lainaus_header_tausta.png

juuriharja_valk.svg

Corporate Ethical Virtues

img-triangle-white.png

Eettinen toimintakulttuuri vahvistaa tutkitusti organisaation innovaatiokyvykkyyttä. Eettisen kulttuurin kehittäminen alkaa tunnistamalla tekijät ja toimintatavat, jotka joko edistävät tai haittaavat organisaation eettisesti kestävää toimintaa. Tunnistamisessa on apuna professori Muel Kapteinin kehittämä Corporate Ethical Virtues (CEV) -mittari.

 

Mittari koostuu kahdeksasta aihekokonaisuudesta:

  1. toiminnan selkeys ja perehdytys
  2. esimiehen toiminta
  3. hallituksen ja ylimmän johdon toiminta
  4. oma toiminta
  5. välittömän työympäristön tuki
  6. läpinäkyvyys
  7. keskustelukulttuuri ja asenteet
  8. toiminnan seuraukset

CEV  sopii työkaluksi organisaation ylimmälle johdolle, organisaation ja henkilöstön kehittämisestä vastaaville sekä sisäisestä tarkastuksesta ja Code of Conductin arvioinnista ja kehittämisestä vastaaville henkilöille. Mittaus toteutetaan verkkokyselynä joko valitulle joukolle tai koko organisaatiolle. Tulokset on mahdollista saada myös osasto- tai yksikkötasolla.

Onko sinulla kysyttävää?

OTA YHTEYTTÄ