Skip to content
Mika Monto11.6.2014 15:361 min read

Rohkeus

Ekonomilehdessä (kesäkuu 2014) oli kirjoitus arvoista, niiden määrittelystä ja merkityksestä organisaation toimintaan. Yhtenä esimerkkinä nostettiin ylös arvo ”rohkeus” ja kerrottiin, että monen nykyään arvojaan määrittelevän organisaation arvoksi päätyy tämä kyseinen, eittämättä rohkeasti mukaan otettu arvo.

 

Rohkeus voidaan liittää helposti mm. itseohjautuvuuteen, kokeilemiseen, uskallukseen ja totutun haastamiseen. Organisaatioiden pyrkiessä entistä ketterimmiksi on helppo haluta, että päätöksiä tehtäisi enemmän lupaa kysymättä tai uskallettaisi spontaanisti kokeilla erilaisia asioita, ennen kuin joku keksii tehdä niistä ”kehitysprojektin”.

 

Kun johto laminoi organisaation arvoksi rohkeuden, se samalla asettaa itselleen suunnattomat paineet ei pelkästään sen noudattamisesta, vaan pikemminkin sen sietämisestä. Jos työntekijää tämän jälkeen kerrankin rangaistaan itseohjautuvuudesta, kokeilusta tai uskalluksesta haastaa totuttu toimintatapa, jää rohkeus noloksi irvikuvaksi organisaation arvoista kertovalle verkkosivulle. On aivan sama, mitä nettiin arvoiksi julistetaan, jos toiminta ei vastaa julistusta.

 

Ylin johto ja esimiehet ovat yleensä kriittisessä asemassa arvojen toteutumisessa. Ylimmältä johdolta katsotaan mallia, miten meillä saa/pitää käyttäytyä. Esimiehet ottavat (usein huomaamattaan) ylimmästä johdosta mallia ja vievät kyseisenlaista kulttuuria omalla toiminnallaan organisaatioon. Tämän takia arvojen juurruttaminen sekä organisaation rakenteisiin että toimintatapoihin on äärimmäisen tärkeää.

 

Idea juurruttamisessa on, ”mitä tämä kyseinen arvo tarkoittaa juuri minun työssäni ja meidän työyhteisössä”. Mitä esimerkiksi ”rohkeus” on – ja toisaalta mitä se ei ole. Rohkeus tarkoittaa varmasti eri asioita toimihenkilön ja paperikoneenhoitajan tehtävissä. Molemmissa voi oikeanlaisella rohkeudella todennäköisesti vaikuttaa positiivisesti organisaation toimintaan.

 

Rohkeus on siis hieno arvo toteutuessaan, mutta kannattaa olla tarkkana sen kanssa, onko organisaatio oikeasti valmis siihen ja kuinka rohkeus juurrutetaan organisaation jokaisen työntekijän jokapäiväiseen työhön.

 

Mika

 

 

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT