lainaus_header_tausta.png

juuriharja_valk.svg

Rohkea ja vastuullinen esihenkilötyö

img-triangle-white.png

Esihenkilötyön kehittämiseen ja esihenkilöyteen kohdistuu ennennäkemättömiä paineita ja odotuksia eri suunnilta.

 

Eettinen ja energinen valmennus lähtee esihenkilötyön arjesta. Onnistuneista ja vähemmän hohdokkaista arjen tilanteista, joita esihenkilöt haluavat jakaa ja joihin he haluavat löytää uusia ratkaisuja. Sellaisia ratkaisuvaihtoehtoja, jotka perustuvat organisaation arvopohjaan ja joita voidaan löytää esimerkiksi moraalisen mielikuvituksen keinoja käyttäen.

 

Me emme usko ylhäältä annettujen määräysten ja normien kannustavaan vaikutukseen, ylijohtamiseen, emmekä säästämisellä johtamiseen. Emme kuitenkaan väheksy tiukkoja määräyksiä, emmekä säästökohteita. Pidämme niitä tärkeinä ja joskus välttämättöminä, muttemme usko niiden motivoivaan vaikutukseen.

 

Niukkuuden jakamisen ja kärvistelyn keskellä ihmiset, esihenkilöt ja henkilöstö kaipaavat kuulluksi tulemista, ymmärrystä ja selventäviä keskusteluja ja vuorovaikutusta, yhteistä näkemystä, olennaisuuksiin keskittymistä sekä rohkaisua ja kannustusta.

 

Valmennus lisää johdon ja esihenkilöiden välistä vuoropuhelua ja yhteistä tekemistä. Samassa veneessä soutua uutta kohti. Valmennukset räätälöidään asiakkaan tavoitteiden mukaan, usein tärkeitä teemoja esihenkilövalmennuksessa ovat:

  • Arvot ja periaatteet johtamisen ytimenä
  • Mahdollistava johtaja ja moraalinen mielikuvitus
  • Luottamuksen vahvistaminen
  • Oikeudenmukaisuus ja integriteetti
  • Rohkeus ja tunteiden tunnistaminen
  • Tavoitteellinen johtaminen, tavoiteasetanta ja seuranta
  • Yhteistyö ja kannustaminen
  • Tuottavat toimintatavat
  • Strateginen johtamisote

Onko sinulla kysyttävää?

OTA YHTEYTTÄ

Lataa pikaopas "Miksi ja miten kehittää omaa eettistä johtajuuttaan?"

LATAA OPAS