lainaus_header_tausta.png

juuriharja_valk.svg

Eettinen johtaminen

img-triangle-white.png

Moni johtaja ja organisaatio uskoo, että heidän johtamisensa laatu on parempi kuin se todellisuudessa onkaan. Keskeinen osa johtamisen ja varsinkin eettisen johtamisen kehittämistä on rehellinen ja taitava itsereflektio. Johtajat vaikuttavat omalla esimerkillään koko organisaation toiminnan sävyyn. Jokainen työntekijä katsoo tarkoin, miten oma pomo toimii ja työyhteisön toimintatavat linjautuvat sen mukaisesti - riippumatta siitä, mitä virallisissa ohjeissa tai periaatteissa on kirjattu.

Mitä paremmin, osaavammin ja eettisemmin organisaatiossa johdetaan, sen parempia tuloksia koko organisaatio tekee. Johtaminen ja esimiestyö joko kasvattavat tai rapauttavat organisaation psykologista, sosiaalista ja liiketoiminnallista pääomaa. Eettinen johtaminen tarkoittaa pähkinänkuoressa samanaikaista tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämistä.

 

Muutamia esimerkkejä eettisestä (ja epäeettisestä) johtamisesta 

 

Tietoisuus ja päättelytaidot

  • Kyky ja halu itsereflektioon, itsen haastamiseen ja omaan kehittymiseen. (vrt. ei tunnista omaa toimintatapaansa ja sen vaikutuksia, uskoo tietävänsä jo kaiken, ei halua kehittyä ja oppia uutta).
  • Kyky ja halu hahmottaa ja organisoida sekä vastuuttaa kokonaisuuksia, nähdä metsä puilta, johtaa strategisesti (vrt. eksyy yksityiskohtiin, paneutuu operatiivisiin viilauksiin, ei näe kokonaisuutta).
  • Tuntee ja ymmärtää toimialan kustannustekijöitä (vrt. ei ymmärrä, mitä erilaiset toiminnalliset ratkaisut maksavat ylläpitoineen ja päivityksineen).

Moraalinen mielikuvitus

  • Kyky katsoa johtamistilanteita useammasta eri näkökulmasta ja hahmottaa erilaisten päätösmahdollisuuksien moninaisia seurauksia (vrt. yksisilmäisesti junttaa läpi totutun ratkaisumallin vaikutuksia analysoimatta).

Omat arvot ja johdonmukaisuus

  • Tunnistaa omat arvonsa, kommunikoi ja johtaa niiden mukaisesti (vrt. ei tunnista omia arvojaan, on arvopohjaltaan sekava ja johtamisen logiikka on epäyhtenäinen)

Integriteetti

  • Kyky ja halu johtaa rohkeasti yhteistyössä, vastuullisesti ja rehellisesti, kuunnella ihmisiä ja heidän arkeaan (vrt. sooloilee, valehtelee, ei kuuntele muita).
  • Kyky ja halu pitää yhteisistä linjauksista kiinni silloinkin, kun tarjolla on pikavoittoja (vrt. hakee nopeita voittoja riskeeraten koko organisaation maineen)
  • Kyky ja halu varmistaa sujuva tiedonkulku, digi-myönteisyys ja ymmärrys (vrt. ei varmista tiedonkulkua organisaation sisällä, salailee asioita, ei halua käyttää, eikä edistää digitaalisten työvälineiden ja palvelujen hyödyntämistä).

Teot

  • Kyky ja halu hyödyntää organisaation järjestelmiä ja niiden suomia mahdollisuuksia (vrt. ei osaa tai halua hyödyntää tilastoja tai toimia johtamisjärjestelmän mukaan).
  • Rohkeus johtaa, vaikka välillä pelottaakin (vrt. johtaa vain kivoja asioita)

Kun ryhdyt kehittämään eettisen johtamisen kykyäsi, koko johtamisen kapasiteettisi kasvaa. Vahvistunut johtamisosaaminen tukee koko organisaation kehittymistä yhä luotettavammaksi, johdonmukaisemmaksi ja toiminnaltaan selkeämmäksi.

 

Eettisen johtajuuden kehittäminen sopii organisaatioille, jotka haluavat kehittää johtamista, vahvistaa asiakastyytyväisyyttä ja riskienhallintaa sekä saada aikaan korkeampaa tuottavuutta.
Rakennamme teille tarpeittenne mukaisen esimiesvalmennuksen, johtoryhmävalmennuksen, sekä business ja executive coaching ja ryhmäcoaching -ohjelmat mittareineen ja tulosten arviointeineen.
Kaiken huipulla on premium-johtamisvalmennuksemme Operaatio Juuriharja.

 

 

Lue kaikki eettisestä johtamisesta

Onko sinulla kysyttävää?

OTA YHTEYTTÄ

Miksi ja miten kehittää omaa eettistä johtajuuttaan?

LATAA OPAS