<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=684484911759065&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Juuriharja blogi

Jari Salo

Mitä väliä on vastuullisuusraportoinnilla?

[fa icon="calendar"] 22.3.2016 10:10 Jari Salo

 
Sain kunnian olla jäsenenä  EBEN Suomi Ry:n  yritysetiikan gradupalkinto 2016 arviointiraadissa valitsemassa parasta  suomalaista yritysetiikkaa tarkastelevaa pro gradu -tutkielmaa. 
Lue lisää [fa icon="long-arrow-right"]
Erika Heiskanen

Miten selvitä hengissä pakollisesta yritysvastuuraportoinnista

[fa icon="calendar"] 19.2.2016 16:36 Erika Heiskanen

Vastuullisuuraportointi on ollut jo pitkään osa monen yrityksen arkea, vaikka se on ollut laajalti vapaaehtoista. Vapaaehtoisten määrä ei ole ollut tyydyttävä ja nyt tilanne on muuttumassa. Pakollinen raportointi koskee jatkossa suuria yleisen edun kannalta merkittäviä yhtiöitä (listayhtiöt, luottolaitokset, vakuutusyhtiöt), joiden työntekijämäärä ylittää 500 henkeä joiden liikevaihto ylittää 40 miljoonaa euroa tai tase 20 miljoonaa euroa. 

Lue lisää [fa icon="long-arrow-right"]
Jorma Turunen

Yritysvastuullisuudesta Suomelle uusi vientivaltti

[fa icon="calendar"] 27.9.2013 14:20 Jorma Turunen

Ilmaston lämpeneminen on vakava asia ja totta. Se tarjoaa kuitenkin myös mielenkiintoisia liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Cleantech-liiketoiminnan arvo on jo luokkaa 25 MRD € ja se kasvaa 15 %:n vuosivauhdilla. Suomen erityisiä vahvuuksia Cleantech-liiketoiminnassa ovat puhtaan veden ja ilman tekemiseen liittyvät teknologiat, bioenergia, teollisuuden puhtaat prosessit sekä energiatehokkuus. Onnistuminen yritysvastuullisten liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämisessä edellyttää näkemyksellistä, vastuullista johtamista.

Lue lisää [fa icon="long-arrow-right"]

Tilaa blogi

Kategoriat

Näytä kaikki