lainaus_header_tausta.png

juuriharja_valk.svg

Tuottava ja tehokas toimintakulttuuri - Lean

img-triangle-white.png

Pähkinänkuoressa Leanissa on kyse lisäarvon tuottamisen maksimoimisesta niin, että samalla minimoidaan hukkaa - eli tuotetaan asiakkaalle enemmän vähemmällä. Erityisen ajattelumallista tekee se, että tarkoitus ei ole repiä tuottavuutta ihmisten selkänahasta, vaan löytää keinoja ja tapoja toimia yhä fiksummin, tehdä yhä vähemmän hukkaa.

 

Leanin ydin on toimintakulttuurissa, jossa työmääristä, prosessien toimivuudesta ja toimimattomuuksista keskustellaan avoimesti ja niitä kehitetään jatkuvasti. Kehittämisen ytimessä on mitattu tieto, jolloin tulevat näkyville myös yksilölliset erot. Tämä tieto voi olla vahingollista kehittämiselle, jos lähtötilanne on kovin huono. Kehittämisen sijaan innostutaankin syyttämään yksilöä. Siksi on tärkeää ensin rakentaa pohja, joka mahdollistaa todellisuuden kiihkottoman ja tiedollisen tarkastelun.

 

Juuriharjan fasilitoima polku kohti parempaa tuottavuutta kulkee usein seuraavien vaiheiden kautta:

  1. rakennetaan pohja kehittämiselle luottamusta ja osaamista kehittämällä, tutustutaan lean-ajatteluun ja toimintatapaan
  2. tarkastellaan omia prosesseja ja totutaan kokeilun kautta jatkuvaan kehittämiseen, samalla kokeilukulttuuri saa vauhtia
  3. opetellaan mittaamaan prosessia pelkän lopputuloksen sijaan, kyseenalaistamaan mittaustuloksia ymmärryksen syventämiseksi, syvennetään tiedon pohjalta johtamista ja kehittämistä
  4. toteutetaan kehittämispajoja, joissa haetaan merkittäviä kehitysloikkia

 

Joku voi kysyä, miksi eettiseen johtamiseen ja kestävien toimintatapojen valmentamiseen erikoistunut yritys haluaa auttaa asiakkaitaan lean-polulle. Yksinkertaisesti siksi, että eettinen johtaminen on ytimessään tuottavuuden ja työhyvinvoinnin yhtäaikaista kehittämistä. Lean vastaa näihin vaateisiin erinomaisesti.

Onko sinulla kysyttävää?

OTA YHTEYTTÄ

Lean - joka pomon opas tuottavuuteen ja hyvinvointiin 

LATAA OPAS