Skip to content
change
Mirka Tallus23.10.2019 10:574 min read

Muutos menee tunteisiin, eettinen toimintakulttuuri auttaa – case: Careeria

Careerian, eli Edupolin ja Point Collegen yhdistymisen ”pihtisynnytyksen” taustalla on ammatillisen koulutuksen reformi. Ammatillista koulutusta on välttämätöntä uudistaa, koska tulevaisuuden työelämässä tarvitaan uudenlaista osaamista ja ammattitaitoa. Uudistumista puoltaa myös tarve hyödyntää resursseja yritysmäisesti, kertoo rehtori Pasi Kankare.

Kun kaksi vahvaa ja erilaista toisen asteen koulutusorganisaatiota yhdistettiin, oli tuloksena suurta intoa, mutta myös vimmaista vastustusta, kilpailua resursseista ja järjestelmistä yhtä lailla kuin työpaikoista sekä henkilökunnalle hässäkkää, epätietoisuutta ja väsymystä.


Tavoitteena nopea muutosvalmennusapu

Kun aikaa on puoli vuotta ja haussa yhtenäinen pohja toimintakulttuurille, uuden toimintamallin hyväksyminen sekä organisaatio 2.0, tarvitsimme ulkopuolista apua, niin koulutusorganisaatio kun olemmekin, sanoo toimitusjohtaja Sari Gustafsson. Muutoksessa harva on profeetta omalla maallaan. Se vaatisi valmiiksi toimintakulttuuria, jossa kenenkään ei pelätä valitsevan puoltaan.

 

Taiturimaisimmankin on osattava pyytää apua – harva on profeetta omalla maallaan.

Juuriharja valittiin, koska sen valmennusfilosofian ytimessä on eettisyys. Juuriharjaaja Sari Puurtisella on myös sekä julkishallinnon että opetusorganisaatioiden osaamista. Sarissa yhdistyvät rauha ja viitekehys sopivasti juuri tällaiseen tilanteeseen, jossa on saatava organisaatio uskomaan, että nyt todella tehdään muutos eikä vanhaan ole paluuta, jatkaa Sari Gustafsson. Valmennuskumppanina Sarilla oli Rea Klingberg, jonka ote kehittämiseen on kannustava.


Älyn lisäksi on vakuutettava tunnetasolla

Ammatilliset opettajat kokevat valmentamisen liittyvän myös omaan ammattiinsa ja ovat siksi hyvin kriittisiä ja reviiritarkkoja. Opettajan maailmankuva rakentuu positioon opiskelijoiden edessä.

Opettajalle tärkeintä on substanssi, eli itse työ ja suhde opiskelijoihin. Tästä syystä on vaikea tunnistaa muutoksen tarvetta, sillä se näyttäytyy vain uhkana opettajien arjessa. Valmentajan on ymmärrettävä tämä ”ihon alle asti”, mutta tiedostettava myös, ettei toimialan murrokselle ole vaihtoehtoa.


Mitä ja miten juuriharjattiin?

Johdon ja esimiesten yhteisissä keskusteluissa oli kyse arvo-ohjautuvan organisaation rakentamisesta ja tiimiytymisestä. Juuriharjaus auttoi luomaan toimintamalleja ja osaltaan löytämään johtajiksi ja päälliköiksi ihmisiä, joilla on substanssiosaamisen lisäksi potentiaalia toimia aktiivisesti sen eteen mitä uudelta Careerialta odotetaan ja kykyä reflektoida omaa kehittymistään.

Henkilöstön kolmessa työpajassa tavoitteena oli luottamuksen rakentaminen ja osallistaminen. Ensin keskityttiin muutoksen aiheuttamiin tunteisiin, pelkoihin ja toiveisiin, sitten vaikutusmahdollisuuksiin ja lopuksi tulevaisuustaitoihin, siihen mikä auttaa onnistumaan ja yhteistyön kehittämiseen.


Keep calm and carry on

Muutos on prosessi, jota ei voi nopeuttaa. Yksilöt tulevat mukaan omaa tahtiaan. Johdon tehtävä on kuitenkin sekä tuottaa faktaa syistä ja seurauksista että jatkaa toimintaa. Molemmat näkökulmat ovat välttämättömiä.

Muutos on prosessi ja henkilöstö tulee mukaan kukin omaan tahtiinsa. Johdon tehtävä on selventää ja luoda uskoa.

 

Mikä oli parasta – millaisia oivalluksia juuriharjaus tuotti

Valmentaja Sari Puurtisen näkökulmasta on tärkeää, että valmennuksessa on tekemisen meininki. Hankaliakin asioita ja tunteita nostettiin esille, kuunneltiin ja ymmärrettiin erilaisia tulokulmia ja etsittiin uudenlaisia ratkaisuja, joilla jatkettiin eteenpäin. Yhteisten harjoitusten tuloksena tunteiden hallinta ja Sarin tiukka opetusorganisaatioiden tunteminen auttoivat eteenpäin. Toimitusjohtaja Sari Gustafsson lisää, että monipuoliset menetelmät ja etenkin toiminnalliset harjoitukset edistivät muutosprosessia. Valmennus tuotti myös epäilijöille lisää näkemystä muutoksen tarjoamista mahdollisuuksista. Kun työstetään muutosta yhdessä, rakennetaan luottamusta, Sari Gustafsson kiteyttää.


Reflektio siitä mitä valmennuksessa olisi voinut tehdä toisin 

Aikaa oli liian vähän, toteaa Sari Gustafsson. Toisaalta ajan rajallisuuden voi kääntää myös eduksi. Ajolähtötilanteessa ei voi jäädä liikaa miettimään, vaan on edettävä ja uskottava, että syntyy riittävän hyvää.

Toinen oppi oli viestintä. Sitä ei voi olla koskaan liikaa. Viestintä on myös vietävä mahdollisimman lähelle organisaatiota. Vähemmän yleisinfoja ja enemmän yksikkökatsauksia. Ja henkilökohtainen voittaa aina kirjallisen. Äänensävy ja elekieli kertovat enemmän kuin tuhat sanaa!


Missä ollaan nyt?

Sari Gustafsson tiivistää tilanteen Careerian vuosikertomuksessa kiittämällä henkilökuntaa rehellisestä palautteesta ja uudistusinnosta. Toisaalta hän korostaa, että kehittämisen näkökulmasta ollaan vasta ”konttausvaiheessa”. Vanhojen organisaatioiden osalta on tehty saattotyö ja poisoppiminen. Uusi yritys on kätilöity alkuun. Nyt kaikkien on otettava vastaan aidosti uuden kehittämisen haaste yhdessä. Tavoitteet ovat korkealla. Ne vaativat kunnianhimoa ja avoimuutta.

Molempien Sarien näkökulmasta tehtiin mitä oli suunniteltu – pikapamaus. Saatiin aikaan se, mitä valmennuksella oli mahdollista tehdä. Sen jälkeen organisaatio tarvitsi työrauhan jatkaa ydintehtäväänsä. Työhyvinvoinnista otti jatkovastuun työterveys. Syvempi vaikuttavuus olisi vaatinut pitemmän valmennusjakson.


Mitä tehdään seuraavaksi?

Koska koulutuspäälliköiltä ja lähiesimiehiltä odotetaan uudessa tilanteessa paljon, he tarvitsevat esimiestaitojen vahvistamista. Onnistumisen kannalta on merkittävää, että esimiehet osaavat reflektoida omaa rooliaan ja palauttaa myös tiiminsä tärkeimmän, eli opiskelijoiden äärelle. Careerian toimitusjohtaja Sari Gustafsson ja rehtori Pasi Kankare nostavat esimiestyön tärkeäksi osa-alueeksi myös sisäisen viestinnän tulkitsemisen, siis nimenomaan tulkitsemisen, ei välittämisen.

 

Katso Sari Gustafssonin ja Pasi Kankareen 3 teesiä ison muutoksen läpiviennistä

 

Juuriharja auttaa muutoskohdissa: Olemme paketoineet eettisen johtamisen ja toimintakulttuurin, työyhteisön kehittämisen ja yhteistyötaitojen valmennuksen myös julkishallinnolle ja koulutusorganisaatioille sopivaksi kokonaisuudeksi.

Lataa avuksesi maksuton oppaamme "Miksi ja miten tehdä eettisiä päätöksiä?":

Opas-eettinen-päätöksenteko


Otathan yhteyttä - katsotaan yhdessä, miten voimme parhaiten auttaa! 

 

Careeria

Jo 60 vuotta ammatillista koulutusta järjestäneet kaksi vahvaa oppilaitosta, Edupoli ja Point College yhdistivät voimansa ja muodostivat yhdessä uuden, toimintansa 1.1.2019 aloittaneen osakeyhtiön, Careerian. Careerian taustalla ovat vuoden 2018 alussa yhdistyneet Amisto ja Edupoli sekä vuonna 2012 Point Collegen muodostaneet Porvoon kauppaoppilaitos ja Porvoon terveydenhuolto-oppilaitos. Nyt näiden toimijoiden voimat yhdistänyt Careeria palvelee alueen työelämää ja opiskelijoita rohkeana ja uudistuvana. Monialaisesta Careeriasta valmistuu alueen työelämän palvelukseen huomispäivän huippuosaajia, yksilöllisiä, jatkuvan kehittymisen polkuja eteneviä tulevaisuuden tekijöitä, joista moni toimii usealla kielellä, ja luo uusia uria kansainvälisessä ympäristössä.

 

Sari Gustafsson

Careerian toimitusjohtaja. Kokenut, aikaansaava ja innovatiivinen uudistaja ja muutosjohtaja.

 

Pasi Kankare

Careerian rehtori. Lähes 20 vuoden kokemus pedagogisesta johtamisesta, johtajana Opetushallituksessa ja erityisasiantuntijana FCG Konsultointi Oy:ssä.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT