_DSC5829.jpg

juuriharja_sin.svg

Palvelut - Työyhteisön kehittäminen

Jokainen organisaatio ponnistelee kohti tavoitteidensa saavuttamista. Joidenkin tekeminen näyttää helpolta ja tuottaa onnistumisia, toisilla elämä on jatkuvaa kompurointia. Autamme asiakkaitamme rakentamaan johtamisen käytäntöjä ja kehittämään kyvykkyyksiä, joiden avulla toiminta selkiytyy ja sekä tuottavuus että hyvinvointi kasvavat yhä erinomaisemmiksi. Saatavilla ovat myös työkalut organisaatiokulttuurin johtamiseen ja kehittämiseen.

Tiimien kehittäminen

Uusi tiimi on saatava nopeasti lentoon ja vanhankin tiimin ote kaipaa joskus tuoreutusta. Jokainen tiimi tarvitsee säännöllisesti keskustelua olemassaolonsa oikeutuksesta.  Keskustelua siitä mitä tarkoitusta varten työtä tehdään. Jokaisen tiimin jäsenen on myös tärkeä tuntea olevansa arvokas lisä tiimiin. Tiimi-coaching auttaa tiimiä (esim. kehittämis-, asiakkuus- tai projektitiimiä) ja sen yksilöitä saamaan potentiaalinsa entistä paremmin käyttöön yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

TUTUSTU PALVELUUN

 

Ryhmä-coaching

Ajatusten jakaminen ja valmentava tuki vievät jatkuvan kehittämisen tielle ja vahvistavat yhteistä suuntaa. Ryhmä-coaching tuottaa uusia ratkaisumalleja organisaatioon erilaisiin tilanteisiin nopealla ja ketterällä tavalla sitouttaen osallistujat saattamaan ajatukset ja toimintamallit käytäntöön. Ryhmä-coaching sopii hyvin esimiesten ja muiden ammatillisten ryhmien kehittämiseen.

TUTUSTU PALVELUUN

 

Tuottava ja tehokas toimintakulttuuri - Lean

Pähkinänkuoressa Leanissa on kyse lisäarvon tuottamisen maksimoimisesta niin, että samalla minimoidaan hukkaa - eli tuotetaan asiakkaalle enemmän vähemmällä. Erityisen ajattelumallista tekee se, että tarkoitus ei ole repiä tuottavuutta ihmisten selkänahasta, vaan löytää keinoja ja tapoja toimia yhä fiksummin, tehdä yhä vähemmän hukkaa. Leanin ydin on toimintakulttuurissa, jossa työmääristä, prosessien toimivuudesta ja toimimattomuuksista keskustellaan avoimesti ja niitä kehitetään jatkuvasti.

TUTUSTU PALVELUUN

 

Arvot toiminnan perustana

Nyt on arvojen renessanssin aika. Ihmiset hakevat mielekkyyttä ja merkitystä työlleen. Säätämisen, kiireen ja suorittamisen keskellä kaivataan lujaa ja luotettavaa perustaa tekemiselle. Jotakin, johon voi nojata.

Arvot ovat organisaation kulttuurin perusta.  Parhaimmillaan ne ohjaavat johtamista ja arjen tekemistä joustavasti, mielekkäästi ja väljästi. Turhista ohjeistuksista päästään eroon. Yhteiset arvot helpottavat yhteistyötä ja lisäävät toiminnan ennustettavuutta.

TUTUSTU PALVELUUN

 

Eettiset periaatteet - Code of Conduct

Organisaation keinoja tavoitteiden saavuttamisessa rajaavat erilaiset lait ja säädökset, joita on noudatettava. Ulkoisten rajoitteiden lisäksi organisaation on syytä linjata itse itselleen omat eettiset periaatteet. Eettisten periaatteiden tulee olla sellaiset, että ne mahdollistavat strategisten tavoitteiden toteutumisen huomioiden niin sisäiset kuin ulkoiset odotukset: ”Miksi ja missä asioissa toimintamme eettisyyttä on syytä varmistaa ja vahvistaa?”

TUTUSTU PALVELUUN

 

img-triangle-white-flipped.png
Gallery-img-01.jpg