lainaus_header_tausta.png

juuriharja_valk.svg

Yhteistyötaidot

img-triangle-white.png

Yhteistyön tekemisellä ei ole sinänsä itseisarvoa. Olennaista on se, mitä yhteistyöllä saadaan aikaan. Ennen panostamista yhteistyön kehittämiseen on syytä miettiä, mitä hyötyä yhteistyöllä halutaan saada aikaan. Yhteistyökyvykkyyden kehittämisellä voidaan parantaa sekä yksilöiden että ryhmien työn tuottavuutta ja tehokkuutta sekä lisätä luovuutta, innovointia, energiaa ja hyvinvointia. Myös vaativien ongelmien ratkaisutaidot kehittyvät. 

 

Yhteistyökyvykkyyden viisi ydintaitoa ovat vuorovaikutustaidot, yhdessä ajattelemisen taito, tunnetaidot, reflektoinnin taito sekä päätöksentekotaidot. Organisaation hyvä yhteistyökyvykkyys edellyttää näiden ydintaitojen osaamista. Lisäksi tarvitaan näiden taitojen käytön mahdollistavia fasilitointi- ja johtamistaitoja. Kaikkia näitä taitoja voidaan systemaattisesti arvioida ja kehittää. 

 

Johda yhteistyökyvykkyyttä: Yhteistyötaidot ovat tulevaisuustaitoja

Lue blogi: Yhteistyötaidot ovat tulevaisuustaitoja

LUE BLOGIKIRJOITUS

 

Lataa pdf: Yhteistyökyvykkyys ja sen johtaminen

 Yhteistyökyvykkyys ja sen johtaminen