_DSC5829.jpg

juuriharja_sin.svg

Palvelut - Henkilökohtainen kasvu ja kehittyminen

Jokainen organisaatio ponnistelee kohti tavoitteidensa saavuttamista. Joidenkin tekeminen näyttää helpolta ja tuottaa onnistumisia, toisilla elämä on jatkuvaa kompurointia. Autamme asiakkaitamme rakentamaan johtamisen käytäntöjä ja kehittämään kyvykkyyksiä, joiden avulla toiminta selkiytyy ja sekä tuottavuus että hyvinvointi kasvavat yhä erinomaisemmiksi. Saatavilla ovat myös työkalut organisaatiokulttuurin johtamiseen ja kehittämiseen.

Executive Coaching

Organisaation johdossa on usein yksinäistä ja vastuu liiketoiminnan tavoitteista painaa. Johtajalla ei tunnu olevan aikaa pysähtyä ajattelemaan juuri sitä, mikä olisi kaikkein tärkeintä. Systeemin kompleksisuus ja yksityiskohtien lukumäärä edellyttävät syventynyttä, laadukasta ajattelua. Johdossa joutuu kantamaan asioita ja huoliakin, joita ei voi jakaa muiden kanssa. Kollegatkaan eivät aina uskalla haastaa ja tarjota vilpitöntä palautetta kehittämisen polttoaineeksi.

TUTUSTU PALVELUUN

 

Extended Disc

Tuottavuuden  ja hyvinvoinnin kannalta on keskeistä, että ihmiset saavat hyödyntää omia vahvuuksiaan työssään. Toimiva yhteistyö edellyttää myös muiden vahvuuksien tuntemista ja erilaisuuden hyödyntämistä. Extended Disc kartoittaa henkilön luontaista käyttäytymistä, luontaisine vahvuuksine ja kehittymisalueineen. Extended Disc kasvattaa ymmärrystä itsestä ja muista. Tämä tuottaa merkittävää lisäarvoa: työn mielekkyys ja tulokset paranevat.

TUTUSTU PALVELUUN

Operaatio Juuriharja

Operaatio Juuriharja on hämmästyttävä valmennus, joka on tarkoitettu kunnianhimoisille ja rohkeille johtajille. Johtajille, jotka haluavat ja uskaltavat tutkia rehellisesti oman johtamisensa eettisiä ulottuvuuksia ja rakentaa systemaattisesti oman organisaationsa eettistä kyvykkyyttä. Matkan aikana oman johtamisesi arvopohja kirkastuu, kykysi tarttua eettisiin dilemmoihin kasvaa ja keinovalikoimasi johtaa yhä oikeudenmukaisemmin ja tuottavuutta edistäen vahvistuu. Johtamisotteestasi tulee yhä tietoisempi ja siten vaikuttavampi.

TUTUSTU PALVELUUN

 

Ryhmä-coaching

Ajatusten jakaminen ja valmentava tuki vievät jatkuvan kehittämisen tielle ja vahvistavat yhteistä suuntaa. Ryhmä-coaching tuottaa uusia ratkaisumalleja organisaatioon erilaisiin tilanteisiin nopealla ja ketterällä tavalla sitouttaen osallistujat saattamaan ajatukset ja toimintamallit käytäntöön. Ryhmä-coaching sopii hyvin esimiesten ja muiden ammatillisten ryhmien kehittämiseen.

TUTUSTU PALVELUUN

 

Leadership EDGE© 360°

Eettisenä johtajana kehittyminen perustuu kykyyn reflektoida omaa tekemistä, ajattelua ja tunteita. Muilta saatu palaute on tärkeä lisä omalle kasvulle. Leadership EDGE© 360° -arviointi on Juuriharjan kehittämä eettisen johtamisen mittari. Sen viitekehyksinä toimivat eettisen johtamisen kivijalka (Park, 1998) ja eettisen johtamisen kehittämisen kehä (Heiskanen & Salo, 2007).

TUTUSTU PALVELUUN

 

Peili-käyttäytymisprofiili

Ihmisen oma käsitys toimintatavastaan on usein jossain määrin erilainen kuin muilla ihmisillä. Siksi pelkästään itsearvioon perustuvat tulokset antavat usein vaillinaisen kuvan ja epäonnistuvat kehitystavoitteiden määrittelyssä. Muiden antama palaute voi paljastaa ihmiselle itselleen näkymättömiä kehityskohteita. Usein se tuo esille myös vahvuuksia, joita henkilö itse ei ole tunnistanut.

TUTUSTU PALVELUUN

 

img-triangle-white-flipped.png
Gallery-img-01.jpg