<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=684484911759065&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
lainaus_header_tausta.png

whistle

First Whistle – helppo ja luotettava ilmoituskanava

img-triangle-white.png

Väärinkäytösten riski on aina olemassa yritystoiminnassa.  Jotta ongelmat saadaan esiin ja niihin voidaan puuttua, on tärkeää tarjota mahdollisimman monia kanavia ongelmien esille nostamiseen.

 

Erityisesti vakavien epäilyjen kohdalla on välttämätöntä tarjota mahdollisuus raportoida havaitsemistaan väärinkäytöksistä anonyymisti ilman syyllistämisen tai koston uhkaa. Laki edellyttää whistleblowing-kanava Suomessa jo kaikilta pörssiyhtiöiltä sekä finanssimarkkinoilla toimivilla yrityksillä, mutta ongelmiin tarttumisen mahdollistava whistleblowing-kanava on tärkeä jokaiselle riskienhallinnasta ja toimintaetiikastaan kiinnostuneelle yritykselle ja yhteisölle.

 

Mitä on whistleblowing?

 

Whistleblowing on kanava, jonka kautta kaikki organisaation jäsenet voivat ilmoittaa väärinkäytösepäilystään. Kyseessä on kuitenkin pelkkä kanava. Whistleblowing-kanava ei itsessään ratkaise tai muuta mitään asiaa. Se on silti kriittisen tärkeä väline, jolla pystytään turvaamaan väärinkäytöksestä ilmoittavan henkilön anonymiteetti.

 

Mistä on kyse whistleblowing-kanavassa?

 

 

First Whistle on helppo ja turvallinen ilmoituskanava

 

Juuriharjan First Whistle on palvelu, jonka kautta kuka tahansa voi luottamuksellisesti ilmoittaa havaitsemistaan tai epäilemistään väärinkäytöksistä tai muusta asiattomasta toiminnasta. Palvelu on helppokäyttöinen, luotettava ja tietoturvallinen. First Whistlen toteutus ja implementointi perustuvat Juuriharjan vahvaan osaamiseen ja pitkään kokemukseen organisaatioiden eettisistä haasteista ja kehittämisprosesseista.

First Whistle on olennainen osa yrityksen GRC-järjestelmää sekä eettisen organisaatiokulttuurin kehittämistä. Riskienhallinnan ja vaatimusten mukaisuuden valvonnan onnistuminen edellyttää toimivaa ilmoituksentekokanavaa, jotta organisaatiossa tapahtuvat väärinkäytösepäilyt saadaan tutkinnan alle.

 

Whistle prosessikuva 20180110.001


First Whistlen tavoite on omalta osaltaan vahvistaa eettistä organisaatiokulttuuria. On olennaista, että yritys on määritellyt eettisen ohjeiston ja niihin liittyvät toimintaperiaatteet. Jokaisessa organisaatiossa ja työyhteisöissä tapahtuu väärinkäytöksiä, joten on tärkeää, että ne voidaan ottaa puheeksi joko avoimesti keskustellen tai First Whistle -kanavaa käyttäen.

 

First Whistle on

  • Tietoturvallinen ja luotettava
  • GDPR-säädösten mukainen
  • helppokäyttöinen
  • Suomen eettisen johtamisen ja toimintakulttuurin pioneerien kehittämä

 

Ilmoituskanavan lanseeraus on tärkeä suunnitella huolella, jotta kanavan positiivinen tavoite ja käyttötarkoitus on selvä koko organisaatiolle. Lisäksi on määriteltävä huolella nk. eskalaatioprosessi, jonka mukaisesti First Whistle-kanavaan tulleet ilmoitukset käsitellään ja ohjataan tarkempaan selvitykseen oikealle taholle.

First Whistle kerää tilastotietoa ilmoituksista, niiden käsittelystä ja seuranneista toimenpiteistä, jolloin yritys voi faktaperusteisesti edelleen kehittää riskienhallintaansa ja eettistä organisaatiokulttuuriaan. Lisäksi on syytä muistaa, että väärinkäytösepäilyt ja niiden selvittäminen saattaa olla organisaatiolle kivulias prosessi, joten jälkihoidosta on huolehdittava asianmukaisesti.


Juuriharja on Suomen johtava asiantuntijaorganisaatio eettisen toimintakulttuurin ja johtamisen kehittämisessä. Juuriharja on luotettu kumppani, asiakkanamme on ministeriöitä, pörssiyhtiöitä sekä muita organisaatioita.Juuriharja on perustamisestaan vuonna 2009 lähtien kehittänyt työelämän ja johtamisen etiikan työkaluja ja viitekehyksiä sekä toteuttanut yritysten eettisen toimintakulttuurin ja eettisen johtamisen kehittämishankkeita kymmenissä organisaatioissa. First Whistlen taustalla on puoli vuosisataa yhteenlaskettua osaamista ja kokemusta liike-elämän etiikan kysymyksistä.


 

Lataa lisätietoa Juuriharjan turvallisesta ja käyttäjäystävällisestä First Whistle-palvelusta:


LATAA LISÄTIETOA

 

 

Johdolle tiedonsaanti on osa riskienhallintaa


Väärinkäytöksiä tapahtuu väistämättä, viime kädessä niistä vastaa yrityksen johto. Whistleblowing-järjestelmä on keino saada tietämättömyyden riskiä paremmin haltuun, jotta tieto tavoittaa oikeat ihmiset ja asioita päästään ratkomaan. Tärkeää onkin miettiä, miten yrityksessä toimitaan sen jälkeen, kun toimenpiteitä aiheuttava ilmoitus on tullut.

Yrityksissä, joissa whistleblowing-kanava on käytössä, tulee vuodessa ilmoituksia keskimäärin yhdestä kolmeen per 500 työntekijää. Turhia ilmoituksia ei juurikaan tehdä, vaan whistleblowing-kanavaan löytävät yrityksen maineen ja kestävän toiminnan kannalta aiheelliset asiat.

 

Kun tiedetään, asiaan voidaan puuttua


Väärinkäytösepäily voi olla vaikea ottaa puheeksi, jos se koskee esimerkiksi omaa esimiestä, tämän esimiestä tai ylintä johtoa. Jos epäilyn kohde on toimitusjohtaja, mitkä ovat johtoryhmän tai organisaation realistiset vaihtoehdot puuttua asiaan? Tämä on inhimillinen tosiasia riippumatta yrityksen koosta.

Autuasta tietämättömyyttä turvallisempi vaihtoehto on saada faktatietoa organisaation käytännöistä, vaikka ne olisivat ongelmallisiakin. Kun tiedetään, asiaan voidaan puuttua. Kun ei tiedetä, ongelmat jatkuvat ja yleensä myös pahenevat. 

 

Laittoman toiminnan ehkäiseminen johtajana

 

Ylimmän johdon oma esimerkki auttaa rakentamaan vahvaa ja eettistä yrityskulttuuria, jossa toiminnan lainmukaisuus varmistetaan avoimesti ja jossa väärinkäytöksiä ei hyväksytä millään organisaation tasolla. Tämä edellyttää jatkuvaa organisaation sisäistä ja ulkoista vuoropuhelua, sillä yritysmaailman monimutkaistuessa myös rikokset ja riskit monimutkaistuvat.

Suomessa ei ole väärinkäytöksen raportoijaa eli ns. whistlebloweria suojelevaa lainsäädäntöä. Vaikka työntekijät tai kollegat havaitsisivat väärinkäytöksiä, monia pelottaa nostaa asioita esille oman uran tai aseman vuoksi. Ongelmista raportoivaa saatetaan uhkailla ja painostaa monin tavoin.

Tämän vuoksi on ensiarvoisen tärkeää luoda henkilöstölle mahdollisuus raportoida havaitsemistaan väärinkäytöksistä anonyymisti. Ongelmiin on myös tartuttava syyllistämättä niitä, jotka nostavat ongelmat esiin. Kyseessä on yrityksen etu, jonka suojeleminen on yritysjohdon tehtävä.

Mitä kannattaa ottaa huomioon, kun on hankkimassa whistleblowing -kanavaa?

 

Lataa lisätietoja Juuriharjan turvallisesta ja helppokäyttöisestä First Whistle -kanavasta:

LATAA LISÄTIETOA

Haluatko jutella tarkemmin whistleblowing-kanavan käyttöönotosta omassa organisaatiossasi? Jätä meille viesti, niin soitamme ja sovimme tapaamisen

OTA YHTEYTTÄ