Skip to content
Omien arvojen mukaan
Minna Lenander22.10.2020 8:573 min read

Nesteen esimiehet löysivät oman tapansa johtaa yrityksen arvojen mukaisesti

Nesteen strategia - nopeammin, rohkeammin ja yhdessä, edellyttää, että myös johtaminen tukee sen toteutumista. Nesteen johtamismalli perustuu arvoille: Me välitämme, me olemme rohkeita, me teemme yhteistyötä. Sen ytimessä on selkeyden luominen ja ymmärrys siitä, mitä esimieheltä odotetaan. Koska Neste on arvojohdettu yritys, sen johtamismalli on sama kaikkialla.

Paikallinen kulttuuri - niin globaalisti kuin lokaalistikin - täytyy tietysti ottaa huomioon, mutta yhtenäinen tapa johtaa määrittelee sateenvarjona johtamiskäyttäytymistä.

Johtamismallin juurruttamiseksi koko organisaation toimintatavaksi, hyödynnetään jatkuvaa esimiesvalmennusta. Valmennus on tarkoitettu sekä muista positioista esimiehiksi siirtyville että uusina nesteläisinä esimiehenä aloittaville. Valmennuksessa käsitellään vaikuttamis- ja johtamistaitoja niin, että huomioidaan ihmisten erilaisuus.

Juuriharja valittiin yhteistyökumppaniksi neljä vuotta sitten, koska sen periaatteet ja valmennusmetodit sopivat Nesteen arvoihin ja tavoitteisiin. Manager, Talent & Leadership Development Laura Salli kiteyttää, että Juuriharjan kanssa työskennellessä tuntuu, että ajetaan samoja asioita: huolenpitoa ihmisistä ja yhteiskuntavastuuta. Valmentajista Sirkku Heinosesta ja Rea Klingbergistä Laura toteaa, että he synnyttävät luottamusta. He ovat sopivasti maanläheisiä, kohtaavat ihmiset samalta tasolta ja osaavat valmennettavien palautteen mukaan toimia ammattimaisesti, mutta niin, että heihin voi samaistua. Tärkeää on myös hyvä tasapaino teorian ja käytännön harjoitusten välillä.

 

Esimiesvalmennuksen ytimessä nesteläisyys

Valmennukseen osallistuneet Markus Kalela (Manager, Service ownership and delivery) ja Paula Narkiniemi (Team lead, Global content & channels) kuvaavat nesteläisyyttä ihmisissä ja arjessa näkyvänä uudistuskyvykkyytenä, innovatiivisyytenä ja sitkeytenä. Organisaatio muuttuu yrityksen mukana. Pyritään suuriin tavoitteisiin olemalla rohkeita antamaan ja ottamaan vastuuta.

Esimiestyössä on Markuksen ja Paulan mielestä sekä parasta että haastavinta saada erilaiset ihmiset loistamaan ja löytämään paikkansa. Selkeä johtaminen ei tarkoita, että aina antaisi valmiita vastuksia. Suorituksen johtaminen vaatii taitoa, kun toinen tiimiläinen haluaa nähdä valonheittäjän valossa pitkälle tulevaisuuteen ja toiselle riittää seuraavan askeleen näyttävä taskulamppu.


Juuriharjaajat Sirkku ja Rea ymmärtävät tämän ja osaavat luoda ilmapiirin, jossa voi heittäytyä vapaasti, voi asettaa itsensä alttiiksi ja tutkia persoonaansa ja johtajuuttaan ja löytää kohtia, joihin panostamalla tulee paremmaksi. Valmennus ankkuroituu hyvin arkeen ja tiivis porukka muodostaa verkoston, jossa jakamista esimiestyöstä voidaan jatkaa. - Markus Kalela ja Paula Narkiniemi

 

Vaikuttavaa valmennusta

Valmennuksen vaikuttavuutta mitataan Lauran mukaan jatkuvasti.
Sirkku ja Rea näkevät vaikutukset osallistujatasolla. Kun osallistujat pysähtyvät ja uskaltautuvat pohtimaan johtajuuttaan ja sparraamaan toisiaan myös haastavissa tilanteissa, oma luontainen tapa toimia esimiehenä kirkastuu ja vahvistuu. Muutos näkyy jo valmennuspäivien aikana parempana itsetuntemuksena ja kykynä löytää omaan tilanteeseen sopivat tavat toimia tiimin ja muun organisaation parhaaksi.

 

On tärkeää pysähtyä oman johtamisen äärelle

Sekä Laura Salli että valmennuksen läpikäyneet Markus Kalela ja Paula Narkiniemi pitävät ehdottomasti tärkeimpänä asiana ajan antamista johtamiskeskustelulle. Nykyajan hektisessä työelämässä mahdollisuus pysähtyä asian äärelle, pohtia omaa esimiestyötä sekä saada vertaistukea ja työkaluja, on tarpeellista ylellisyyttä. Kaikki kannustavat niitä, jotka eivät vielä ole käyneet valmennusta, priorisoimaan valmennukseen osallistumista.
Ryhmässä saa vahvistusta omalle tekemiselle, epävarmuus vähenee, kun huomaa, että haasteet ovat yhteisiä eikä hyvä johtaja ole jotakin joksi synnytään, vaan kehitysprosessi, joka tapahtuu yhteisössä ja jota työvälineet ja vertaiset tukevat.

 

Johtajuus ei ole erillinen taito tai tekniikka

Vaikka työkalut ovat samat, jokainen johtaa itsenään, ihmisenä. Valmennuksessa kehitetään myös osallistujien itsetuntemusta, kuka minä olen, mikä on minulle tärkeää ja miten johdan. Markus ja Paula arvostavat sitä, ettei johtajuutta käsitellä erillisenä taitona, vaan harjoituksia voi soveltaa elämään kokonaisuutena.

Valmennuksen tavoite on myös kohtauttaa eri puolilla organisaatiota, eri maissa toimivia esimiehiä ja luoda näin sisäisiä verkostoja, joita hyödynnetään työn tekemisessä laajemminkin. Kotimaan lisäksi osallistujia on ollut mm. Singaporesta, USA:sta, Kiinasta ja useista Euroopan maista.

 

rohkeasti ja vapaasti-1

 

Hyvästä paremmaksi jatkuvasti kehittämällä

Valmennusta kehitetään jatkuvalla reflektoinnilla ja yhteiskehittämisellä. Evaluointi on joustavaa, mutta säännöllistä ja proaktiivista. Näin voidaan tarttua ajankohtaisiin asioihin ja selkeytystarpeisiin. - Laura Salli

Laura kokee, että onnistumista edesauttaa Juuriharjan koko ja aatemaailma. Ne mahdollistavat räätälöinnin, Nesteen asiat – eivät työkalut tai mallit - ovat keskiössä ja muu rakennetaan sen ympärille sekä nopean reagoinnin muutostarpeisiin.

Leading Forward -valmennuksen pohjalta on kehitetty samankaltaisia valmennuksia myös esimerkiksi Nesteen tuotannon esimiehille, projektipäälliköille, asiantuntijoille ja joillekin johtoryhmille.

 

Digitaalinen valmennus toimii!

Nesteellä nähtiin edelleen tärkeänä panostaa esimiestyön tukemiseen ja kehittämiseen, vaikka koronapandemia siirsi tiimit verkkoon ja esti ryhmätapaamiset. Juuriharja muutti ohjelman virtuaaliseksi ja kaikki keskustelijat sanovat, että se toimii yllättävän hyvin. Kun tapaamiset valmistellaan ja fasilitoidaan hyvin, saavutetaan Lauran mukaan jopa tasa-arvoisempia kohtaamisia.

Verkkototeutus mahdollistaa myös ohjelman keston pidentämisen ja välireflektoinnit. Pedagogisesti tämä on toimiva malli aikuisen oppimisessa. Teoriaa päästään soveltamaan käytäntöön ja sen juurtumista reflektoimaan ja seuraamaan.

Normaaliin palatessa digitaalisuus voidaan Lauran mukaan yhdistää livetapaamisiin ja luoda hybridimalli, jossa ryhmäyttäminen ja materiaaliin tutustuminen hoidetaan aluksi etänä ja livetapaamisissa keskitytään ydinasioihin, viitekehykseen ja malleihin.

 Nesteen Leading Forward -valmennusohjelma pähkinänkuoressa

  • Kesto 1-2 kk, 12 osallistujaa per ryhmä
  • Valmennuksen muoto
    1. Kickoff ja ennakkotehtävänä tavoitekeskustelu oman esimiehen kanssa
    2. Valmennuspäivät (2pv), pienryhmä-coaching (2x2t)
    3. Tuloskeskustelu oman esimiehen kanssa.
  • Alumnipäivät ajankohtaisten johtamisteemojen käsittelyyn ja verkostoitumisen vahvistamiseen.


 

Juuriharja osaa ihmiset – siksi valmennamme pintaa syvemmältä.  


Täältä löydät lisää ajatuksia ja inspiraatiota esimiestyön ja tiimien kehittämiseen:

- 4 vinkkiä hyvään johtajuuteen

- Webinaaritallenne: Tiimistä huipputiimiksi

 

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT