lainaus_header_tausta.png

juuriharja_valk.svg

Peili-käyttäytymisprofiili

img-triangle-white.png

Ihmisen oma käsitys toimintatavastaan on usein jossain määrin erilainen kuin muilla ihmisillä

Siksi pelkästään itsearvioon perustuvat tulokset antavat usein vaillinaisen kuvan ja epäonnistuvat kehitystavoitteiden määrittelyssä. Muiden antama palaute voi paljastaa ihmiselle itselleen näkymättömiä kehityskohteita. Usein se tuo esille myös vahvuuksia, joita henkilö itse ei ole tunnistanut.

 

Peili-käyttäytymisprofiili kuvaa ihmisten erilaisia toimintatapoja. Työkalu on laajasti sovellettavissa, ja tulokset sisältävät itsearvion lisäksi aina myös muiden henkilöiden antamat palautteet. 

 

Peili-käyttäytymisprofiili antaa yhteisen kielen arjesta tutuille vuorovaikutuksen ilmiöille. Yhteinen ymmärrys on lähtökohta yhteistyön ja toimintakulttuurin kehittämiselle. Viitekehys on helppo oppia ja siitä on apua erityyppisten ihmisten kanssa työskentelyssä.

 

Peiliä voi hyödyntää esim. seuraavilla alueilla:

  • Johtoryhmätyöskentely
  • Esimiestyö
  • Tiimityö
  • Yhteistyö ja vuorovaikutus
  • Asiakaspalvelu
  • Projektityö

Peili-käyttäytymisprofiili sisältää kolme eri palauteosiota, jotka täydentävät toisiaan ja laajentavat näkökulmaa: 

  1. Käyttäytymistyylipalaute on kaiken perusta. Se kuvaa sekä yksilön että ryhmän luontaista toimintatapaa. Erilaisten toimintatapojen ymmärtäminen auttaa tunnistamaan kehityskohteita, avaa uusia näkökulmia ja tuo ihmisten vahvuudet esille.
  2. Kohtaamiskykypalaute mittaa ryhmän ja yksilön yhteistyökykyä.
  3. Luottamuspalaute puolestaan kertoo, miten luottamus rakentuu vuorovaikutuksessa ja miten sitä voi vahvistaa. 

Onko sinulla kysyttävää?

OTA YHTEYTTÄ