Skip to content
Kuva: https://raidejokeri.info/
Tuula Virkkula9.9.2021 12:211 min read

Projektijohdon mentorointi tukee kokonaisuuden onnistumista

Raide-Jokeri-koeajot-alkaneet_1200x628

Kuva: https://raidejokeri.info/

Raide-Jokerin mentorointivalmennuksessa oli ilo havaita, miten tämä ikiaikainen yksilön kehitysmenetelmä vaikutti ei vain mentoroitavien avainhenkilöiden hyvinvointiin ja onnistumiseen,  vaan laajasti koko siihen hankekokonaisuuteen, jossa nämä henkilöt työskentelivät. Erittäin arvokkaaksi osoittautui myös se, miten osuvalla mentorien valinnalla ja paneutumisella pystyttiin kehittämään hankkeen ja sen taustaorganisaatioiden yhteennivoutumista.

On helppo eläytyä siihen voimaan, jonka projektijohtaja tai -päällikkö saa  voidessaan keskustella kokeneen johtajan kanssa luottamuksellisesti ja avoimesti asioista, joiden paino yleensä lepää yksin hänen harteillaan. Auttamisen ilo taas näkyy ja tuntuu, kun mentori  saa jakaa omasta kokemuksestaan ja lisäksi ihan vain kuuntelemalla ja kysymällä onnistuu pysäyttämään parinsa  parempaan kokonaisuuden,  tilanteen ja omien toimintamahdollisuuksien hahmottamiseen. Tasa-arvoisessa ja toista kunnioittavassa  suhteessa tarjoutuu molemmille osapuolille mahdollisuus oppia kokemuksista ja uudistaa omaa ajatteluaan.

 

Itsetuntemus ja ihmisenä kehittyminen ovat johtamisen ydinosaamista

Kun osapuolet pääsevät tasolle, jossa asioista voidaan keskustella avoimesti ja kaunistelematta, on työskentely todella antoisaa. Kun keskustelussa saa olla  omana itsenään puutteineen ja epävarmuuksineen, mahdollistuu kyky oppia vaikeuksista ja hyväksyä tilanteet, joissa vaatimukset ovat ylittäneet oman sen hetkisen kapasiteetin. Kipeästä kokemuksesta tulee keskustelun kautta merkityksellistä johtamisoppia. Luottamuksen ilmapiirissä päästään itsetuntemuksen ja ihmisenä olemisen syvemmille tasoille. Enempää johtajana kehittymisen ytimessä ei voitaisi ollakaan. 

 

Yksilö kokonaisuuden - ja kokonaisuus yksilön tukena

Mentorin ei tarvitse aina olla systeemin ulkopuolinen. Systeemin kehittymisen kannalta ”samassa veneessä oleminen” voi jopa hyödyttää eri osapuolten yhteen pelaamista. Mentorin ja aktorin roolit on kuitenkin tärkeä erottaa henkilöiden välisistä muista rooleista sopimalla selkeästi heti alkuun tavoitteista, rajauksista ja luottamuksellisuudesta.

 

Mentorointia projektijohtamisen huipulla

Mentorointi mielletään vahvasti nuorten potentiaalien sekä uusiin vastuutehtäviin tai vieraaseen johtamiskontekstiin siirtyvien kehittämistyökaluksi.  Raide-Jokerin mentorivalmennuksessa sekä mentorit että mentoroitavat olivat pääsääntöisesti erittäin kokeneita johtajina, joilla oli myös rohkeutta haastaa toisiaan ja viedä keskustelut syvätasolle oman itsen ja  johtamisen kehittämisessä. 

Allianssihankkeet ovat monimutkainen tekninen ja sosiaalinen systeemi, johon kohdistuu valtavaa julkista ja taloudellista painetta. Johtamiskokonaisuuden osien saumaton yhteistyö heti prosessin alussa, on onnistumisen välttämätön edellytys.  Mentoroinnin avulla tätä kokonaisuutta voitiin osaltaan tiivistää, kun mentorointiprosesseille asetettiin allianssia tukevia yhteisiä tavoitteita, joita yksilölliset tavoitteet täydensivät.

Luottamuksen rakentamisen, oivalluttamisen sekä  kokemuksista oppimisen työkalut ovat Juuriharjan mentorointivalmennuksesta saatava konkreettinen apu.  Merkityksellisiä kohtaamisia ovat myös parien kokemustenvaihtotilaisuudet. Näissä  tapaamisissa tunnistetaan yhdessä asioita, jotka liittyvät laajemman systeemin tasolle ja  etsitään ratkaisuja siihen,  miten voidaan edistää toimintaympäristöä, joka vielä paremmin tukee avainhenkilöitä onnistumaan vaativassa tehtävässään.


Ota yhteyttä ja jutellaan tarkemmin mentoroinnin tuomista mahdollisuuksista ja hyödyistä!

OTA YHTEYTTÄ