_DSC5829.jpg

juuriharja_sin.svg

Palvelut - Johtoryhmän kehittäminen

Jokainen organisaatio ponnistelee kohti tavoitteidensa saavuttamista. Joidenkin tekeminen näyttää helpolta ja tuottaa onnistumisia, toisilla elämä on jatkuvaa kompurointia. Autamme asiakkaitamme rakentamaan johtamisen käytäntöjä ja kehittämään kyvykkyyksiä, joiden avulla toiminta selkiytyy ja sekä tuottavuus että hyvinvointi kasvavat yhä erinomaisemmiksi. Saatavilla ovat myös työkalut organisaatiokulttuurin johtamiseen ja kehittämiseen.

Eettinen ja energinen johtoryhmä

Johtoryhmän kyky johtaa yhdessä ratkaisee organisaation tulevaisuuden. Organisaatio ei pysty ylittämään oman johtoryhmänsä kapasiteettia.  Voittava johtoryhmä saa aikaan huikeita tuloksia ja kukoistavan organisaation. Onnistuminen lähtee ihmisistä. Itsen kanssa työskentely ja laaja-alainen reflektio pohjustavat muutosta ja vahvistavat eettisen johtamisen kompetenssia. Juuriharja haastaa venymään ajattelussa ja jäntevöittää etenemistä kohti tavoitteita.

TUTUSTU PALVELUUN

 

Executive Coaching

Organisaation johdossa on usein yksinäistä ja vastuu liiketoiminnan tavoitteista painaa. Johtajalla ei tunnu olevan aikaa pysähtyä ajattelemaan juuri sitä, mikä olisi kaikkein tärkeintä. Systeemin kompleksisuus ja yksityiskohtien lukumäärä edellyttävät syventynyttä, laadukasta ajattelua. Johdossa joutuu kantamaan asioita ja huoliakin, joita ei voi jakaa muiden kanssa. Kollegatkaan eivät aina uskalla haastaa ja tarjota vilpitöntä palautetta kehittämisen polttoaineeksi.

TUTUSTU PALVELUUN

 

Operaatio Juuriharja

Operaatio Juuriharja on hämmästyttävä valmennus, joka on tarkoitettu kunnianhimoisille ja rohkeille johtajille. Johtajille, jotka haluavat ja uskaltavat tutkia rehellisesti oman johtamisensa eettisiä ulottuvuuksia ja rakentaa systemaattisesti oman organisaationsa eettistä kyvykkyyttä. Matkan aikana oman johtamisesi arvopohja kirkastuu, kykysi tarttua eettisiin dilemmoihin kasvaa ja keinovalikoimasi johtaa yhä oikeudenmukaisemmin ja tuottavuutta edistäen vahvistuu. Johtamisotteestasi tulee yhä tietoisempi ja siten vaikuttavampi.

TUTUSTU PALVELUUN

 

Eettisten riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen

Haastamme tunnistamaan strategian eettiset riskit ja mahdollisuudet sekä vastuullisuusteemat, jotka voivat joko nostaa organisaation onnistumisen uudelle tasolle tai kampittaa menestyksen. Autamme myös rajaamaan organisaation vaikutuspiirin perustellusti, jolloin jäsentyy se, mistä kaikesta organisaatio on vastuussa ja mistä ei ole.

TUTUSTU PALVELUUN

 

Arvot toiminnan perustana

Nyt on arvojen renessanssin aika. Ihmiset hakevat mielekkyyttä ja merkitystä työlleen. Säätämisen, kiireen ja suorittamisen keskellä kaivataan lujaa ja luotettavaa perustaa tekemiselle. Jotakin, johon voi nojata. 

Arvot ovat organisaation kulttuurin perusta.  Parhaimmillaan ne ohjaavat johtamista ja arjen tekemistä joustavasti, mielekkäästi ja väljästi. Turhista ohjeistuksista päästään eroon. Yhteiset arvot helpottavat yhteistyötä ja lisäävät toiminnan ennustettavuutta.

TUTUSTU PALVELUUN

 

Eettiset periaatteet - Code of Conduct

Organisaation keinoja tavoitteiden saavuttamisessa rajaavat erilaiset lait ja säädökset, joita on noudatettava. Ulkoisten rajoitteiden lisäksi organisaation on syytä linjata itse itselleen omat eettiset periaatteet. Eettisten periaatteiden tulee olla sellaiset, että ne mahdollistavat strategisten tavoitteiden toteutumisen huomioiden niin sisäiset kuin ulkoiset odotukset: ”Miksi ja missä asioissa toimintamme eettisyyttä on syytä varmistaa ja vahvistaa?”

TUTUSTU PALVELUUN

 

Organisaatiokulttuurin strateginen mittaaminen

Uuden strategian luominen edellyttää useimmiten muutosta, myös yrityskulttuurissa. Itsessään ei ole olemassa hyvää tai huonoa organisaatiokulttuuria, vaan sen arvo on organisaatiokulttuurin potentiaalissa tukea strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Tutkimusten mukaan vain noin 10 % strategioista toteutuu aiotulla tavalla. Jos koet, että hyvistä yrityksistä huolimatta strategianne jää aina puolitiehen tai muutokset menevät liian tahmeasti läpi, voi olla paikallaan mitata organisaatiokulttuurinne luotettavasti.

TUTUSTU PALVELUUN

 

Corporate Ethical Virtues

Eettinen toimintakulttuuri vahvistaa tutkitusti organisaation innovaatiokyvykkyyttä. Eettisen kulttuurin kehittäminen alkaa tunnistamalla tekijät ja toimintatavat, jotka joko edistävät tai haittaavat organisaation eettisesti kestävää toimintaa. Tunnistamisessa on apuna professori Muel Kapteinin kehittämä Corporate Ethical Virtues (CEV)-mittari. CEV  sopii työkaluksi organisaation ylimmälle johdolle, organisaation ja henkilöstön kehittämisestä vastaaville sekä sisäisestä tarkastuksesta vastaaville henkilöille.

TUTUSTU PALVELUUN

 

img-triangle-white-flipped.png
Gallery-img-01.jpg