lainaus_header_tausta.png

juuriharja_valk.svg

Rohkea ja vastuullinen esimiestyö

img-triangle-white.png

Esimiestyön kehittämiseen ja esimiehisyyteen kohdistuu ennennäkemättömiä paineita ja odotuksia eri suunnilta.

 

Eettinen ja energinen valmennus lähtee esimiestyön arjesta. Onnistuneista ja vähemmän hohdokkaista arjen tilanteista, joita esimiehet haluavat jakaa ja joihin he haluavat löytää uusia ratkaisuja. Sellaisia ratkaisuvaihtoehtoja, jotka perustuvat organisaation arvopohjaan ja joita voidaan löytää esimerkiksi moraalisen mielikuvituksen keinoja käyttäen.

 

Me emme usko ylhäältä annettujen määräysten ja normien kannustavaan vaikutukseen, ylijohtamiseen, emmekä säästämisellä johtamiseen. Emme väheksy tiukkoja määräyksiä, emmekä säästökohteita. Pidämme niitä tärkeinä ja välttämättöminä, muttemme usko niiden motivoivaan vaikutukseen.

 

Niukkuuden jakamisen ja kärvistelyn keskellä ihmiset, esimiehet ja henkilöstö kaipaavat kuulluksi tulemista, ymmärrystä ja selventäviä keskusteluja ja vuorovaikutusta, yhteistä näkemystä, olennaisuuksiin keskittymistä sekä rohkaisua ja kannustusta.

 

Valmennus lisää johdon ja esimiesten välistä vuoropuhelua ja yhteistä tekemistä. Samassa veneessä soutua myrskyn silmästä selkeämmille vesille uutta kohti. Valmennukset räätälöidään asiakkaan tavoitteiden mukaan, usein tärkeitä teemoja esimiesvalmennuksessa kuitenkin ovat:

  • Arvot ja periaatteet johtamisen ytimenä
  • Mahdollistava johtaja ja moraalinen mielikuvitus
  • Luottamuksen vahvistaminen
  • Oikeudenmukaisuus ja integriteetti
  • Rohkeus ja tunteiden tunnistaminen
  • Tavoitteiden asettaminen ja seuranta
  • Yhteistyö ja kannustaminen
  • Tuottavat toimintatavat

Onko sinulla kysyttävää?

OTA YHTEYTTÄ

Lataa pikaopas "Miksi ja miten kehittää omaa eettistä johtajuuttaan?"

LATAA OPAS