona ja korkean tason suhdetaidot on laitettava peliin projektin onnistumisedellytysten varmistamiseksi ja eri tahojen sitouttamiseksi.

Yhteistyötaidoista voit lukea lisää täältä.

 

Keitä johdan ja keiden kanssa

Projektijohtamisen ainutkertaisen ”pelikentän” hahmottaminen, asiakkaan ja eri toimijoiden sekä heidän taustaryhmiensä odotusten ja huolien ymmärtäminen, auttavat selkeyttämään omaa projektijohtamisroolia osana laajempaa kokonaisuutta valtuuksineen, velvoitteineen, rajoineen ja mahdollisuuksineen.

 

Huolellinen aloitus vauhdittaa etenemistä

Tuottava tiimi ei synny sattumalta. Toimintatavat ja periaatteet, joilla edistetään keskinäistä luottamusta, yhteishenkeä ja kaikkien vastuunottoa kokonaisuuden onnistumisesta, on rakennettava heti projektin käynnistyessä. Myös riskeistä keskustelu on helpointa silloin, kun ongelmia ei vielä ole. Tähän tiimin rakentamisvaiheen äärelle kannattaa pysähtyä huolella. Ohitus kostautuu henkilöstöön liittyvien riskien realisoitumisena: yhteistyö, jota varten projekti on perustettu, sakkaa ja heikentää ihmisten tuottavuutta ja hyvinvointia. Toimivassa tiimissä yhteistyö energisoi, tuo tulosta ja mahdollistaa innovaatiot.

 

Asioita voi hallita, mutta ihmiset yllättävät aina

Projektien hallintaan käytetään paljon aikaa ja voimavaroja, ihan syystä. Hyvällä projektin hallinnalla voidaan säästyä monelta turhalta sähläykseltä. Projekteihin ja ihmisten toimintaan elimellisesti kuuluvaa yllätyksellisyyttä sillä ei kuitenkaan voi poistaa. Iso merkitys onkin sillä, kuinka hyvin olemme valmistautuneita näiden yllätysten kohtaamiseen ja käsittelyyn siten, että ymmärrämme pysähtyä käymään tarvittavaa dialogia eri osapuolten kesken toiminnan arvioimiseksi ja uudelleensuuntaamiseksi.

Ketteryys lisää joustavuutta, mutta sekin voi olla ”sokea” ympäristön muutoksille ja ”kuuro” asiakkaan muuttuville tarpeille. Myös oman toiminnan reflektointi voi jäädä pinnalliselle tasolle ja rutiiniksi, jossa samat asiat kirjataan parannuskohteiksi projektista toiseen.

 

Projektijohtaja on osaavan orkesterin sitkeä harjoittaja

Projektijohtamista voisi verrata erilaisten osaajien yhteistyön orkestrointiin. Huiputkin pitää harjoituttaa yhteistyöhön, jos tavoitteena on yhteinen sävel ja ainutlaatuinen teos. Oikea oman suorituksen ajoitus ja luonne ei löydy vain nuottivihkoa lukemalla, vaan edellyttää kykyä kuunnella muita ja yhteensovittaa oma osuus kokonaisuuteen. Hyvin yhteenharjoitettu orkesteri selviää työstään lopulta ilman tahtipuikon heiluttajan jatkuvaa läsnäoloakin.

Suurelta osin projektijohtaminen on siis tiimin johtamista ja vuorovaikutustyötä. Siihen kuuluu rooli yhteistyön rakentajana, mutta myös erilaisten ristiriitojen sovittelijana ja ratkojana. Päätöksiä pitää tehdä välillä nopeasti, mutta myös herkästi ja monipuolisesti kuunnellen. Kiireen keskellä on tunnistettava tilanteet, joissa kannattaa pysähtyä ihan rauhassa ennakoimaan päätösten vaikutuksia eettisistä näkökulmista.

Projektijohtamisessa ei tulla koskaan valmiiksi. Siinä, kuten kaikissa johtamisrooleissa tarvitaan palautetta ja oman toiminnan reflektointia. Juuriharjan Yhteistyön johtaminen projekteissa -valmennus antaa ymmärrystä ja työkaluja tuottavaan ihmisten välisen yhteistyön johtamiseen.

Yrityskohtainen valmennus koostuu kahdesta valmennuspäivästä, joista ensimmäisessä käydään läpi projektien ”pelikenttä”, hyvän projektipäällikön ja -tiimin ominaisuudet sekä yhteistyön työkalut, ja toisessa syvennetään ymmärrystä kulttuurista, henkilökohtaisten ominaisuuksien hyödyntämisestä, ihmisistä, päätöksenteosta ja yhteistyökyvykkyydestå.

Valmennuspäivien lisäksi valmennukseen voidaan kytkeä Projektiklinikka, jossa pääsee sparraamaan omaa projektia henkilökohtaisesti tai kollegaryhmässä. Projekti on aina johtajansa näköinen. Siksi suosittelemme myös henkilökohtaisen Peili-käyttäytymisprofiilin tekemistä toisen valmennuspäivän tueksi.

Työn tekemisessä tärkeintä on aina lopputulos, se mitä saadaan aikaan. Yhteistyötaitoisessa tiimissä työskentely on kuitenkin mielekkäämpää ja siten tutkimusten mukaan myös tuloksellisempaa.


Lataa avuksesi yhteistyökyvykkyydestä ja sen johtamisesta kertova maksuton oppaamme tästä:

New Call-to-action

 

Jos mielessäsi on kysyttävää yhteistyökyvykkyydestä, otathan yhteyttä - autan mielelläni!

- Tuula Virkkula

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT