lainaus_header_tausta.png

juuriharja_valk.svg

Extended Disc

img-triangle-white.png

Tuottavuuden  ja hyvinvoinnin kannalta on keskeistä, että ihmiset saavat hyödyntää omia vahvuuksiaan työssään. Toimiva yhteistyö edellyttää myös muiden vahvuuksien tuntemista ja erilaisuuden hyödyntämistä. Extended Disc kartoittaa henkilön luontaista käyttäytymistä, luontaisine vahvuuksine ja kehittymisalueineen.

 

Extended Disc kasvattaa ymmärrystä itsestä ja muista. Lisääntynyt ymmärrys tuottaa monia hyötyjä, mm.:

  • Työskentely johtoryhmässä tai muussa tiimissä tehostuu ja tulee mielekkäämmäksi.
  • Ymmärrys erilaisista vuorovaikutustilanteista kasvaa, pärjää paremmin myös haastavissa tilanteissa.
  • Ihmisten johtamiseen ja motivoimiseen muuttuu entistä henkilökohtaisemmaksi ja syvemmäksi.
  • Projekteissa voidaan paremmin hyödyntää erilaisia vahvuuksia ja ne etenevät sujuvammin.
  • Asiakaspalvelu paranee.
  • Työhyvinvointi kasvaa.

Tärkeimmät vahvuudet ja kriittisimmät kehittämiskohteet voidaan kartoittaa Extended DISC® Surveyn avulla ja samalla saada konkreettinen kuva organisaation työilmapiiristä.

Onko sinulla kysyttävää?

OTA YHTEYTTÄ