<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=684484911759065&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Juuriharja blogi

Erika Heiskanen

Miten selvitä hengissä pakollisesta yritysvastuuraportoinnista

[fa icon="calendar"] 19.2.2016 16:36 Erika Heiskanen

Vastuullisuuraportointi on ollut jo pitkään osa monen yrityksen arkea, vaikka se on ollut laajalti vapaaehtoista. Vapaaehtoisten määrä ei ole ollut tyydyttävä ja nyt tilanne on muuttumassa. Pakollinen raportointi koskee jatkossa suuria yleisen edun kannalta merkittäviä yhtiöitä (listayhtiöt, luottolaitokset, vakuutusyhtiöt), joiden työntekijämäärä ylittää 500 henkeä joiden liikevaihto ylittää 40 miljoonaa euroa tai tase 20 miljoonaa euroa. 

Lue lisää [fa icon="long-arrow-right"]
SallaSaarinen

Values in Action – työntekijöiden vapaaehtoisohjelma

[fa icon="calendar"] 29.7.2013 13:49 SallaSaarinen

Uudelle sukupolvelle ns. pehmeät arvot ovat kasvaneet aiempaa tärkeämmiksi, ja henkilökohtaisten arvojen pitäisi näkyä myös työpaikalla. Työnantajien kannattaisi pohtia, voivatko työntekijät elää arvojaan todeksi myös työaikana.

Lue lisää [fa icon="long-arrow-right"]
Sari Kuvaja

Nuoret yrityksen sidosryhmänä

[fa icon="calendar"] 7.5.2013 13:38 Sari Kuvaja

Organisaatioiden näkökulmasta nuorilla on useita tärkeitä rooleja. He ovat potentiaalisia työntekijöitä, mutta kuluttajina heillä on vaikuttamisen valtaa ja ostovoimaa jo nyt. He ovat tulevaisuuden päättäjiä ja johtajia. Sosiaalisen median osaajina he ovat maineen rakentajia, hyvässä ja pahassa.

Lue lisää [fa icon="long-arrow-right"]
Erika Heiskanen

Pankin sosiaalinen vastuu

[fa icon="calendar"] 28.5.2012 14:01 Erika Heiskanen

Pankkien vastuusta on puhuttu viime vuosina paljon. Syksyn 2008 tapahtumat saivat aikaan laajamittaisen havahtumisen - jälleen kerran - pankkien roolista ja merkityksestä maailmantaloudessa. Nyt keskustelu käy kuumana Kreikan tukemisen, pankkitukien, stressitestien, veroratkaisujen ja luottamuspulan parissa.

Lue lisää [fa icon="long-arrow-right"]
Meri Vehkapera

Vastuullinen liiketoiminta - miksi, mitä ja miten?

[fa icon="calendar"] 14.11.2011 22:12 Meri Vehkapera

Miksi?

Vastuullinen liiketoiminta – tai hieman rajatummin yrityksen yhteiskuntavastuu tai yritysvastuu – alkaa olla itsestään selvyys monilla toimialoilla ja etenkin isoissa yrityksissä. Mitä ”ympäristöherkemmästä” tai vastuullisuuden kannalta kriittisemmästä alasta puhutaan, sitä todennäköisemmin koko toimiala kehittää yhdessä vastuullisempia toimintatapoja ja esimerkiksi ympäristöystävällisempää teknologiaa.

Lue lisää [fa icon="long-arrow-right"]
Jari Salo

Mikä on sinun vaikutuspiirisi?

[fa icon="calendar"] 16.2.2011 22:10 Jari Salo

Nyt se on täällä! ISO 26000 yhteiskuntavastuuoppaan suomenkielinen versio. Olimme maanantaina mukana Suomen Standardisoimisliiton SFS:n järjestämässä tilaisuudessa, jossa esiteltiin ensimmäistä kertaa suomenkielinen SFS-ISO 26000 standardi.

Lue lisää [fa icon="long-arrow-right"]
Jari Salo

Kansa janoaa vastuullisuutta

[fa icon="calendar"] 26.1.2011 17:25 Jari Salo

Suuryritysten on aika ryhtyä vastaamaan kansalaisten odotuksiin. Kahdeksan kymmenestä suomalaisesta on nimittäin sitä mieltä, että pörssiyritykset tulisi pistää raportoimaan yhteiskuntavastuustaan vuosittain. Pelkkä vapaaehtoisuus ei enää riitä.

Lue lisää [fa icon="long-arrow-right"]

Tilaa blogi

Kategoriat

Näytä kaikki