<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=684484911759065&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
 

First Whistle – helppo ja luotettava ilmoituskanava

Juuriharjan First Whistle on anonymiteetin turvaava ilmoituskanava yrityksen tai yhteisön väärinkäytösepäilyille

Jokaisen vähintään 50 henkilöä työllistävän organisaation on järjestettävä vaatimukset täyttävä, turvallinen ja teknisesti anonymiteetin turvaava ilmoituskanava ja hallinto vuonna 2021. Velvollisuus koskee myös julkista sektoria sekä yli 10 000 asukkaan kuntia. Velvoite perustuu 2019 vahvistettuun EU-direktiiviin ilmoittavien henkilöiden suojelusta. Esim. sähköposti tai muu teknisesti jäljitettävissä oleva kanava, kuten intranet ei riitä.

Juuriharjan First Whistle -ilmoituskanava on luotettava ratkaisu EU-direktiivin vaatimusten täyttämiseen. First Whistle -ilmoituskanavamme on

  • säädöstenmukainen
  • helppokäyttöinen ja kustannustehokas
  • GRC-ammattilaisten käsialaa, jossa lisäksi hyödynnetään psykologista osaamista vahinkojen rajaamiseksi
  • Suomessa kehitetty ja rakennettu tätä tarkoitusta varten
  • suomalaisessa omistuksessa
  • kehittyvä ja tarpeisiinne reagoiva

Kanava helpottaa sekä ylimmän johdon työtä ja tiedonsaantia että koko henkilökunnan sekä ulkoisten sidosryhmien mahdollisuuksia kertoa oletetuista väärinkäytöksistä. Myös ulkoisille sidosryhmille, kuten alihankkijoille ja työnhakijoille tarjoutuu yhtäläinen mahdollisuus ilmoitusten tekemiseen. Anonymiteetti on taattava teknisellä ratkaisulla, ulkoisen asiantuntijapalvelun varmistamana.

Juuriharja-First Whistle Opas

Lataa lisätietoa First Whistle -kanavasta täyttämällä oheinen lomake. Materiaali on maksuton, eikä lataaminen sido sinua mihinkään.

whistle.png

Lataa lisätietoa First Whistle -ilmoituskanavasta: