lainaus_header_tausta.png

juuriharja_valk.svg

Hofstede - Organisaatiokulttuurin strateginen mittaaminen

img-triangle-white.png

Uuden strategian luominen edellyttää useimmiten muutosta, myös yrityskulttuurissa. Itsessään ei ole olemassa hyvää tai huonoa organisaatiokulttuuria, vaan sen arvo on organisaatiokulttuurin potentiaalissa tukea strategisten tavoitteiden saavuttamista.

 

Tutkimusten mukaan vain noin 10 % strategioista toteutuu aiotulla tavalla. Jos koet, että hyvistä yrityksistä huolimatta strategianne jää aina puolitiehen tai muutokset menevät liian tahmeasti läpi, voi olla paikallaan mitata organisaatiokulttuurinne luotettavasti. Hyvä kulttuurin mittari kestää tieteellisen tarkastelun ja pureutuu liiketoiminnallisesti olennaisiin ulottuvuuksiin.

 

Hofstede Model© -kulttuurimittarin taustalla ovat maailman tunnetuin kulttuurintutkija Geert Hofsteden ja hänen kollegansa Bob Waisfiszin. Mallin avulla voidaan helposti mitata organisaation nykyinen kulttuuri ja verrata sitä strategian kannalta toivottuun organisaatiokulttuuriin.

Hofstede-mittauksella saadaan tietoa siitä, mihin asioihin voidaan vaikuttaa sekä millä voidaan ohjata ja johtaa yhä enemmän toivottuun suuntaan. Tämä on kriittisen tärkeää, koska intuitiiviset ratkaisut kulttuurin kehittämiseksi vievät usein väärään suuntaan.

 

Mittaus tuottaa analyysin, josta käy ilmi, mikä on kulttuurin strateginen ikkuna, eli se alue, jolla olisi hyvä olla strategian toteuttamisen näkökulmasta. Tähän ikkunaan vaikuttavat myös yrityksen toimintaympäristö ja johdon näkemys. Tuloksesta näkyy erittely siitä, mitkä tekijät vaikuttavat kulttuurin nykytilaan voimakkaimmin. Näistä elementeistä voidaan poimia olennaisimmat ja tilata muutosvivut, joiden avulla kulttuuria saadaan kehitettyä toivottuun suuntaan.

 

Tutkimusrapotti tuottaa yritykselle arvokasta tietoa:

  • Millainen on yrityksen tavoitekulttuuri? 
  • Mitkä ovat yrityksen strategian toteuttamisen kannalta haitallisia kultuurillisia piirteitä?
  • Millainen kulttuuri yrityksessä on tällä hetkellä: mitkä ovat yrityksen kulttuurilliset vahvuudet ja missä asioissa yritys on kauimpana tavoitekulttuuristaan?

Kysymykset käännettynä noin 20 kielelle, myös suomeksi. Raportti on englanniksi.

Onko sinulla kysyttävää?

OTA YHTEYTTÄ

Lue blogi: "Hofstede - Organisaatiokulttuurin strateginen mittaaminen"

 LUE ARTIKKELI