<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=684484911759065&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
lainaus_header_tausta.png

whistle

First Whistle – helppo ja luotettava ilmoituskanava

img-triangle-white.png

 

VARAA DEMO

 

Syksyllä 2019 vahvistettu EU-direktiivi velvoittaa kaikkia yli 50 henkeä työllistäviä organisaatioita järjestämään anonyymin whistleblowing- eli ilmoituskanavan. Anonymiteetin aito turvaaminen on keskeistä, sillä direktiivin ydin on whistleblowereiden eli ilmoittajien suojeleminen syrjinnältä ja kostotoimenpiteiltä. Suojelu ei koske pelkästään työsuhteessa olevia, vaan myös esim. työnhakijoita, aikaisempia työntekijöitä, sekä mm. toimittajia. Anonymiteetti on turvattava teknisellä ratkaisulla ja ulkoisen asiantuntijatahon varmistamana. Aiemmin käytössäolleet sähköpostikanavat ja intranetin palautekanava eivät enää riitä.

 

Organisaation sisäisten väärinkäytösten riski on aina olemassa.  Jotta ongelmat saadaan esiin ja niihin voidaan puuttua, on tärkeää tarjota mahdollisimman monia kanavia ongelmien esille nostamiseen. Kanavan lisäksi onkin olennaista pohtia, miten ennaltaehkäisemme väärinkäytöksiä, miten eettisesti osaavaa johtamista meillä on ja miten taiten käsittelemme ilmoituksia. Kaikki tämä vaikuttaa siihen, miten vakavia eettisiä riskejä organisaation arki sisältää.

 

Ilmoituskanavaa ei kannata lähestyä hallinnollisena pakkona, sillä se voi oikein implementoituna tukea merkittävästi organisaatiosi riskienhallintaprosesseja ja auttaa säästämään sekä aikaa, hermoja että rahaa.

Epäeettinen tai laiton toiminta voi aiheuttaa mittavaa vahinkoa sekä suoraan että välillisesti (maineriski). Etupainotteinen reagointi estää tilannetta paisumasta suurempiin mittasuhteisiin. ACFE:n (Association of Certified Fraud Examiners) vuoden 2018 Global study on occupational fraud and abuse -raportin mukaan väärinkäytös tai muu rikkomus havaitaan tyypillisimmin (40%) juuri ilmoituksen perusteella. Siksi hyvin toimiva ilmoituskanava on paras keino väärinkäytöksistä kertovien, heikkojenkin signaalien havaitsemiseen.

 

Jälkikäteen organisaation on usein helppo tunnistaa tapahtumaketju, joka johti eettisen riskin toteutumiseen sekä ne hukatut mahdollisuudet, jolloin suunnan olisi vielä voinut kääntää. Etukäteen he hetket tuntuivat vähemmän tärkeiltä tai uskottiin, että aikaa tilanteen korjaamiseen on riittävästi. Mitä tästä voi oppia?

 

Mitä on whistleblowing?

 

Whistleblowing-kanava on tiedonsaantikanava, jonka kautta kaikki organisaation jäsenet ja myös ulkoiset sidosryhmät voivat ilmoittaa väärinkäytösepäilystään. Kyseessä on kuitenkin pelkkä kanava, joka kuitenkin tuo tärkeän turvan väärinkäytöksestä ilmoittavan henkilön anonymiteetille.

 

Kanavan yksi tärkeä tehtävä varsinaisen perustehtävänsä eli ilmoitusten mahdollistamisen lisäksi, on eri tavoin "säilöä" tilannetta niin, että riskit eivät kasvaisi. Koska tiedämme, että ilmoittajan riskialtis, stressipohjainen reagointi on korkealla ilmoittamisen yhteydessä ja ilmoittajan odottaessa vastausta ilmoituksen vastaanottajilta, olemme rakentaneet First Whistleen erilaisia psykologisia ohjauselementtejä turvaamaan tilannetta ja rajaamaan riskejä.

 

Mistä on kyse whistleblowing-kanavassa?

 

 

 

 

First Whistle on helppo ja turvallinen ilmoituskanava

 

Juuriharjan First Whistle on luotettava ratkaisu EU-direktiivin vaatimusten täyttämiseen. Se on helppokäyttöinen ja tietoturvallinen. Joitakin esimerkkejä tietoturvastamme on, että tallennetut tiedot ovat kryptattuna, admin-käyttäjät pakotetaan vaihtamaan salasanat ensikirjautumisen yhteydessä ja jos ilmoittajan koodi joutuisi vääriin käsiin, se ei haittaa, koska koodin avulla ei pääse näkemään ilmoitusta kokonaisuudessaan.

 

First Whistle -ilmoituskanava on 

 • Säädösten vaatimukset täyttävä (whistleblowing-direktiivi, GDPR, saavutettavuus)
 • Tietoturvallinen, luotettava ja helppokäyttöinen
 • Kustannustehokas
 • GRC-ammattilaisten käsialaa
 • Psykologisella osaamisella höystetty täysiverinen ilmoituskanava ilmoittajan olon helpottamiseksi ja siten organisaation riskien pienentämiseksi
 • Suomalainen ja suomalaisessa omistuksessa, suomalaisen lainsäädännön piirissä, meiltä on helppo saada tukea tarpeen mukaan myös suomeksi

 

Tarjoamamme tuki First Whistle -ilmoitusjärjestelmän ympärillä, kuten

 • käsittelyprosessin määrittely,
 • käyttöönotosta viestiminen,
 • väärinkäytösten ennaltaehkäisy,
 • osaamisen kehittäminen ja
 • organisaatiokulttuurin muotoilu

perustuvat Juuriharjan vahvaan osaamiseen ja pitkään kokemukseen organisaatioiden eettisistä haasteista ja kehittämisprosesseista.

 

Whistleblowing-järjestelmä on olennainen osa yrityksen GRC-järjestelmää sekä eettisen organisaatiokulttuurin kehittämistä. First Whistlen tavoite onkin omalta osaltaan vahvistaa eettistä organisaatiokulttuuria. Ilmoituskanavan lanseeraus on tärkeä suunnitella, jotta kanavan positiivinen tavoite ja käyttötarkoitus on selvä koko organisaatiolle. On avuksi, että organisaatio on määritellyt eettisen ohjeiston ja niihin liittyvät toimintaperiaatteet.

 

Juuriharja on Suomen johtava asiantuntijaorganisaatio eettisen toimintakulttuurin ja johtamisen kehittämisessä. Juuriharja on luotettu kumppani, asiakkainamme on ministeriöitä, pörssiyhtiöitä sekä muita organisaatioita. Jos teille tulee lisätarpeita, kuten resurssipula, lisäkäsien ja ulkopuolisen asiantuntemuksen tarve tai tarve ammentaa useiden organisaatioiden kokemuksista, meillä on asiantuntemusta ja kapasiteettia auttaa.

 

Lisäksi, First Whistle kerää tilastotietoa ilmoituksista, niiden käsittelystä ja seuranneista toimenpiteistä, jolloin yritys voi faktaperusteisesti edelleen kehittää riskienhallintaansa ja eettistä organisaatiokulttuuriaan. 

 

Lataa lisätietoa Juuriharjan turvallisesta ja käyttäjäystävällisestä First Whistle-palvelusta:


LATAA LISÄTIETOA

 

VARAA DEMO

 

Johdolle tiedonsaanti on osa riskienhallintaa


Väärinkäytökset ovat osa organisaatioiden arkea ja niitä tapahtuu väistämättä. Viime kädessä vahingoista vastaa organisaation johto. Whistleblowing-järjestelmä on keino saada riskejä paremmin haltuun ja varmistaa, että tieto tavoittaa oikeat ihmiset ja ongelmia päästään ratkomaan. Tärkeää onkin miettiä eskalaatio-prosessi jo etukäteen, eli miten yrityksessä toimitaan sen jälkeen, kun toimenpiteitä aiheuttava ilmoitus on tullut.

Yrityksissä, joissa whistleblowing-kanava on käytössä, tulee vuodessa ilmoituksia keskimäärin kahdesta viiteen per 500 työntekijää, mutta vaihteluväli on suuri. Turhia ilmoituksia ei juurikaan tehdä, vaan whistleblowing-kanavaan löytävät yrityksen maineen ja kestävän toiminnan kannalta aiheelliset asiat.

Mitä kannattaa ottaa huomioon, kun on hankkimassa whistleblowing -kanavaa?

 

 

 

 

Juuriharja on perustamisestaan vuonna 2009 lähtien kehittänyt työelämän ja johtamisen etiikan työkaluja ja viitekehyksiä sekä toteuttanut yritysten eettisen toimintakulttuurin ja eettisen johtamisen kehittämishankkeita kymmenissä organisaatioissa. First Whistlen taustalla on puoli vuosisataa osaamista ja kokemusta liike-elämän etiikan kysymyksistä.


Lataa lisätietoja Juuriharjan turvallisesta ja helppokäyttöisestä First Whistle -kanavasta:

LATAA LISÄTIETOA

Haluatko keskustella tarkemmin whistleblowing-kanavan käyttöönotosta omassa organisaatiossasi? Varaa itsellesi sopiva aika tästä:

VARAA DEMO