Skip to content
Jorma Turunen27.9.2013 14:201 min read

Yritysvastuullisuudesta Suomelle uusi vientivaltti

Ilmaston lämpeneminen on vakava asia ja totta. Se tarjoaa kuitenkin myös mielenkiintoisia liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Cleantech-liiketoiminnan arvo on jo luokkaa 25 MRD € ja se kasvaa 15 %:n vuosivauhdilla. Suomen erityisiä vahvuuksia Cleantech-liiketoiminnassa ovat puhtaan veden ja ilman tekemiseen liittyvät teknologiat, bioenergia, teollisuuden puhtaat prosessit sekä energiatehokkuus. Onnistuminen yritysvastuullisten liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämisessä edellyttää näkemyksellistä, vastuullista johtamista.

Suomi on kylmä maa ja energiakustannuksemme ovat korkeat. Energian säästäminen on ollut pitkään sisäänrakennettua kaikessa toiminnassamme. Niinpä yli puolet Cleantech-ratkaisuistamme liittyykin energiatehokkuuteen. Vapaaehtoisten energiatehokkuussopimusten piirissä on 80 % teollisuuden energian kulutuksesta. Energiatehokkuuden lisäksi terästeollisuutemme hiilidioksidipäästöt ovat alhaisuudessaan aivan omaa luokkaansa verrattuna kiinalaisiin terästehtaisiin. Metallien kierrätysaste on korkealla.

Metallin jalostaminen Suomessa on ekoteko.

Eurooppa on edelleen terästeollisuutemme suurin markkina-alue. Pitäisikö Eurooppaan tuotavalle teräkselle asettaa jonkinlainen raja-arvo sen tuotannossa aiheutuneelle hiilijalanjäljelle? Teollisuuden suljettujen kiertojen lisäksi Suomessa on opittu jalostamaan malmit metalleiksi kannattavasti hyvin alhaisista pitoisuuksista. Jalostusteknologian kehittyessä kannattavista malmioista ei ole pulaa Suomessa. Suomalainen kaivannaisteollisuus on pääasiassa ulkomaisten pörssiyhtiöiden omistuksessa. Näilläkin on jo pitkät perinteet toimimisesta yritysvastuullisesti.

Kittilä on erinomainen esimerkki siitä, että matkailu ja kaivostoiminta pystyvät elämään synergisesti samalla paikkakunnalla. Kaivosklusterista on tulossa merkittävä Pohjois-Suomen työpaikkojen tarjoaja.

Suomi ja suomalaiset tunnetaan luotettavina maailmalla. Tehdään yritysvastuullisuudesta Suomelle vientivaltti. Eettinen johtaja ottaa yritysvastuun vakavasti ja tarttuu tähän tilaisuuteen.

Jorma Turunen
toimitusjohtaja

Teknologiateollisuus ry

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT