<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=684484911759065&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Juuriharja blogi

Tytti Yli-Viikari, VTV: "Coaching on johtajalle arvokasta ajattelukumppanuutta"

5.2.2019 13:56 Kategoriat: Ihminen ja ajattelu, Johtamisen kehittäminen, Asiakastarinat

Juuriharjan Executive Coaching on kokeneille johtajille tarkoitettu yksilöllisesti haastava kehitysprosessi. Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Tytti Yli-Viikari kertoo omasta coaching-kokemuksestaan Merle Karpin haastattelussa. Tytin coachina toimi Rea Klingberg.  

 

Tytti Yli-Viikari, VTV, kokee coachingin johtajalle arvokkaana ajattelukumppanuutena.

 

Minkälaista tukea olet saanut coachingista omaan johtamistyöhösi?

Tämä coaching-prosessi on tukenut muutosjohtamisen vaihetta organisaatiossa. Meillä on organisaatiomuutos meneillään ja tarkastusviraston uusi strategia on loppumetreillä tekeillä. Tehtäväni on käydä läpi strategiatyön ja organisaatiouudistuksen avaamia mahdollisuuksia sekä käsitellä tarkastusviraston johtajuuteen liittyviä asioita: mitä tulisi saada aikaiseksi, mikä on muuttumassa, missä tarvitaan tukea ja mitkä omat voimavaramme siihen liittyen ovat.

On paljon mahdollisuuksia, joista osaan emme ehkä ole vielä valmiita ja niiden kokonaisvaltainen käsittely on todella tärkeää. Coaching-prosessin osana olen voinut käydä läpi asioita, jotka liittyvät ihmisiin ja ihmisten johtamiseen sekä johtamismalleihin. Mikä johtamismalli meille voisi sopia arvojen ja toiminnan pohjalta? 

Koen saaneeni paljon tukea omalle roolilleni muutoksessa, sillä tehtäväni on visioida tulevaa, sanoittaa muutospolkua sekä viedä virastoa kohti uutta. 

 

"Minusta coaching on tosi tärkeä osa johtajuutta. Se tuo tehokkuutta  ja on erityisen tärkeää muutosprosessissa."

— Tytti Yli-Viikari, VTV

 

Minkälaiset tavoitteet asetit coachingille?

Olen asettanut tavoitteeksi sen, että työstämme samanaikaisesti johtajuuden isoa kuvaa sekä helpotamme arjen kysymysten ratkaisua. 

Coachin kanssa pohdin, mitä oma johtajuuteni on, eli mihin asioihin haluan tarttua ja miten. Toisaalta pääsen tuulettamaan arjen johtamistilanteita ja saan uusia näkökulmia sekä uusia mahdollisia avauksia.

Usein kaivamme esille juurisyitä joillekin tapahtumille tai kokemuksille, joiden kautta pääsemme työstämään sitä, miten toisin toimimalla tuloksetkin voisivat olla erilaisia. Kyseessä on kuin ajattelun spiraali, josta lähdetään sopivalla hetkellä ulos työstämään jotakin asiaa, joka keskellä jumittaa.  

 

Miksi coaching on mielestäsi johtajalle tärkeää?

Tytti haastatteluvideo 1

Videolla Tytti kertoo, miksi coaching on hänestä tärkeää johtajalle, mitä erityistä hyötyä siitä on muutoksessa ja mitä lisäarvoa se tuo omalle pohdinnalle.

 

Oletko aikaisemmin käyttänyt coachingia? Onko se Valtiontalouden tarkastusvirastossa yleistä?

Olemme käyttäneet coachingia ja kokeneet sen hyväksi vertaistuen rinnalle. Johtaja on usein omien epävarmuuksiensa kanssa yksin ja tarvitsee sparrauskumppania. Ulkopuolinen sparrausapu auttaa uusien näkökulmien lisäksi saamaan muutostilanteissa kokonaisuuden haltuun. Coaching tuo selkeyttä, tehokkuutta ja voimavaroja johtamiseen.

Ennen Juuriharja-coachingia minulla on ollut yksi aikaisempi coaching-prosessi. Molemmat olivat hyviä ja keskenään erilaisia. Coachin oma kokemus ja tyyli vaikuttavat paljon siihen, minkälaiseksi prosessi syntyy.  Johtamisessa on hyvin erilaisia vaiheita ja erilaiset coaching-tyylit tai näkökulmat sopivat eri tilanteisiin. Kun valitsee itselleen coachia, on tärkeää miettiä, mihin asioihin tämä coachin kanssa kannattaa syventyä.

 

Mitkä olivat onnistumistekijöitä coaching-prosessissa?

Coachingissa tärkeintä on se, että coachin kanssa syntyy luontainen keskustelusuhde ja että asioissa päästään eteenpäin.

Minusta on hyvä, että coaching-tapaamiseen on rajattu aika. Tällöin on tärkeää miettiä, mihin haluan juuri tänään keskittyä ja missä asiassa päästä eteenpäin. Keskustelun rajaaminen varmistaa sen, että käsittelyssä on aina sopivan kokoinen pähkinä.

Rea on palauttanut keskustelumme aina pidemmän aikavälin kaareen. Kun palaamme päivän polttavista kysymyksistä jo aiemmin käsiteltyihin asioihin, olemme tunnistaneet kysymysten välisiä suhteita ja punainen lanka on tullut esille.

Coachingissa omia ajatuksia pääsee tuomaan turvallisesti esiin siten, etteivät ne kuulosta hölmöiltä, vaan kyseessä on tavoitteellinen, eteenpäin vievä pohdiskelu. Rea pitää keskustelun tavoitteellisuudesta kiinni ja kaikkiin solmukohtiin tartutaan aidosti. 

Coachin kanssa voi pallotella vaihtoehtoja ja niiden seurauksia ja session jälkeen on inspiroitunut ja tasapainoinen olo. Tapaamisesta lähtiessä on mielessä innostavia ajatuksia siitä, mitä kannattaa kokeilla tai miten edetä. Seuraavalla kerralla voi palata edellisen session kysymykseen ja siihen, miten valittu ratkaisu lopulta toimi.

"Coaching on sparrausta ja omien pohdintojen läpikäyntiä turvallisessa ympäristössä."

Tytti Yli-Viikari, VTV

Coachin kanssa syntyvää ajattelukumppanuutta tukee luottamuksellinen ilmapiiri: voi sanoa asiat ihan oikeilla nimillä ja käydä läpi sellaisia asioita, joita työpaikalla ei lähde käsittelemään niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa työskentelee. 

 

Minkälaiseksi olet kokenut coaching-yhteistyön Rean kanssa?

Rea on saanut näkemysteni tulvasta suodatettua sen oleellisen, mihin haluaisin muutosta. Tämä on Rean taito, joka on todella hyvin tukenut johtamisen arkeani.

Rean kanssa coachingissa on ollut hyvin kokonaisvaltainen ote. Olemme lähteneet liikkeelle siitä, minkälainen johtaja haluan olla ja käyneet läpi myös arjen johtamiskysymyksiä liittyen erilaisiin johtamisen vaiheisiin. Rea on taitavasti ohjannut ajatteluani siihen, mistä asiassa oikeasti on kyse, mitä haluan asialle tehdä ja minkä haluan muuttuvan. Keskustelussa syntyy paljon oivalluksia ja se on ollut hyvin palkitsevaa.

 

Mitä tärkeitä oivalluksia olet saanut matkan varrella?

Keskeisimmät oivallukseni littyvät siihen, kun kertoessani jostakin arjen tapahtumasta, on Rea peilannut tilannetta sen kautta, mitä olen aikaisemmin sanonut johtamisen tavoitteistani sekä siitä, minkälaista johtamista arvostan ja millainen johtaja haluan itse olla. Hän on muistuttanut minulle, miten olen sanonut haluavani toimia. Metatason ajatuksia rinnastamalla arjessa tapahtuvaan syntyy oivalluksia siitä, miten kannattaa jatkaa eteenpäin.

Usein coaching-tapaamisen jälkeen ajatukset jäävät pyörimään käsitellyn aiheen ympärille ja tuottavat vielä lisää oivalluksia tapaamisen jälkeenkin.

 

Executive coaching on haastava kehitysprosessi kokeneille johtajille

Innostavan ja yksilöllisen prosessin tavoitteet määritellään liiketoiminnan ja johtajan omien kehitystavoitteiden pohjalta. Jos haluat tutustua Executive Coachingiin, voit kokeilla itsenäisesti muutamaa suosikkiharjotustamme. 

Haasta itsesi pysähtymään ja ajattelemaan uudella tavalla sekä harjoittele johtajalle tärkeää itsereflektion taitoa. Löydät ohjeet oppaasta Executive Coaching – 6 harjoitusta eettiselle johtajalle.

Executive Coaching -opas

Kategoriat: Ihminen ja ajattelu, Johtamisen kehittäminen, Asiakastarinat

Merle Karp

Kirjoittanut Merle Karp

Pysy ihmisenä. Tilaa Juuriharjan blogi.