Skip to content

Månna Godenhjelm

KTM, Executive Coach
HAASTAVA SPARRAAJA, UUDISTAJA, MONIMUOTOISUUDEN ARVOSTAJA

Månnalla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus muutosjohtamisesta – sekä liiketoimintavastuullisena johtajana että ammatticoachina.

Coachina Månnaa inspiroi erityisesti piilevien mahdollisuuksien esiin tuominen, ajatusten selkeyttämisen energisoiva vaikutus sekä uudistumista edistävien toimintamallien luominen. Kaikki seikkoja, jotka lisäävät kestävää hyvinvointia ja tuloksellisuutta niin ihmisille kuin organisaatioillekin.

Coachatessaan Månna yhdistää käytännön johtamiskokemustaan brain-based coaching viitekehykseen. Månna liikkuu joustavasti holistiselta tasolta detaljeihin, on empaattinen, kuitenkin vaativa ja käyttää rohkeasti intuitiota ollen kuitenkin analyyttinen. Metodit valitaan tavoitteiden ja tilanteen mukaan – vaikuttavuus ratkaisee.

TÄRKEIMMÄT OSAAMISALUEET

HENKILÖKOHTAINEN COACHING:

 • Johtajana kasvaminen strategisessa muutoksessa

 • Uusi rooli kestävästi haltuun, tiimiä vahvistaen

 • Vuorovaikutus ja yhteistyö haastavissa tilanteissa
 • Lähijohtaja valmentavana johtajana
 • HiPo Coaching: kohti uutta roolia
TEAM COACHING:
 • Executive Coaching: Yhteenpelaava johtoryhmä

 • Monimuotoisuus tiimin vahvuutena

 • Vuorovaikutus, ryhmädynamiikka ja yhteistyö

 • Muutoskyvykkyys ja uudistuminen

 • Ryhmäcoaching lähijohtajille: valmentavana johtajana kehittyminen

”Haastaa ajattelua hätkähdyttävästikin, saaden näkemään myös ne asiat, joita ei haluaisi nähdä.”
Palaute asiakkaalta

MÅNNAN TAUSTAA

Månnan kiinnostus yrityskulttuurin ja eettisen johtamisen vaikutukseen ihmisten hyvinvoinnille ja organisaatioiden tuloksellisuudelle syntyi ekonomiopintojen aikana Åbo Akademissa, professori emeritus Claes Gustafssonin kannustamana ja haastamana. Opintojen jälkeen loikka altaan syvään päätyyn liiketoimintajohtajaksi kasvuyhtiöön antoi mahdollisuuden testata opittua ja kehittyä edelleen.

Reilu kymmenen vuotta myöhemmin, kun Månna halusi keskittyä johtamisen kehittämiseen ja coachingiin, oli monipuolinen kokemus vastuullisista businessrooleista coaching-asiakkaiden arvostama tausta.

Vuodesta 2009 coachingilla on ollut merkittävä rooli Månnan työuralla: yksilö-, team- ja ryhmäcoaching, monipuolisesti eri toimialoilla, eri tilanteissa ja eri organisaatiotasoilla, suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Vuodesta 2018 alkaen Månna on toiminut yrittäjänä, hyvän (työ)elämän rakentajana, punaisena lankana usko ihmisen potentiaaliin, driverina elämänilo. ❤️

Esimerkkejä Månnan viimeaikaisista coaching-toimeksiannoista:

 • Uuden CEO:n coaching kansainvälisen yrityskaupan jälkeen

 • Uuden COO:n coaching organisaatiouudistuksen yhteydessä

 • Uuden varatoimitusjohtajan coaching organisaatiomuutoksen jälkeen

 • HiPo talentin coaching johtajaroolissa kasvamiseen, mm. vuorovaikutus haastavissa tilanteissa, aktiivinen inklusiivisuus monimuotoisessa tiimissä

KOULUTUS JA SERTIFIOINNIT

 • KTM, Åbo Akademi, 1997

 • Brain-Based Coaching Skills, NeuroLeadership Institute / ICF, 2010

 • Team Coaching, NeuroLeadership Institute / ICF, 2010

 • Advanced Coaching Skills, NeuroLeadership Institute / ICF, 2012

 • Executive Coaching, NeuroLeadership Institute / ICF, 2013

 • WorkPlace Big Five, sertifioitu valmentaja

 • Insights Discovery, sertifioitu valmentaja