Skip to content
JH riidasta rakentavaan ratkaisuun 2000px

Riidasta rakentavaan ratkaisuun

Juuriharjan ja Vison Oy:n yhdessä kehittämä Riidasta rakentavaan ratkaisuun -valmennuskonsepti on matalan kynnyksen keino ehkäistä ja aukaista urakoissa syntyneitä erimielisyyksiä ja solmuja. Siinä yhdistyy Visonin rakennusalan ja Juuriharjan yhteistyökyvykkyyden valmennusosaaminen.

Konseptissa keskeistä on edistää konfliktin osapuolten valmiuksia ja omaa toimintaa ristiriitojen ratkaisussa, jotta vältettäisiin yhteistyön kohtuuton vaikeutuminen, taloudellisten ja inhimillisten riskien realisoituminen sekä ajautuminen pitkiin ja kalliisiin juridisiin sovittelumenettelyihin tai oikeusprosesseihin.

Palvelu räätälöidään tilanteen mukaan: Ennakoivassa tilanteessa annetaan osapuolille valmiuksia ja ymmärrystä konfliktien ja ristiriitojen käsittelyyn olivatpa ne asioihin, erilaisiin toimintatyyleihin tai arvoihin liittyviä ristiriitoja.

Kun ristiriidat ovat jo näkyviä ja hankkeen tuloksentekoa haittaavia konflikteja, tarjotaan lisäksi ulkopuolisen ohjaama, psykologisesti turvallinen ja tasapuolinen keskustelu- ja kehittämisprosessi, johon kaikki osapuolet sitoutuvat ja osallistuvat jo prosessin suunnitteluvaiheessa. 

Mikäli voimavarat, aikataulu tai välien rikkoutuminen ei enää mahdollista syvälle menevää dialogiprosessia, Riidasta rakentavaan ratkaisuun -valmennuskonsepti antaa ulkopuolisen tuen syvenevän konfliktikierteen pysäyttämiseen ja hankkeen viemiseen kunniakkaasti maaliin. Koska ihmissuhdekonfliktit ovat kehittymismahdollisuuden ohella aina myös uhka ihmisten hyvinvoinnille, tarjotaan tarpeen mukaan myös yksilöllistä valmennuksellista tukea jaksamiseen ja hyvien keskustelujen varmistamiseen. 
Konfliktit ovat aina myös mahdollisuus. 

riidasta ratkaisuun 400x246
BLOGI: Kuinka löytää tie riidasta rakentavaan ratkaisuun?
riidasta-ratkaisuu-opas
 ESITE: Riidasta rakentavaan ratkaisuun 

Haluatko keskustella tarkemmin?

Ota yhteyttä - autamme mielellämme.