<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=684484911759065&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
lainaus_header_tausta.png

whistle

First Whistle – helppo ja luotettava ilmoituskanava

img-triangle-white.png

 

VARAA DEMO

 

Laki edellyttää whistleblowing-kanavaa jo kaikilta pörssiyhtiöiltä sekä finanssimarkkinoilla toimivilla yrityksillä. Tuore EU-direktiivi velvoittaa kaikkia yli 50 henkeä työllistäviä organisaatioita järjestämään anonyymin ilmoituskanavan. Anonymiteetin aito turvaaminen on keskeistä, sillä direktiivin ydin on whistleblowereiden eli ilmoittajien suojeleminen syrjinnältä ja kostotoimenpiteiltä. Suojelu ei koske pelkästään työsuhteessa olevia, vaan myös esim. työnhakijoita, aikaisempia työntekijöitä, sekä mm. toimittajia. 

 

Organisaation sisäisten väärinkäytösten riski on aina olemassa.  Jotta ongelmat saadaan esiin ja niihin voidaan puuttua, on tärkeää tarjota mahdollisimman monia kanavia ongelmien esille nostamiseen. Ongelmiin tarttumisen mahdollistava whistleblowing-kanava on tärkeä jokaiselle riskienhallinnasta ja toimintaetiikastaan kiinnostuneelle yritykselle ja yhteisölle ilman lain velvoitettakin.

 

Mitä on whistleblowing?

 

Whistleblowing-kanava on tiedonsaantikanava, jonka kautta kaikki organisaation jäsenet ja mahdollisesti myös ulkoiset sidosryhmät voivat ilmoittaa väärinkäytösepäilystään. Kyseessä on kuitenkin pelkkä kanava. Whistleblowing-kanava ei itsessään ratkaise tai muuta mitään asiaa. Se on silti kriittisen tärkeä väline, jolla pystytään madaltamaan ilmoituskynnystä, koska se turvaa väärinkäytöksestä ilmoittavan henkilön anonymiteetin.

 

Mistä on kyse whistleblowing-kanavassa?

 

 

 

 

First Whistle on helppo ja turvallinen ilmoituskanava

 

Juuriharjan First Whistle on on helppokäyttöinen, luotettava ja tietoturvallinen. First Whistlen toteutus ja implementointi perustuvat Juuriharjan vahvaan osaamiseen ja pitkään kokemukseen organisaatioiden eettisistä haasteista ja kehittämisprosesseista.

 

Whistleblowing-järjestelmä on olennainen osa yrityksen GRC-järjestelmää sekä eettisen organisaatiokulttuurin kehittämistä. First Whistlen tavoite onkin omalta osaltaan vahvistaa eettistä organisaatiokulttuuria. Ilmoituskanavan lanseeraus on tärkeä suunnitella, jotta kanavan positiivinen tavoite ja käyttötarkoitus on selvä koko organisaatiolle. On avuksi, että yritys on määritellyt eettisen ohjeiston ja niihin liittyvät toimintaperiaatteet.

 

 

First Whistle on

  • EU-direktiivin vaatimukset täyttävä
  • Tietoturvallinen, luotettava ja helppokäyttöinen
  • GDPR-säädösten mukainen
  • Suomalainen ja suomalaisessa omistuksessa, suomalaisen lainsäädännön piirissä, meiltä on helppo saada tukea tarpeen mukaan myös suomeksi
  • Psykologisella osaamisella höystetty täysiverinen ilmoituskanava ilmoittajan olon helpottamiseksi ja siten organisaation riskien pienentämiseksi
  • Herkästi asiakasta kuunteleva, myös kehitystarpeiden suhteen. Juuriharjassa omistajat ovat arjessa mukana, päätöksenteko asiakkaiden avuksi on ketterää.
  • Suomen eettisen johtamisen ja toimintakulttuurin pioneerien kehittämä ja 
    taustaltaan vahva. Palvelu on asiasisältöön perehtyneiden rakentama. Ja jos teille tulee lisätarpeita, kuten resurssipula, lisäkäsien ja ulkopuolisen asiantuntemuksen tarve tai tarve ammentaa useiden organisaatioiden kokemuksista, meillä on asiantuntemusta ja kapasiteettia auttaa.

Lisäksi, First Whistle kerää tilastotietoa ilmoituksista, niiden käsittelystä ja seuranneista toimenpiteistä, jolloin yritys voi faktaperusteisesti edelleen kehittää riskienhallintaansa ja eettistä organisaatiokulttuuriaan. 

 

Lataa lisätietoa Juuriharjan turvallisesta ja käyttäjäystävällisestä First Whistle-palvelusta:


LATAA LISÄTIETOA

 

VARAA DEMO

 

Johdolle tiedonsaanti on osa riskienhallintaa


Väärinkäytöksiä tapahtuu väistämättä ja viime kädessä niistä vastaa yrityksen johto. Whistleblowing-järjestelmä on keino saada riskejä paremmin haltuun ja varmistaa, että tieto tavoittaa oikeat ihmiset ja asioita päästään ratkomaan. Tärkeää onkin miettiä eskalaatio-prosessi jo etukäteen, eli miten yrityksessä toimitaan sen jälkeen, kun toimenpiteitä aiheuttava ilmoitus on tullut.

Yrityksissä, joissa whistleblowing-kanava on käytössä, tulee vuodessa ilmoituksia keskimäärin yhdestä kolmeen per 500 työntekijää. Turhia ilmoituksia ei juurikaan tehdä, vaan whistleblowing-kanavaan löytävät yrityksen maineen ja kestävän toiminnan kannalta aiheelliset asiat.

Mitä kannattaa ottaa huomioon, kun on hankkimassa whistleblowing -kanavaa?

 

 

 

 

Juuriharja on Suomen johtava asiantuntijaorganisaatio eettisen toimintakulttuurin ja johtamisen kehittämisessä. Juuriharja on luotettu kumppani, asiakkainamme on ministeriöitä, pörssiyhtiöitä sekä muita organisaatioita.


Juuriharja on perustamisestaan vuonna 2009 lähtien kehittänyt työelämän ja johtamisen etiikan työkaluja ja viitekehyksiä sekä toteuttanut yritysten eettisen toimintakulttuurin ja eettisen johtamisen kehittämishankkeita kymmenissä organisaatioissa. First Whistlen taustalla on puoli vuosisataa yhteenlaskettua osaamista ja kokemusta liike-elämän etiikan kysymyksistä.


Lataa lisätietoja Juuriharjan turvallisesta ja helppokäyttöisestä First Whistle -kanavasta:

LATAA LISÄTIETOA

Haluatko jutella tarkemmin whistleblowing-kanavan käyttöönotosta omassa organisaatiossasi? Jätä meille viesti, niin soitamme ja sovimme tapaamisen

OTA YHTEYTTÄ