Skip to content
Kaisa Heiskala6.4.2010 11:561 min read

Tuleva työelämä mietityttää nuoria

Ystäväpiirissäni on paljon nuoria, jotka ovat siirtymässä seuraavan vuoden aikana työelämään. Huoli oman paikan löytämisestä työelämässä mietityttää heistä monia.

Toisinaan keskustelua käydään oman alan työpaikan löytämisen pelosta ja työtehtävien tylsyydestä, toisinaan toiveikkuudesta ja työelämässä onnistumisesta. Monet pelkäävät, etteivät saa oman alansa työtehtäviä tai mukavaa ja innostavaa työpaikkaa. Samalla ollaan myönteisen jännittyneinä siitä, mitä avoinna oleva tulevaisuus tuo tullessaan.

Miltä näyttää oma työelämän toivelistasi?

Mielenkiintoista mielestäni on se, että moni ajattelee tulevaisuuden työelämän olevan avoin siitäkin huolimatta, että on hankkinut itselleen tietyn ammatin tai tutkinnon. Mahdollisuudet toteuttaa itseään eivät rajoitu siis suoritettuun tutkintoon.

Monet työelämään siirtyvät opiskelijaystäväni tietävät tarkalleen, mitä tulevaisuuden työelämältä ja työpaikalta haluavat: innostavan ja luovan työympäristön, mukavan työyhteisön, reilun esimiehen, kiinnostavia ja monipuolisia työtehtäviä.

Nähtäväksi jää, onko tämän hetkinen työelämä valmis vastaanottamaan nuoret, jotka haluavat tehdä töitä onnellisina ilman työstressiä, työttömyyden pelkoa ja tylsiä työtehtäviä?

Hyvinvointi kiilaa menestymisen edelle

Kansallinen nuorisotutkimus 2010 osoittaa, että epävarmuus ja pelko menevät nuorten mainitsemissa tuntemuksissa tyytyväisyyden tai toiveikkuuden ohitse työelämän tulevaisuutta pohtiessa.

Keskeisin havainto tutkimuksen tuloksista on se, että nuorten tunteet työelämän ja maailman tulevaisuutta kohtaan ovat kokonaisuudessaan melko negatiivisia. Oma hyvinvointi, tiedostavuus ja vastuullisuus kiilaavat menestymisen tärkeyden edelle.

Nuoret ovat tyytyväisiä omaan arkeensa, mutta kantavat huolta maailman ja työelämän tulevaisuudesta. Mitä ajatuksia tuleva työelämä sinussa herättää?

- Kaisa

lähde: Kansallinen nuorisotutkimus 2010

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT