Skip to content
Hanna Hiidenpalo15.5.2013 23:401 min read

Vierasblogi: Yritysten johdon vastuullisuus ja eettisyys heijastuvat suoraan sijoittajan päätöksentekoon

Eläkeyhtiön toiminnan kulmakivenä on huolehtia sen hoidettavaksi annetusta sijoitusomaisuudesta tuottavasti ja turvaavasti eli yksinkertaisesti: vastuullisesti. Tätä tavoitetta toteuttaa sijoituskohteiden valintaprosessi. Yritysten arvioinnissa myös johdon toimintamallit nousevat sijoittajan arvioinneissa korkealle.

Vastuullisuus yhtiöiden toiminnassa ei nykypäivänä ole vain huolehtimista ympäristöstä tai sosiaalisista tekijöistä. Sijoittaja arvioi yhä enemmän myös yritysten johtamista ja kykyä toimia vastuullisesti ja kestävästi eri puolilla maapalloa, eri kulttuureissa ja eri aikoina. Yritysjohdon toiminta heijastuu tulosten lisäksi niin henkilöstön, asiakkaiden, kumppaneiden kuin myös muiden sidosryhmien toiminnan kautta.

Pikavoittojen haku, tuloskehityksen heittelehtiminen ja nopeasti toteutetut strategian muutokset ja saneeraukset , tai jopa kiivaalla tahdilla tapahtuvat toimitusjohtajan ja muun johdon vaihdokset, eivät vakuuta sijoittajaa, vaan lisäävät yhtiön riskikertoimia. Toiminnan vastuullisuudesta kertovat parhaiten yritysjohdon aikaisemmat näytöt määrätietoisesta ja pitkäjänteisestä liiketoimintamallista.

Oman sijoitustoimintamme lähtökohtana on etsiä sijoituskohteiksi yrityksiä, joiden kehityksessä voimme olla mukana pitkään. Emme seuraile markkinaindeksejä vaan arvioimme jokaisen yrityksen erikseen niin, että se täyttää asettamamme kriteerit yli syklien. Yritysjohtoakaan ei siis tule arvioida vain pörssikurssien muutosten perusteella, vaan myös sillä, kuinka hyvin tulokset on saavutettu asetettuihin tavoitteisiin suhteessa yli ajan. Nykyiset vuoteen – tai pahimmillaan jopa kvartaalituloksiin – perustuvat näytöt eivät riitä sijoittajalle.

Säännölliset tapaamiset yritysjohdon kanssa välittävät yllättävän hyvin näkymiä yritysjohdon kyvystä toteuttaa strategiaa sekä hahmottavat kuvaa vastuullisesta johtamisesta. Kun johdon aiemmin viestimät tavoitteet ja saavutetut tulokset alkavat eriytyä, on aika pysähtyä ja tehdä uusi arvio. Vahvan perustan meidän omille arvioillemme antavat sadat, jopa tuhannet, yritysjohdon tapaamiset.

Lyhyen aikavälin tulokset ja voitot voivat perustua puhtaasti onneen ja sattumaan, mutta pitkäaikainen menestys rakentuu vastuulliseen strategiaan, jota toteutetaan määrätietoisesti. Tämä pätee paitsi sijoittamiseen ehdottomasti myös yrityksiin. Tulevaisuuden menestyjät ovat vastuullisesti ja eettisesti johdettuja yrityksiä. Siksi monet niistä huomioivat vastuunsa osana yhteiskuntaa jo tänään – ja se näkyy niiden arvossa.

 

- Hanna Hiidenpalo on LähiTapiola Eläkeyhtiön sijoitusjohtaja

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT