Skip to content
Tiina Tuurnala20.5.2013 11:511 min read

Liikenneviraston ylijohtaja Tiina Tuurnala: Parhaimmillaan johtaja on suuntaa linjaava mahdollistaja.

Liikennevirasto on lähes 700 työntekijän asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on vastata Suomen liikenneväylistä ja liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Parhaillaan Liikennevirastossa on meneillään organisaatiouudistus, jonka tavoitteena on selkiyttää johtamista, tiedonkulkua ja suunnittelua. Kysyimme Liikenne ja tieto –toimialan ylijohtajalta Tiina Tuurnalalta mitä hän pitää tärkeänä asiantuntijaorganisaation johtamisessa.

 

Mitä sinun mielestäsi on hyvä johtaminen?
Linjakasta, ennustettavaa sekä ihmisiä ja asiantuntemusta arvostavaa. Parhaimmillaan johtaja on suuntaa linjaava mahdollistaja.

Mitä erityispiirteitä Liikenneviraston kaltaisen asiantuntijaorganisaation johtamisessa on?
Meillä on satoja maan parhaita asiantuntijoita, joiden osaamiselle ja asiantuntemukselle on annettava tilaa näkyä ja mahdollisuus vaikuttaa. “Ihmiset tekevät tuloksen” on yksi neljästä strategisesta näkökulmastamme - toimintamme perustuu täysin asiantuntijoidemme osaamiseen.

Liikennevirasto on merkittävä yhteiskunnallinen toimija. Miten se näkyy johtajan vastuunkantamisessa?
Liikenneviraston toiminnalla on tosiaankin laajat vaikutukset yhteiskunnassa sekä ihmisten päivittäiseen arkeen että pitkälle tulevaisuuteen. Päätökset, joita teemme, vaikuttavat monin tavoin yhteiskunnan toimivuuteen, mikä edellyttää johtamiselta laajakatseisuutta ja ymmärrystä päätösten vaikutuksista. Näkökulmana pitää aina olla Oy Suomi Ab, pelkkä Liikennevirasto-näkökulma ei riitä. Siinä mielessä julkishallinnon johtaminen on moniuloitteista, pelkkä oman organisaation taloudellinen tulos ei riitä vaan välilliset vaikutukset muun yhteiskunnan toimijoihin ja asiakkaisiin täytyy huomioida kaikessa tekemisessä ja päätöksenteossa. Meillä on myös merkittävä rooli ympäristöstä ja liikenneturvallisuudesta huolehtimisessa. Esimerkiksi meriliikenteen ohjaus tekee ympärivuorokautisesti merkittävää työtä mm. öljyonnettomuusriskien ehkäisemiseksi. Toinen esimerkki on joukkoliikenteen palvelut ja liikkumisen ohjauksen toimenpiteet, joiden toimivuus vaikuttaa välillisesti liikenteen päästöihin.

Sinulla on pitkä kokemus johtajan työstä ja olet varmastikin kokenut niin ikäviä kuin innostaviakin johtamisen hetkiä. Millaisissa tilanteissa johtaminen on mielestäsi vaikeaa ja raskasta?
Linjattomuus vaikeuttaa työtä ja vie motivaatiota. Jos näkee, että asiat menevät väärään suuntaan tai esimerkiksi toimitaan niin, että työyhteisön teho ja työnilo kärsii eikä itse pysty vaikuttamaan asioihin.

Millaisissa tilanteissa koet johtamisen innostavana ja palkitsevana?
Silloin kun yhdessä muiden kanssa saa tehdä asioita joilla on merkitystä laajasti. Minulla on etuoikeus työskennellä todella osaavan joukon kanssa. Sellaisten ihmisten kanssa, jotka tekevät parhaansa yhteiskuntamme puolesta.

 

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT